Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання 4.20
Первісна вартість придбаного у грудні 20ХХ року верстата становила 80000 грн., термін корисної експлуатації – 5 років. Очікується, що ліквідаційна вартість верстата становитиме 5000 грн.

Розрахувати щорічну амортизацію такими методами:

1. Прямолінійним

2. Зменшення залишкової вартості.

3. Прискореного зменшення залишкової вартості

4. Кумулятивним

5. Виробничим

Додаткові дані: для виробничого методу:

- загальний розрахунковий обсяг виробництва визначений підприємством у розмірі 32000 одиниць;

- фактичний обсяг виробництва: 1-й рік – 6400 од., 2-й рік – 8000 грн., 3-й рік – 7100 од., 4-й рік 5600 од., 5-й рік – 4900 од.

Зробити бухгалтерські записи за два місяці.

Завдання 4.21

Підприємство придбалосканер розрахувати суму амортизації різними методами, якщо:

Первісна вартість – 5000 грн.

Ліквідаційна вартість - 600 грн.

Термін корисного використання – 2 роки

Результати подати в наступній таблиці:

Методи амортизації Роки Разом
Прямолінійний      
Прискорене зменшення залишкової вартості      
Кумулятивний      
Податковий      

Завдання 4.22

Необхідно здійснити нарахування амортизації на необоротні активи підприємства (за перший період), якщо в Наказі про облікову політику зазначено, що амортизація нараховується за такими методами:

1) для нематеріальних активів – податковий;

2) для інших необоротних матеріальних активів – прямолінійний;

3) для основних засобів, зокрема:

- будівлі та споруди – прискореного зменшення залишкової вартості;

- машини та обладнання – податковий;

- транспортні засоби – кумулятивний.

Виконане завдання оформити таблицею наступного змісту (таблиця).

 

Таблиця

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС (ВИТЯГ)

№ з/п Назва об’єкту Номер субра-хунку Пер-вісна вар-тість Термін експлу-атації Лікві-даційна вартість Метод аморти- зації Сума аморти- зації
Автомобіль легковий      
Системний блок      
Верстат деревообробний      
Програмний пакет Windows Vista      
Мобільний телефон      
Стіл комп’ютерний      
Автомобіль вантажний      
Будівля цеху      
Будівля офісу      
Принтер      
Монітор      
Програма 1С      
Калькулятор      
Земля      

Завдання 4.23Початкова вартість вантажного автомобіля 50000 грн, його ліквідаційна вартість наприкінці п'ятирічного терміну експлуатації - 5000 грн.

Провести нарахування амортизації методом прямолінійного списання.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал