Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання 7.12
8 січня 20ххр. ПАТ "Троянда" придбало 25 % простих акцій ВАТ "Рогань" на суму 100000 грн. Протягом року ПАТ "Рогань" одержало чистий прибуток у сумі 60000 грн і виплатило 40000 грн дивідендів. ПАТ "Рогань" є асоційованим підприємством ПАТ "Троянда". На кінець звітного періоду ПАТ "Троянда" повинно відобразити у балансі вартість довгострокових фінансових інвестицій на яку суму.

ТЕМА 8. ОБЛІК БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ

Питання для обговорення

1. Визнання та класифікація біологічних активів. Рахунки для їх обліку.

2. Основи оцінки біологічних активів

3. Облік надходження довгострокових біологічних активів.

4. Облік вибуття довгострокових біологічних активів.

5. Облік надходження поточних біологічних активів.

6. Облік вибуття поточних біологічних активів.

Практичні завдання

Завдання 8.1

Підприємство придбало продуктивну худобу (5 голів). Договірна вартість однієї голови склала 3600 грн. (з ПДВ). На придбання худоби використано короткостроковий кредит банку, отриманий в сумі 18 000 грн. під 30 % річних. Витрати на транспортування худоби в господарство склали 600 грн. (з ПДВ). Відобразіть господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Завдання 8.2

Переведено групу нетелів в кількості 15 голів в основне стадо, що оформлено Актом на переведення тварин з групи в групу. вартість худоби становить 33000 грн.

Завдання 8.3

Сільськогосподарським підприємством (СТОВ „Мрія”) отримано в якості внеску до статутного капіталу від Засновника (ПСП „Зоря”) групу продуктивних корів в кількості п’яти голів. Частка ПСП „Зоря” у статутному капіталі СТОВ „Мрія” становить 24000 грн. Крім того, СТОВ „Мрія” від ПСП „Зоря” безоплатно отримало робочі коні в кількості двох голів.

Постійно діючою Комісією з визначення справедливої вартості БА та с/г продукції справедливу вартість коней було визначено в сумі 2000 грн. за голову. Доставку корів було здійснено власним транспортом (витрати склали – 240 грн., а для доставки коней було замовлено спеціальний транспорт у підприємства – неплатника ПДВ на суму 370 грн.

Завдання 8.4

СТОВ „Мрія” реалізувало ВАТ „Прогрес” п’ять голів продуктивної худоби та яблуневий сад, який вирощений на ділянці землі, яку орендовано у ПАТ „Прогрес” і по закінченню строку оренди передано орендодавцю. Балансова вартість худоби становила 70 000 грн. за справедливою вартістю. Вартість продажу – 12000 грн. (в т.ч. ПДВ). Балансова вартість яблуневого саду становила 30 000 грн. (за первісною вартістю), накопичена амортизація – 5000 грн. Вартість продажу – 24000 грн. (в т.ч. ПДВ).


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал