Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


КЕРІВНИЦТВО ПЕРЕДДИПЛОМНОЮ ВИРОБНИЧОЮ ПРАКТИКОЮ
3.1. Керівництво переддипломною виробничою практикою здійснюється керівниками підрозділів, де вона проводиться. На них покладаються наступні обов’язки:

3.1.1. Забезпечення виконання програм, індивідуальних планів переддипломної виробничої практики у повному обсязі та контроль за їх реалізацією. Встановлення режиму роботи курсантам, студентам.

3.1.2. Підбір безпосередніх керівників переддипломної виробничої практики з числа підлеглих працівників і подання їх кандидатур до територіальних органів управління для оформлення відповідним наказом.

3.1.3. Представлення практикантів особовому складу підрозділу, роз’яснення їх правового статусу, ролі і місця керівників практики та інших співробітників підрозділу.

3.1.4. Проведення інструктажів курсантам, студентам, ознайомлення з оперативною обстановкою і завданнями підрозділу, його структурою, внутрішнім розпорядком, правилами безпеки праці.

3.1.5. Проведення виховної роботи.

3.1.6. Створення для практикантів необхідних умов, а також забезпечення робочими місцями, необхідним майном, службовими бланками, літературою тощо.

3.1.7. Аналіз роботи практикантів і надання їм допомоги під час виконання програми переддипломної виробничої практики.

3.1.8. Узагальнення підсумків переддипломної виробничої практики і надання звіту начальникам ГУ (У) ДСНС України в областях та м. Києві (копія звіту надсилається до інституту).

3.1.9. Затвердження характеристик на практикантів та завірення їх гербовою печаткою.

3.1.10. Персональна відповідальність за якість проведення переддипломної виробничої практики.

3.2. На безпосередніх керівників переддипломної виробничої практики покладаються обов’язки:

3.2.1. Ознайомлення з оперативною обстановкою (на об’єкті, у районі, місті), характером та особливостями роботи.

3.2.2. Щоденний облік та оцінка роботи практикантів, контроль за виконанням програми переддипломної виробничої практики, дотримання внутрішнього розпорядку, контроль за веденням щоденників.

3.2.3. Складання характеристик на практикантів, їх затвердження у керівника підрозділу (не пізніше ніж за три дні до закінчення практики). У характеристиці необхідно відобразити детальний обсяг і якість виконання програми й індивідуального плану, рівень підготовки практикантів до виконання службових обов’язків і вміння реалізувати набуті знання в роботі; наявність навичок тактично правильно застосовувати спеціальні й технічні засоби, складати службові документи; особисті морально-вольові якості, дисциплінованість, старанність, культурний і професійний рівень розвитку, підсумкова оцінка за практику. Характеристики направляються до інституту і залучаються до особових справ практикантів.

3.2.4. Підготовка для керівника підрозділу матеріалів за підсумками проходження переддипломної виробничої практики з метою узагальнення і вироблення пропозицій щодо вдосконалення організації переддипломної виробничої практики.

3.3. Керівникам переддипломної виробничої практики забороняється:

3.3.1. Використовувати практикантів для виконання завдань, не передбачених програмою.

3.3.2. Переміщення їх з одного підрозділу до іншого без погодження з інститутом.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал