Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання 9.10
Скласти бухгалтерські записи:

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит Сума, грн.
1. Оприбутковано на складі готову продукцію    
Відображено в складі готової продукції напівфабрикати власного виробництва, призначені для реалізації на сторону    
Отримано готову продукцію в результаті здійснення спільної діяльності    
Відображено суму дооцінки готової продукції    
Виявлено під час інвентаризації лишки готової продукції    
Оприбутковано матеріали як готову продукцію, призначену для власних потреб    
Оприбутковано МШП як готову продукцію, призначену для власних потреб    
Використано готову продукцію для внутрішніх потреб цехів    
Відображено вартість готової продукції, виданої зі складу підзвітній особі    
Виявлено під час інвентаризації недостачу готової продукції, яку віднесено на винну особу    
Відображено вартість готової продукції, переданої в спільну діяльність      
Списано на фінансові результати первісну вартість готової продукції (у випадку, коли підприємства для узагальнення інформації про витрати застосовують тільки рахунки класу 8)      
Використано готову продукцію для виробничо-господарських потреб      
Відображено суму витрат від знецінення запасів, псування цінностей; списано готову продукцію, непридатну для продажу; проведено уцінку готової продукції, яка втратила свої первісні якості (якщо підприємство не використовує рахунки класу 9)      
Списано вартість готової продукції, втраченої внаслідок надзвичайної події (якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9)      
Списано собівартість реалізованої готової продукції      
Використано готову продукцію для адміністративних потреб    
Використано готову продукцію для позавиробничих потреб    
Списано вартість готової продукції, використаної для досліджень, що здійснює підприємство    
Списано витрати, пов’язані зі знеціненням (уцінкою) готової продукції      
Списано недостачу готової продукції, що виявлена в процесі її збереження та реалізації, якщо на час встановлення недостачі винуватця не визначено      
Списано на інші витрати операційної діяльності вартість готової продукції, використаної для потреб житлово-комунальних і обслуговуючих господарств, дитячих дошкільних закладів, будинків відпочинку, санаторіїв та інших закладів оздоровчого та культурного призначення тощо      
Списано первісну вартість готової продукції, втраченої внаслідок стихійного лиха (повеней, землетрусів, граду тощо), у результаті техногенних катастроф і аварій, інших надзвичайних подій      

.

Данная страница нарушает авторские права?


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал