Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання 5.7
Скласти бухгалтерські проведення за умови, що підприємство перерахувало з поточного рахунка за комп’ютерну програму 4800 грн. (без ПДВ). Нараховано консультанту заробітну плату за встановлення програми – 300 грн., нараховано відрахування на соціальні заходи (37,2%). Нараховано відсотки за користування кредитом, за рахунок якого було придбана комп’ютерна програма – 200 грн. Комп’ютерна програма оприбуткована за первісною вартістю.

Завдання 5.8

Нарахувати амортизацію нематеріальних активів. Вказати кореспонденцію рахунків.

№ П\П Найменування нематеріальних активів Строк використання, років Первісна вартість, грн. Сума амортизації, грн.
Комп’ютерна програма  
Ліцензія на здійснення торгівельної діяльності  
Сертифікат якості продукції, що виробляється  

 

ТЕМА 6. ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

Заняття 6.1. Облік надходження виробничих запасів

 

Питання для обговорення

1. Дати визначення поняття “запаси”. За яких умов запаси визначаються активом ?

2. Як класифікуються запаси для цілей бухгалтерського обліку ?

3. Які фактичні витрати формують первісну вартість запасів, придбаних за плату ?

4. Що таке справедлива вартість запасів ? У яких випадках вона використовується при визначенні первісної вартості запасів ?

5. Документальне оформлення надходження запасів на підприємство.

6. Які рахунки бухгалтерського обліку використовуються для обліку виробничих запасів, витратна їх придбання ?

7. Яким чином організовується аналітичний облік виробничих запасів ?

8. Облік транспортно-заготівельних витрат з доставки запасів згідно з П(с)БО 9 ?

Практичні завдання

Завдання 6.1

Підприємство отримало сировину, за яку попередньо сплатило постачальнику 1400 грн. з ПДВ. Витрати на доставку сторонньою організацією склали 60 грн. з ПДВ, вантажно-розвантажувальні роботи здійснено власними силами, за які нарахована заробітна плата у розмірі 40 грн.

Здійснити записи в Журналі господарських операцій.

Завдання 6.2

Підприємство безкоштовно отримало сировину на суму 3000 грн.

Відобразити операцію в бухгалтерському обліку та вказати первинні документи, які необхідно оформити для підтвердження бухгалтерських проводок.

Завдання 6.3

Скласти податкову накладну, якщо: покупець TOB «Рамзес», продавець ТОВ «Паралелум».

Отримано від продавця: фарбу білу 8 банок вагою 3 кг, по ціні 24,20 грн. за одну банку; лак 12 пляшок, по ціні 5,70 гри. за одну пляшку; ацетон 3 пляшки по 7,50 за одну пляшку; лінолеум 15 метрів, ширина 2 метри, по ціні 45,70 грн. за один метр.

Товарно-транспортні витрати 42 грн.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал