Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Основні закони риторики. Методичні рекомендації для студентів щодо підготовки до практичного заняття № 2


Методичні рекомендації для студентів щодо підготовки до практичного заняття № 2

Тема: Види, форми, прийоми розумової діяльності. Формування навичок і прийомів мислення.

Основні закони риторики

Актуальність теми: Мислення і мова складають єдине ціле. Між ними існує нерозривний, органічний зв’язок. У мові людина матеріалізує свою думку, втілює її у слово, надає її форму предметності. Мислення людини реально виявляється у формі її мови, мовного виразу. Оскільки рівень мовленнєвої культури особистості певною мірою свідчить про її загальний рівень освіченості й зрілості, разом з тим є невід’ємним показником фахової майстерності, знання з теми є необхідними для представника будь-якої професії. Уміння переконувати співрозмовника, уміння правильно й красиво говорити, привертати увагу й здобувати довіру слухачів потрібне нам в усіх сферах життя. Володіння мистецтвом слова — одна з умов для досягнення успіху в багатьох професіях. У навчальній діяльності студентів і школярів риторична майстерність незамінна, бо вона допомагає правильно написати й захистити реферат чи наукову роботу, цікаво побудувати усну відповідь на заняттях. Навіть повсякденне спілкування у колі друзів і родичів потребує певної майстерності, адже саме мова є основним засобом встановлення контактів між людьми. Для медичного ж працівника.враховуючи силу слова, риторика є основою здійснення професійних комунікативних актів.

Навчальні цілі:

Знати: прийоми мислення, вимоги до мовлення й мислення, як правильно читати й осмислювати прочитане

Вміти: володіти прийомами мислення й мовлення, збагачувати індивідуальний словник, правильно читати, осмислювати й опрацьовувати текст, редагувати текст

Рекомендована література:

Основна:

1. Зубков М.Г. Сучасна ділова мова за професійним спрямуванням: Підр. – Х., 2006, с. 180-189

2. Кейс СПРС

3. Матеріали для самопідготовки (Додаток №1)

Додаткова:

1. Юкало В.Я. Культура мови: Навч.посібн. – Тернопіль, 1999, с.20-22

2. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навч.посібн. – К., 2002, с.7-12

 

Увага! Опрацюйте рекомендовану літературу. Підготуйтеся до висвітлення на практичному занятті контрольних питань. За потребою зробіть нотатки (тезовий конспект)

 

Перелік контрольних питань

1. Мова і мислення

2. Види мислення

3. Мисленнєві дії (операції): формулювання понять, порівняння і зіставлення, виділення головного, систематизація, узагальнення, аргументація, доведення, встановлення причинно-наслідкових зв’язків, спростування, складання алгоритму, робота за аналогією, висування гіпотези, експериментування і моделювання

4. Форми, практичні прийоми розумової діяльності

5. Основні закони риторики

6. Майстерність публічного виступу (СПРС) (див. Кейс СПРС)

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.