Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання 9.5
1. Визначити собівартість витрачених на виробництво запасів.

2. Скласти бухгалтерські проведення по господарських операціях, наведених у табл.

Вихідні дані:

За звітний місяць на виготовлення й упакування 80 шт. ковдр відпущено зі складу підприємства такі матеріали: 400 м шовку, 50 м фланелі, 30 котушок ниток, 70 м пакувального матеріалу.

Для оцінки вибуття запасів (відпуску у виробництво) використано метод середньозваженої собівартості. Фактичний місячний обсяг виробництва – 50 шт. ковдр.

Для нарахування амортизації загально виробничих основних засобів застосовується виробничий метод. Первісна вартість загальновиробничих основних засобів – 12500 грн., ліквідаційна – 250 грн. Очікувана кількість виробів готової продукції, вироблена за весь період експлуатації основних засобів, - 25000 од.

Примітки:

1. Залишку запасів на підприємстві на початок місяця не було.

2. Обліковою політикою підприємства встановлено, що амортизація загальновиробничих основних засобів належить до змінних загальновиробничих витрат, а решта загальновиробничих витрат – до постійних.

Господарські операції ТОВ “Магнолія” за вересень поточного року

№ п\п Зміст господарської операції Сума, грн.
Відображена вартість матеріалів, витрачених на виробництво: – шовку (400 м) – фланелі (50 м) – ниток (30 котушок)   ? ? ?
Витрачено тарні матеріали на упакування ковдр на складі готової продукції
Нараховано: а) працівникам, зайнятим пошиттям 50 шт. ковдр: – заробітна плата – збори на соціальні заходи б) начальникові пошивного цеху: – заробітна плата – збори на соціальні заходи в) директорові підприємства – заробітна плата – збори на соціальні заходи г) працівникам бухгалтерії: – заробітна плата – збори на соціальні заходи д) начальникові відділу збуту: – заробітна плата – збори на соціальні заходи е) начальникові відділу постачання: – заробітна плата – збори на соціальні заходи     ?   ?   ?   ?   ?   ?
Нараховано амортизацію загальновиробничих основних засобів, суму якої можна віднести безпосередньо на собівартість готової продукції ?
Нараховано амортизацію основних засобів, що використовуються для адміністративних потреб ПВ – 10000 грн., ЛВ – 208 грн., термін корисного використання – 4 роки ?
Нараховано заробітну плату працівникам ВТК
Нараховані на суму заробітної плати працівників ВТК збори на соціальні заходи ?
Відображено витрати на охорону праці (установка огорожі навколо обладнання): – сума заробітної плати – сума зборів на соціальні заходи – вартість матеріалів     ?
Списано у звітному місяці адміністративні витрати ?
Списано витрати на збут ?

.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал