Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Мақсатына сәйкес ұйымдастырудың мазмұнын анықтайтын 2 страница
Оқушылардың қабілеттері, қызығушылықтары және дарындылығы тәуелді:Табиғи нышандарға; Әлеуметтік ортасына;Табиғи нышандарға,әлеуметтік ортасына

Оқушылардың оқыту белсенділік мәселесін өндеуге үлес қосқандар:Р.Г.Лемберг И.Я.Лернер. М.И.Махмутов.

Оқушылардың оқыту белсенділік мәселесін өндеуге үлес қосқандар:Р.Г.Лемберг.И.Я.Лернер.М.И.Махмутов.

Оқушылардың оқыту белсенділік мәселесін өндеуге ұлес қосқандар:Р.Г.Лемберг И.Я.Лернер. М.И.Махмутов.

Оқушылардың өз бетімен жаңа материалды меңгеру, ұғыну әдісі:-лабораториялық жұмыс .- оқулықпен жұмыс.-өз бетімен ізденіс жұмысы

Оқушылардың сыныптағы іс-әрекетін ұйымдастыру - бұл: Cыныптың мектептегі тіршілік-қызмет әрекетін ұйымдастыру. Топтың пәндік іс-әрекетін ұйымдастыру. Өмірді түсініп, сезінудің рухани іс-әрекетін ұйымдастыру.

Оқушылардың сыныптағы іс-әрекетін ұйымдастыру - бұл:Cыныптың мектептегі тіршілік-қызмет әрекетін ұйымдастыру.Топтың пәндік іс-әрекетін ұйымдастыру. Өмірді түсініп, сезінудің рухани іс-әрекетін ұйымдастыру.

Оқушылардың сыныптағы іс-әрекетін ұйымдастыру - бұл:Cыныптың мектептегі тіршілік-қызмет әрекетін ұйымдастыру.Топтың пәндік іс-әрекетін ұйымдастыру.Өмірді түсініп, сезінудің рухани іс-әрекетін ұйымдастыру.

Оқушылардың сыныптағы іс-әрекетін ұйымдастыру - бұл:Cыныптың мектептегі тіршілік-қызмет әрекетін ұйымдастыру.Топтың пәндік іс-әрекетін ұйымдастыру.Өмірді түсініп, сезінудің рухани іс-әрекетін ұйымдастыру.

Оқушылардың танымдық әрекеттерінің негізгі кезеңдері:Қабылдау, қорыту, бекіту, қолдану

Оқушылардың танымдық әрекеттерінің негізгі кезеңдері:-Тану, бекіту, жаңарту.- Қабылдау, қорыту, бекіту, қолдану.-Түйсіну, қабылдау, елестету.

Оқушылардың танымдық іс-әрекеті тәсілін меңгеріп,олар арқылы ғылым негіздерін игерулерін,белгілі бір білімдердің,дағдылар мен іскерлікті үйренулерін,еңбек және кәсіби дағдыларды игеруін көздейді. Білім беруОқушылардың таңдаған мамандығы бойынша білімді жалғастыруға 10-кластарды топтастыруда олардың нақты дайындығын ескеру мүмкіндігі:Дайындығы және қызығушылығы, бағыттылығы біркелкі деңгейдегі 10- класс оқушыларын топтастыру ілім сапасын көтеруге мүмкіндік береді; Дайындығы және қызығушылығы, бағыттылығы;10- класс оқушыларын топтастыру ілім сапасын көтеруге мүмкіндік береді

Оқушының дамуы байланысты болатын педагогикалық категория:Оқу процесі; Әлеуметену; Білім алу процесі

Оқушының әрекетін зерттеу үшін ғылыми тұрғыдан қойылған міндеттер.

Оқып білудің тәсілдерін түсіндіруге мүмкіндік жасайтын,оқытудың кең таралған тұжырымдамалары. Бихеверизм және прагматизм

Оқыту – педагогиканың негізгі категориясы ретінде: /С.Әбенбаев Ж.Әбиев «педагогика/Білім, білік, дағдыны игеруге бағытталған, дүниетанымды қалыптастыратын мұғаліммен оқушының өзара әрекетін арнайы ұйымдастыратын, мақсатты және басқарылатын оқу процесі.; Мұғалім мен шәкірттердің өзара байланысының арнайы ұйымдасқан, мақсатты және басқару үрдісі.; Оқушылардың ақыл-ой күші мен мүмкіншіліктерін дамытуОқыту бағдарламасы дегеніміз -әр пәннің білім мазмұнын анықтайды.-сабақтың көлемін, курстық жеке тақырыптарын анықтайды.-оқытудың сағат санын анықтайды

Оқыту дегеніміз:-арнайы ұйымдастырылған, мақсатты бағытталған үдеріс.- ғылыми көзқарасты қалыптастыруға, ақыл-ой қабілеті танымдық қызығушылығын дамытуға білім, білік, дағды жүйесін саналы берік меңгеруге бағытталған мұғалім мен оқушының іс-әрекетінің екі жақты процесі .-білім алушылар белгілі бір көлемде білім, іскерлік пен дағдылар жүйесін игеріп, табиғи қабілеттері дамиды

Оқыту әдісі - бұл:-мақсатқа жетуге бағытталған мұғалім мен оқушының жүйелі іс-әрекеті.- білім беру тәсілдерінің үйлестіру жиынтығы .- оқушы мен оқытушы арасындағы жүйелі, өзара байлалысқан білім мазмұнын меңгеруге арналған іс-әрекет жүйесі

Оқыту әдісі дегеніміз: -оқушы мен оқытушының оқыту процесі барысында білімділік, тәрбиелік, дамытушылық, міндеттерді шешуге бағытталған бірлескен қызметі.- оқытушы мен білім алушылардың өзара біріккен іс-әрекетінің тәсілдері.-білім берудің әртүрлі элеметтерін үйрену тәсілдері

Оқыту әдісі:-Оқытудың міндеттерімен мақсаттарына жетудің жолы.-Теория мен практиканың жиынтығы ретінде педагогиканы оқыту процесін, мазмұнын, формасы мен әдістерін педагог пен білім алушы әрекетінің бірлігі.-Оқыту заңдылықтары мен принциптерін, оның формалары мен әдістерін болашақ педагогтың кәсіби деңгейін қалыптастырудың мақсатын айқындайды.

Оқыту әдісінің логикалық жеткізу және ақпараттарды қабылдау

Оқыту әдістері қандай принциптері арқылы мыналарға бөлінеді: ауызша, көрнекілік, практикалық:-Білімді алу көздеріне қарай.- Түйсіну, түсіну көздеріне қарай.- Қабылдау көздеріне қарай.

Оқыту әдістерін өз еңбектерінде қарастырған ғалымдар:М.A.Данилов.И.Я.Лернер. М.H. Cкаткин.

Оқыту әдістерін өз еңбектерінде қарастырған ғалымдар:М.A.Данилов.И.Я.Лернер. М.H. Cкаткин.

Оқыту әдістерін өз еңбектерінде қарастырған ғалымдар:М.A.Данилов.И.Я.Лернер. М.H. Cкаткин.

Оқыту әдістерін өз еңбектерінде қарастырған ғалымдар:М.A.Данилов.И.Я.Лернер.М.H. Cкаткин.

Оқыту әдістерінің Ю.К.Бабанскийдің классификациясына жататын тобы: - оқу танымдылығын ұйымдастыру және іске асыру әдістері.- бақылау.-ынталандыру

Оқыту құралдары:-Білім алудың, іскерліктерді қалыптастырудың көзі.- Оқу үрдісіне пәндік көмек және сүйемел.- Оқу үдерісінің тиімділігін арттыруға арнайы әзірленген материалдық заттар, құралдар, құрылғылар

Оқыту құралы - бұл:-материалдық немесе нақты нысана, оқушылар мен оқытушының арасында білімді игеру үшін пайдаланады . - білім алудың, іскерліктерді қалыптастырудың көзі.- оқу үдерісінің тиімділігін арттыруға арнайы әзірленген материалдық заттар

Оқыту нәтижелерін тексеруде тестердің мынадай түрлері қолданылады:Aлынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру. Өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы.Білімдерді алынған мәліметер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуі.

Оқыту нәтижелерін тексеруде тестердің мынадай түрлері қолданылады:Aлынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру. Өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы.Білімдерді алынған мәліметер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуі.

Оқыту нәтижелерін тексеруде тестердің мынадай түрлері қолданылады:Aлынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру.Өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы.Білімдерді алынған мәліметер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуі.

Оқыту нәтижелерін тексеруде тестердің мынадай түрлері қолданылады:Aлынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру.Өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы. Білімдерді алынған мәліметер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуі.

Оқыту нәтижелерін тексеруде тестердің мынадай түрлері қолданылады:Aлынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру.Өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы.Білімдерді алынған мәліметер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуі.

Оқыту принципіне жататындар:-ғылымилық.- белсенділік.- көрнекілік

Оқыту принциптері дегеніміз: - бұл оқу жұмысының формасы мен әдістерін оқыту мен тәрбиелеу

Оқыту принциптері: Ғылымилық. Жүйелілік. Cананылық және белсенділік.

Оқыту принциптері: Ғылымилық. Жүйелілік. Cананылық және белсенділік.

Оқыту принциптері: Ғылымилық. Көрнекілік. Жеткіліктік.

Оқыту принциптері: Ғылымилық. Көрнекілік. Жеткіліктік.

Оқыту принциптері: Ғылымилық.Көрнекілік.Жеткіліктік.

Оқыту принциптері:Жүйеллілік.Әдістемелік.Cананылық және белсенділік.

Оқыту процесінде ынталандыру дегеніміз -- жақсы оқуға талап қою.-оқуға, білімге, педагогтің жеке басына, оқу жұмысының барлық әдістеріне, түрлері мен нысандарына білім алушыларда ынта-ықылас болса, олардың оқу-таным әрекеті сенімді, ерікті, қуанышты болады .- жаңа және дәстүрлі емес оқыту нысандарын қолдану

Оқыту процесінде ынталандыру дегеніміз:- жақсы оқуға талап қою.-оқушыларды сапалы білім алуға оқыту.-саналы білім алу

Оқыту процесіндегі бақылау функциясы:-дамытушылық.- тексерушілік. - реттеушілік

Оқыту процесіндегі ынталандыру – бұл:-оқу жұмысының барлық әдістеріне, түрлері мен нысандарына оқушыларды ынта-ықылас болса, олардың оқу-таным әрекеті сенімді, ерікті, қуанышты болады.- білім беру мазмұнын белсенді игеру.-әрбір баланың күшімен мүмкіндігін ашып, оны ақыл-ой еңбегінде қуанышқа кенелту

Оқыту процесінің қозғаушы күші:- Педагогикалық үрдісі ұйымдастыруды күрделендіретін қарама-қайшылығы.-Оқушыны дамыту қарама-қайшылығы.-Мұғалім әрекетіндегі қарама-қайшылығы.

Оқыту процесінің құрылымдық компоненттері: -мақсаттылық, мотивациялық-қажеттілік нәтижесін бағалау.- мазмұндылық, іс-әрекеттік операциялар нәтижесін бағалау.- ерік-жігерлік, тексеру-реттілік нәтижесін бағалау

Оқыту процесінің қызметі:-Дамытушы.- Білім беруші. - Тәрбиелеуші.

Оқыту процесінің негізгі мәнін анықтаңыз:- көзқарас формасындағы адамзаттың әрекет күштері мен қабілеттерінің заттық формаға ауысуының бірлігі.- ұстаздардың қатысуымен және басшылығымен жүзеге асатын оқушылардың бірлескен іс-әрекеті .- мұғалім мен оқушы арасындағы бірлікте интелектуалды білімді қалыптастыру

Оқыту тәсілі - бұл:-әдістің құрамдас бөлігі, нақты дұрыс қадам, бір жолғы әрекет . - оқыту әдісінің элементі.-жоспарды хабарлау, оқушылардың зейінін сабаққа аудару

Оқыту үрдісінің жалпы заңдылығы...Оқыту талаптарына сәйкес оқыту процесін сәйкестендіру,білім беру ,тәрбие және дамыту процестерімен байланысы

Оқыту үрдісінің жүйе ретіндегі жүйе құрастырушы ұғымдары. Оқытудың мақсаты,мұғалімнің әрекеті,оқушы әрекеті және нәтиже

Оқыту үрдісінің заңдылығы. Құбылыстар мен үрдістердің дамуын бейнелейтін,обьективті,қажетті,мәнді байланыс

Оқыту:Оқыту мақсатын іске асыруға арналған педагогтің реттелген іс-әрекеті.; Ептілікті дағдыны меңгеруге, көзқарасты қалыптастыру; Алға қойған мақсаттар мен сәйкес өздігінен білім алу дағдысын бекітуге бағытталған мұғалім мен шәкірттердің бірлескен әрекеті

Оқытуды үйымдастыру формаларына жатады:Cабақ. Cеминар. Оқу саясаты.

Оқытуды үйымдастыру формаларына жатады:Cабақ.Cеминар.Оқу саясаты.

Оқытуды ұйымдастыру шарты:-Оқушы құрамына, әрекетті басқару тәсіліне байланысты.- Сабақ өткізудің уақыты мен жеріне, орнына байланысты.- Оқушы мен оқытушы әрекетінің сипатына байланысты.

Оқытуды ұйымдастыру-бұл:-Тиісті, қойылған мақсатты іске асыруда дидактикалық процестерді анықтау критерилерін тәртіпке келтіру.- Әлеуметтік тұрғыда шартты, дидактикалық жүйелердің дамуымен байланысты пайда болып жетіледі. -Белгілі бір тәртіпте жүзеге асырылатын оқытушы мен білім алушылардың бірлескен іс-әрекетінің сыртқы көрінісі.

Оқытуды ұйымдастырудың сыныптық-сабақ жүйесі негізгі болады : - оқушылар тәрбиеленеді, оқиды, бір-бірімен жарысады.- өйткені, алға койған мақсаттарды іске асыру өздік жұмысын ұйымдастыру процесінде немесе үйірме жұмыстарында емес, тікелей сабақ процесінде атқарылады. -себебі, оның бөліктері бір-бірімен байланысты, мұғалім барлық оқушылармен жұмыс істейді, оқушылардың бір-бірін оқытуына мүмкіндік жасалады

Оқытуды ұйымдастырудың түрлеріне жататыңдар:- сабақ .-бригадалық оқыту.-сынып-сабақ

Оқытуды ұйымдастырудың формасы:- Жеке дара.- Топтық.- Ұжымдық.

Оқытудың кластық-сабақ жүйесінің пайда болуының объективтік себептері: ғалымдардың кластық-сабақ жүйесін құруы

Оқытудың білімді таңдамалылық (компенсирующего) сыныптары-бұл сыныптардағы балалардың:-Жалпы білім берудегі жетіспеушілігімен, кемшілігіне таңдалатын, қызығушылығы бойынша құрылған сыныптар.

Оқытудың білімділік және дамытушылық, тәрбиеленушілік функцияларының бірлігі, принципі:-Жеке тұлғалық қасиеттердің, мінез-құлықтың ерекшеліктерінің дамуына, аса кәсіби-мәнді құндылықтарды тәрбиелеуге мүмкіндік береді. -Екі фактордан құралады: оқыту міндеттері және оқу материалының сипаттамасы.-Педагогикалық білім мен іскерліктер жүйесінің қалыптасуына иүмкіндіктер береді.

Оқытудың бірінші кезектегі мәні...оқушыларда білімдерді,дағдыларды және шығармашылық іс-әрекет тәжірибесінің іскерлігін қалыптастыру

Оқытудың ғылымилық принциптері:-Нақтылылығы мен жалпылаудың негізділігі.- Білім алушыларды ғылым жетістіктерімен таныстырып отыру.- Дәлелденгендігі, теориялық қорытындысы.

Оқытудың диалогтық технологиясы:- Оқытудың диалогтық технологиясы:коммунникативтік ортаны құрумен байланысты. - Оқу таным міндеттерін шешу. - Оқу танымдық ынтымақтастық кеңістігін кеңейту

Оқытудың екінші кезектегі мәні...Оқушылардың дүниетанымын қалыптастыру,тәрбиелеу қызметі

Оқытудың жалпы заңдылықтары: Оқыту мақсаты. Оқыту мазмұны. Оқыту әдістері.

Оқытудың жалпы заңдылықтары:Оқыту мақсаты.Оқыту мазмұны.Оқыту әдістері.

Оқытудың жаттанды (догматикалық) түрі:-Тыңдаған жайтты механикалық есте ұстау. - Жаттау арқылы өтетін орта ғасырдағы шіркеудегі діни оқытудың түріне құрылған. - Аталған сөздерді тікелей баяндау.

Оқытудың жеке заңдылықтары.Гносеологиялық.Жеке дидактикалық.Ұйымдастырушылық.

Оқытудың жүйелілігі мен бірізділік принципі:-Оқытылатын материалдың қорытындыланылуы, игерілген білімнің мазмұнының жүйелілігі.- Оқушылардың логикасын терең ойлауын талап етеді.-Оқушының миында қоршаған дүниенің анық суреті бейнеленгенде ғана ол нағыз және іскер білімге ие болады.

Оқытудың компьютерлік технологиясы: - Әртүрі типтегі оқыту бағдарламасының көмегімен «Оқытушы- компьютер-оқушы » жүйесінде іске асырылады.- Тұтас кешенді компьютерлік және басқа да құралдарды қолданумен болатын дидактикалық үдеріс - Оқу үдерісінде арнайы бағдарламалық-техникалық құралдарды қолдану

Оқытудың косарлау формасы - бұл, егерде:-үлгерімі жақсы бала мен нашар оқитын баланың бір-біріне көмегін ұйымдастыру.- кеңес.- факультативтік сабақ

Оқытудың көрнекілік әдістері:-Бақылау.- Демонстрация - Экскурсия.

Оқытудың көрнекілік принципі.көрнекіліктің сабақтың мақсатына және мазмұнына жауап беруіне,айқын мазмұнды болуына,ұғымды әрі түсінікті болып,шығармашылық және әдістемелік жағынан дұрыс қолданылуына бағыттайды

Оқытудың мазмұнына,ұйымдастырылуына және әдістемесіне қойылатын талаптар жүйесін анықтайтын негізгі жағдайлар...Оқыту принциптері

Оқытудың методологиялық негізі- бұл:- ғылыми таным теориясы.- философиялық негіз.- әдістер туралы ғылым

Оқытудың ойындық технологиясы:- Педагог және оқушының өзара әрекетін белгілі бір оқиғаға ұсынады.- Педагогтың оқушыға білім беруде, қызықты, әрі бір формада жүргізеді.- Білім беру міндеттерін мазмұнына кіргізетін форма арқылы іске асыруды ұсынады.

Оқытудың практикалық әдістері: -жаттығулар. – тәжірибелер.-тапсырмалар

Оқытудың репродуктивті стилі:-Бұл оқытудың ерекшелігіне оқушыларға білім беруге және меңгеруден кейін бақылағанда «үлгі бойынша әрекеттен» деген қағиданы іске асуру алынады.

Оқытудың саналылық пен белсенділік принципі:- Ғылым орнатқан заңдылықты жағдайлар жатады. - Білімді меңгеруге деген қызығушылық пен қажеттілікке қабілеттендіретін әртүрлі тәсілдерді тиімді пайдалану.-Білім алудың мәні терең және дербес ұғынылған білімдерде құрайды, олар өз ойын қарқынды жұмыс істеу жолымен игеріледі.

Оқытудың саналылық,белсенділік және өз бетіншілік принциптері қажет етеді...Оқушылардың сабақтың мақсаты мен міндетіне жауапкершілігін,оның практикалық мәнін ұғынуды қажет етеді.

Оқытудың сөздік әдістері:-Әңгіме, лекция.- Түсіндіру, әңгіме.-Баяндау, жазбаша

Оқытудың стильдері, іс-әрекеттің нәтижесіне қарай:-Эмоционалды-импровизациялық (шешендік), репродуктивтілік, пікірлік-әдістері.-Шығармашылық. - Репродуктивтілік. -Эмоция-құндылық.
Оқу материалының сызықтық құрылымы:- Жеке бөліктері түрінде ұсынылады. - Біртұтас құрылымдық түйіндер түрінде ұсынылады. - Тізбекті және үздіксіз түрінде ұсынылады.

Оқытудың топтап оқыту түрі - бұл:- оқушылар тобының танымдық іс-әрекетінде тапсырма алады,нұсқау алады, оқу тапсырмасын талқылайды, жоспарлайды, бөледі,ережелерді шығарады.- оқушының біріккен іс-әрекет тәсілі .- оқушылар тобы берген тапсырманы бірігіп шешеді, орындайды

Оқытудың топтық және жеке тәсілдер принципі болжайды. Балаларды келісімге негізделген бірлестік әрекеттерде оқытуға,топта жағымды психикалық жағдайда оқытуды

Оқытудың тренингтік технологиясы:-Оқу- таным әрекетіндегі белгілі бір алгоритмді өңдеу.- Типтік есептерді оқыту барысында шешу әрекеттерінің жүйесі.- Оқушыға білім, тәрбие беруде әр түрлі ойындық жаттығулар арқылы жүргізіледі.

Оқытудың формалары –бұл:- Сыртқы түрі, сыртқы қабығы.- Жекелік-топтық, өзара оқыту -Бұқаралық, ұжымдық

Оқытудың функциясы:- дамыту.- білім беру.- тәрбиелеу

Оқытудың функциясы:-білім беру.- тәрбиелеу.- дамыту

Оқытудың шығармашылық стилі:-Оқушылардың білімдік, тәрбиелік деңгейін үнемі өлшеу, диагностикалау.- Оқушымен бірге әрекет әдістері мен түрлерін, шығармашылықты іздестіру - Оқушыларды танымдық іс- әрекеттерге ынталандыру болып табылады.

Оқыту-таным әрекетінің жетілдіруші әдістері:-Таным ойындары.- Эмоционалдық.- Оқу экскурсиялары.

Олигофренопедагогиканың қарастыратыны: Ақыл-ойы кеміс балаларды;Ақыл-ойы кем балалардың танымдық әрекет динамикасын;Ақыл-ойы кем балалардың жеке тұлғалық ерекшеліктерін

Оригиналды дене тәрбиесі теориясының авторы:И.Лесграфт

Орта Азия және Қазақстан аймағында бұл жүйенің аталуы:жобалап оқыту

Орталық Еуропадағы ашылған тұңғыш университет:Оксфорд университеті

Орхон-Енисей жазба ерекшеліктеріндегі басты тәлімдік ойлар:отансүйгіштік

Орыс мұғалімдерінің мұғалімі дейтін:К.Д.Ушинский

Отбасы екінші тараптан: Тәрбиелік орта; Тәрбиелеуші; Тәрбиелеуші орта

Өз дәуірінде Ушинский жазған еңбек:«Педагогикалық антропология»

Өздерінің еңбектерінде оқушыларда шығармашылықты дамытуға, ойларын жүйелеуге шақырған Қазақтың ағартушылары мен педагогтары:A.Құнанбаев.Ы.Aлтынсарин. М.Жұмабаев.

Өздерінің еңбектерінде оқушыларда шығармашылықты дамытуға, ойларын жүйелеуге шақырған Қазақтың ағартушылары мен педагогтары:A.Құнанбаев.Ы.Aлтынсарин. М.Жұмабаев.

Өздерінің еңбектерінде оқушыларда шығармашылықты дамытуға, ойларын жүйелеуге шақырған Қазақтың ағартушылары мен педагогтары:A.Құнанбаев.Ы.Aлтынсарин. М.Жұмабаев.

Өзінің дәстүрін «Дидактикадан» қысқаша есеп беру, немесе ратихияның оқыту өнері деп атаған (1571-1635жж)неміс педагогы:Д.Дьюн

Өзін-өзі тәрбиелеу-бұл:Жеке тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыру мен өзін-өзі дамытуға бағытталған, сапалы және жүйелі адамның әрекеті


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.025 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал