Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Обсяг попиту в залежності від ціни товару
Кількість, од. Ціна , тис. грн.

 

Побудуємо схему оптимального ціноутворення для фірми та порівняємо прибуток, який максимізує фірма за нелінійного ціноутворення з прибутком за єдиного рівня ціни.

Для того щоб визначити оптимальну нелінійну схему ціноутворення, необхідно встановити, як ціна продажу залежить від обсягу придбання товару. Фірма отримує критерій розмежування загального кругу покупців на сегменти – «ті що купують одну одиницю товару», «ті, що купують дві одиниці товару» і т.д. – та можливість встановити ціну, що максимізує прибуток для кожного сегменту окремо. Припустимо, що арбітраж неможливий.

Встановимо ціну, що максимізує прибуток для груп споживачів, що купують різну кількість товару:

Таблиця 7.4

Показники фірми за різних обсягів споживання

Купують 1 од. Купують 2 од. Купують 3 од. Купують 4 од. Купують 5 од.
Р Qd π Р Qd π Р Qd π Р Qd π Р Qd π

Таким чином, визначено оптимальну схему нелінійного ціноутворення. Така схема ціноутворення дозволяє отримати фірмі прибуток у розмірі 950 тис. грн. на добу від продажу товару.

Якщо б фірма робила вибір між цінами 2, 3, 4 та 5 тис. грн. для попиту в цілому, а не окремо для сегментів, то фірма встановила б ціну на рівні 3 тис. грн. та отримала б прибуток 850 тис. грн. на добу.

Таблиця 7.5

Показники фірми за сукупної кривої попиту

Р Qd π

 

Даний приклад демонструє, що цінова дискримінація завжди призводить до зростання розміру прибутку фірми, що володіє ринковою владою.

 

 

Контрольні питання:

1. Що таке цінова дискримінація? Які мотиви використання даного методу стратегічної політики фірми?

2. Які умови ефективної цінової дискримінації? Чи можлива цінова дискримінація за перепродажу товару?

3. Які види цінової дискримінації розрізняють у економічній теорії? У чому відмінність та схожість кожного виду цінової дискримінації?

4. Що таке абсолютна цінова дискримінація? Який вплив даного виду дискримінації на суспільний добробут? Чому в умовах абсолютної цінової дискримінації обсяг сукупної пропозиція ринку досягає конкурентного ринку?5. Що таке двохчастинний тариф? У чому полягають особливості ціноутворення з використанням різних схем двухчастинного тарифу?

6. Які наслідки для суспільного добробуту другого та третього видів цінової дискримінації?

7. Де і яким чином третій тип цінової дискримінації використовується на практиці?

8. У чому полягає особливість ціноутворення на ринку взаємодоповнюючих товарів? Які методи цінової дискримінації використовуються фірмами у даному випадку?

 .

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал