Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Підсумкова відомість проходження переддипломної виробничої практики
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Залік вхідного контролю Залік вихідного контролю Оцінка за характеристикою Загальна оцінка за проходження стажування
           
           
           
           

 

Примітка:відомість надсилається до інституту разом з наказом про підведення підсумків переддипломної виробничої практики.

 

 

Додаток до Програми 6

 

Перелік питань, які пропонуються для вхідного/вихідного контролю:

1. При гасінні якого класу (класів) пожеж використовуються водяні вогнегасники?

2. Який діаметр вихідного отвору насадки ручного пожежного ствола РС-70?

3. Яка дальність подачі піни при використанні генератора піни середньої кратності ГПС-600 з тиском перед розпилювачем 0,6 МПа?

4. Чому дорівнює діаметр вихідного отвору насадки ручного пожежного ствола РС-50?

5. Яка кількість імпульсних подач вогнегасної речовини при однієї заправці установки “Тайфун 1-10” ?

6. Яка максимальна дальність компактного водяного струменя з ручного пожежного ствола РС-70 при робочому тиску перед стволом 0,4 МПа?

7. Яка дальність подачі води з переносного лафетного ствола СЛК-С20 (діаметр насадку 28 мм) при робочому тиску 0,6 МПа?

8. Яка дальність подачі піни з переносного лафетного ствола СЛК-С20 при робочому тиску 0,6 МПа?

9. Яка максимальна дальність компактного водяного струменя з ручного пожежного ствола РС-50 при робочому тиску перед стволом 0,4 МПа?

10. При гасінні якого класу (класів) пожеж використовуються пінні вогнегасники?

11. Якої форми використовуються лопатки в робочому колесі насосу НЦП-40/100?

12. Скільки літрів становить ємність цистерни для води пожежного автомобіля

13. АЦ-40(375Н)Ц1А.

14. Яка максимальна висота забору води за допомогою гідроелеватора Г-600А?

15. Яку подачу забезпечує насос мотопомпи МП-800 Б?

16. Які конструктивні рішення використовуються в насосі ПН-40УВ для зменшення осьового зусилля на робоче колесо під час роботи?

17. Який мінімальний розмір майданчику для розвороту пожежного автомобіля?

18. Класифікація пожежних машин.

19. Що включають в себе деякі з етапів підготовки до гасіння пожеж?

20. Які машини відносяться до основних пожежних машин?

21. Дайте визначення терміну «пожежа».22. Що означає дане умовне позначення

23. Що означає дане умовне позначення

24. Які існують зони на пожежі?

25. Дайте визначення терміну «витрата вогнегасної речовини».

26. Розкрийте поняття «локалізація пожежі».

Продовження додатка 6

27. Дайте визначення «площа гасіння пожежі».

28. Основна задача начальника тилу на пожежі.

29. Мета розвідки пожежі.

30. Який склад розвідки по прибуттю 1 відділення на пожежу?

31. Який із способів рятування людей є невірним?

32. Що негативно впливає на гасіння пожеж в сільських населених пунктах?

33. Хто входить до складу штабу на пожежі?

34. Що означає дане умовне позначення

35. Первинний тактичний підрозділ пожежної охорони.

36. Розкрийте поняття «інтенсивність подачі вогнегасної речовини».

37. Етапи гасіння пожежі.

38. Хто відповідає за роботу тилу на пожежі?

39. Що включають в себе оперативні дії підрозділів?

40. Склад розвідки по прибуттю 2-х та більше відділень.

41. Скількивирішальних напрямків в даний момент часу на пожежі може бути?

42. За якими ознаками класифікуються будівельні матеріали за горючістю, згідно ДБН В.1.1-7-2002?

43. Назвати протипожежні перешкоди, їх типи та межі вогнестійкості.

44. Дати визначення евакуаційних шляхів та виходів.

45. Дати визначення категорії приміщення «А» за вибухопожежною та пожежною небезпекою, згідно НАПБ Б.ОВ.002-2007.

46. В яких приміщеннях забороняється влаштовувати газове обладнання?

47. Назвати послідовність визначення категорії будівель за вибухопожежною та пожежною небезпекою.48. При гасінні якого класу (класів) пожеж використовуються водяні вогнегасники?

49. При гасінні якого класу (класів) пожеж використовуються пінні вогнегасники?

50. Згідно якого документа приміщення підлягають обладнанню установками автоматичної пожежної сигналізації та пожежогасіння?

51. Якою має бути мінімальна ширина проходів в торгівельному залі магазину?

52. Відповідно до якого нормативного документа визначаються протипожежні відстані від громадських будівель до виробничих будинків промислових підприємств.

53. Яка мінімальна ширина евакуаційного проходу (крім горищ та технічних поверхів)?

54. Які будівлі відносяться до багатоповерхових будівель?

55. На які групи поділяються горючі будівельні матеріали?

56. На якій висоті необхідно встановлювати ручний пожежний сповіщувач?

Продовження додатка 6

57. Який мінімальний розмір майданчику для розвороту пожежного автомобіля?

58. Що може бути шляхами евакуації під час пожежі?

59. Що забороняється розташовувати у цокольних, підвальних і підземних поверхах будинків.

60. Яка повинна бути мінімальна ширина виходу із торгівельного залу магазину назовні.

61. Який встановлено термін та порядок оскарження постанови про застосування запобіжних заходів?

62. Протипожежна перешкода – це? Яким документом визначено?

63. Що береться за «умовну висоту будинку».

64. Зупинення – це? Чим передбачено?

65. Яким нормативним документом врегульовано питання застосування запобіжних заходів?

66. Які існують способи вогнезахисного обробляння?

67. В Україні права і свободи людини і громадянина захищаються:

1) Конституцією України

2) Судом

3) Профспілками

4) Міліцією

68. Які є основні методи проведення індивідуальної виховної роботи з особовим складом згідно з Положенням про організацію проведення ІВР.

a. діагностична бесіда;

b. спостереження; діагностичний експеримент; переконання; вивчення документації;

c. об’єктивна оцінка діяльності та поведінки підлеглого; навчання; примус;

d. діагностична бесіда; спостереження; діагностичний експеримент; переконання; вивчення документації; стимулювання; узагальнення незалежних характеристик; об’єктивна оцінка діяльності та поведінки підлеглого; навчання; примус.

69. З якого віку громадянин України може бути народним депутатом?

a. Який на момент виборів досяг 18-ти років

b. Який на момент виборів досяг 21-го року

c. Який на момент виборів досяг 25-ти років

70. Тактика проведення деблокування потерпілого з автомобіля визначається за порадами:

a. Командира підрозділу.

b. Лікаря.

c. Начальника ДАІ.

 

Продовження додатка 6

71. З якого поверху кріплення пожежних рукавів проводиться двома рукавними затримками за кожний рукав?

a. З 5-го поверху;

b. З 13-го поверху;

c. З 9-го поверху;

d. Не залежно від поверху.

72. Що необхідно зробити при виявленні на шляху слідування іншої пожежі?

a. Повідомити про пожежу на ОДС (ПЗЧ) та продовжувати рух;

b. Прийняти міри по гасінню пожежі;

c. Виділити частину сил та засобів на гасіння та повідомити на ОДС (ПЗЧ) адресу пожежі та прийняті міри.

73. Чи дозволяється ствольщикам самостійно покидати бойові позиції?

a. Дозволяється;

b. Не дозволяється;

c. Не дозволяється, окрім явної загрози життю.

74. Яка площа гасіння ГПС-600 по ГР?

a. 75 м2;

b. 120 м2;

c. 90 м2.

75. Чим приводиться в дію гідроінструмент?

a. Від двигуна внутрішнього згорання;

b. Від балона із стислим повітрям;

c. Гідростанцією або ручним насосом;

d. Гідростанцією або компресором.

76. Яка продуктивність ствола РС-70 без насадка?

a. 3,5 л/с;

b. 5 л/с;

c. 7 л/с;

d. 10 л/с.

77. Які встановлюються пожежні стволи при випробуванні ПН-40 на продуктивність?

a. ПЛС-П40;

b. 2 шт. ПЛС-П20

c. 2 шт. РС-70 із звернутою насадкою;

d. 4 шт. РС-70 із звернутою насадкою.

78. При якому навантаженні випробовується пожежний пояс з карабіном?

a. 350 кг. на протязі 5 хв.;

b. 400 кг. на протязі 5 хв.;

c. 400 кг. на протязі 3 хв.;

d. 350 кг. на протязі 3 хв.

79. Які рукава не поділяються на групи міцності?

a. Не прогумовані без просновки;

Продовження додатка 6

b. Латексні;

c. Пластмасові;

d. Прогумовані рукава без просновки;

e. Відповідь 1,2,3;

f. Відповідь 2,3,4.

80. Скільки необхідно робити вдихань за хвилину дорослому при проведенні штучного дихання?

a. 12-16;

b. 18-20;

c. 16-18.

81. Відкритий перелом це:

a. Перелом кістки без ушкодження шкіри;

b. Це коли шкіра ушкоджена внаслідок травмування яким-небудь предметом чи гострим уламком кістки.

82. Скільки розрізняють ступенів опіків?

a. 3 ступеня;

b. 4 ступеня;

c. 5 ступенів.

83. Що необхідно робити при отриманні хімічних опіків?

a. Накласти стерильну пов’язку;

b. Зняти з потерпілого одяг, вражене місце облити сильним струменем води, накласти пов’язку;

c. Облити вражене місце розчином життєвої соди та накласти стерильну пов’язку.

84. Що таке непритомність?

a. Це короткочасна втрата свідомості внаслідок недостатнього кровообігу мозку;

b. Це загальна реакція організму на поранення чи травму.

85. Від яких уражаючих чинників захищають сховища?

a. високих температур;

b. шкідливих газів;

c. радіоактивних та отруйних речовин;

d. вибухонебезпечних речовин;

e. від усіх уражаючих чинників.

86. Назвіть уражальні чинники ядерного вибуху?

a. ударна хвиля, проникаюча радіація;

b. світлове випромінювання, радіоактивне зараження;

c. проникаюча радіація, ударна хвиля, світлове випромінювання, електромагнітний імпульс.

87. Військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР) служить для:

a. визначення отруйних речовин;

b. вимірювання радіоактивних випромінювань;

c. вимірювання рівнів радіоактивної зараженості.

 

Продовження додатка 6

 

88. Для утворення повітряно-механічної піни низької та середньої кратності використовують наступні розчини піноутворювачів у воді:

1) 4%;

2) 6% ;

3) 10%;

4) Всі відповіді вірні.

89. Чи дозволяється проводити гасіння водяними стволами електроустановок під напругою до 10 кВт?(Рекомендації по гасінню ел. установок під напругою)

1) Забороняється;

2) Дозволяється у виключних випадках, ствол повинен бути заземлений, а ствольщик – працювати в діелектричних ботах, рукавицях та знаходитись від електроустановок, що горять та кабелів на відстані не менше чим 4,5 – 8 метрів;

3) Дозволяється за умови отримання дозволу від обслуговуючого персоналу енергетичного об’єкту.

90. Під час проведення хімічної розвідки на відкритій території заміри на наявність НХР проводяться через кожні?

1) 20-30 метрів;

2) 40-50 метрів;

3) 10-15 метрів.

91. На аварії за наявності НХР авто техніку слід розміщувати?

1) з підвітряного боку не ближче ніж 50 м. до місця виливу, викиду НХР;

2) з навітряного боку не ближче ніж 150 м. до місця виливу, викиду НХР;

3) з навітряного боку не ближче ніж 100 м. до місця виливу, викиду НХР.

92. Статут дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту затверджений наказом:

1) наказ МНС України №794 від 31.10.2008 року;

2) наказ МНС України №575 від 13.03.2012 року.

93. Основними показниками тактичних можливостей підрозділів при встановленні їх пожежних машин на вододжерела є:

1) Гранична відстань подачі вогнегасних речовин на пожежі.

2) Необхідний робочий тиск на насосах пожежних машин для забезпечення подачі вогнегасних речовин та час роботи водяних, пінних стволів і генераторів під час встановлення пожежних машин на вододжерела з обмеженим запасом води.

3) Можливі площі гасіння різних горючих речовин і матеріалів; можливі об`єми гасіння (локалізації) пожеж повітряно-механічною піною середньої кратності.

4) Відповідь 1,3.

Продовження додатка 6

 

5) Всі відповіді вірні.

94. До групи основних пожежних машин відносяться:

1) Пожежні автоцистерни, пожежні автонасоси, насосно-рукавні автомобілі, пожежні аеродромні автомобілі, автомобілі повітряно-пінного гасіння, порошкового, вуглекислотного та газоводяного гасіння, пожежні поїзди, кораблі та катери, пожежні літаки, вертольоти, пожежні мотопомпи.

2) Пожежні автоцистерни, пожежні автонасоси, насосно-рукавні автомобілі, пожежні аеродромні автомобілі, автомобілі повітряно-пінного гасіння, пожежно-технічні та газодимозахисні автомобілі, автомобілі димовидалення, порошкового, вуглекислотного та газоводяного гасіння, пожежні поїзди, кораблі та катери, пожежні літаки, вертольоти, пожежні мотопомпи.

3) Автомобілі водяного, пінного, порошкового, вуглекислотного, газоводяного та комбінованого (водопінного, водопорошкового, пінопорошкового, водопінопорошкового та іншого) гасіння, автомобілі зв`язку та освітлення, пожежно-технічні та газодимозахисні автомобілі, автомобілі димовидалення.

4) Відповіді 1,2,3 вірні.

95. Одна насосна станція ПНС-110 одночасно може забезпечити водою:

1) до п’яти пожежних машин з насосами продуктивністю 30-40 л\с на відстані 6-8 км;

2) до чотирьох пожежних машин з насосами продуктивністю 30-40 л\с на відстані 4-5 км;

3) до шести пожежних машин з насосами продуктивністю 30-40 л\с на відстані 4-5 км.

96. Час роботи одного генератора ГПС-600 від заправної ємності АЦ-40 (131) 137 складає:

1) 5 хв;

2) 6 хв;

3) 7 хв.

97. Який час може забезпечувати роботу ствола ГПС-600 АЦ-40(130)63Б без установки на вододжерело:

1) 5,3 хвилини;

2) 5,5 хвилин;

3) 6,9 хвилин.

98. Метою розвідки є:

1) Збір даних про пожежу для оцінки обстановки та прийняття рішення з організації бойових дій.

2) Встановлення загрози життю людей та шляхи і способи їх рятування, встановлення місця та розміру пожежі та напрямків введення сил і засобів.

Продовження додатка 6

 

3) Встановлення загрози вибуху, місць знаходження сильнодіючих, отруйних і радіоактивних речових, оцінка найближчих вододжерел.

4) Відповіді 2 і 3.

5) Всі відповіді.

99. До якого ступеня належать такі ознаки опіку: (обвуглювання тканин чи змертвіння шкіри, кісток, м’язів та сухожиль)?

1) 1.

2) 2.

3) 3.

4) 4.

100. Що таке надзвичайна ситуація?

1) Небезпечна подія на території чи об’єкті, яка створює загрозу життю та здоров’ю людей.

2) Порушення нормальних умов життя і діяльності людей на території чи об’єкті, що призводить до знищення матеріальних цінностей та утворює загрозу життю та здоров’ю людей.

3) Порушення нормальних умов життя і діяльності людей на території чи об’єкті, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом чи іншою небезпечною подією, яка призвела до загибелі людей та значних матеріальних втрат.

101. Чи дозволяється розбивати ланки ГДЗС на групи:

1) Дозволяється тільки у випадку, коли потрібно винести потерпілого на чисте повітря і продовжити проведення розвідки.

2) Тільки у тому разі, коли кожна з груп буде мати по три і більше чоловік.

3) Не дозволяється.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.018 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал