Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
1.1. Переддипломна виробнича практика курсантів та студентів у підрозділах є необхідною складовою частиною процесу підготовки фахівців, метою якого є:

1.1.1. Підготовка майбутнього фахівця до самостійного виконання професійних обов’язків.

1.1.2. Подальше закріплення та поглиблення теоретичних знань, вмінь і спеціальних навичок, необхідних для успішного виконання майбутніх посадових інструкцій, виховання потреби систематичного поповнення знань та їх творчого застосування у практичній діяльності.

1.1.3. Формування особистих високих моральних якостей, почуття колективізму і товариської взаємодопомоги, відповідальності за виконання службового обов’язку.

1.1.4. Глибоке та всебічне вивчення ділових і моральних якостей практикантів з метою створення умов для їх оптимальної реалізації у подальшій практичній діяльності.

1.2. Практика проводиться відповідно до Положення про організацію та проведення практичної підготовки курсантів, студентів (слухачів) вищих навчальних закладів МНС України, затвердженого наказом МНС України від 01 грудня 2003 року № 461.

1.3. Загальну організацію переддипломної виробничої практики курсантів, студентів та контроль за її проведенням здійснює сектор практичного навчання навчально-методичного відділу, який:

1.3.1. Спільно з профілюючими кафедрами розробляє Програму, іншу навчально-методичну документацію для проведення переддипломної виробничої практики.

1.3.2. Розробляє організаційну та супровідну документацію щодо проведення переддипломної виробничої практики.

1.3.3. Забезпечує проведення всіх організаційних та консультаційних заходів (інструктажів, зборів) перед від’їздом курсантів, студентів до місця переддипломної виробничої практики, надання практикантам необхідних документів.

1.3.4. Повідомляє курсантів та студентів про систему звітності за результатами переддипломної виробничої практики.

1.3.5. Підтримує зв'язок з підрозділами ДСНС України з питань контролю, організації та удосконалення практичної підготовки курсантів та студентів.

1.3.6. У складі комісії приймає заліки за результатами переддипломної виробничої практики.

1.3.7. Узагальнює та подає керівництву інституту звіт про проведення переддипломної виробничої практики із зауваженнями та пропозиціями щодо її поліпшення.

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

2.1. Організація переддипломної виробничої практики покладається на начальників ГУ (У) ДСНС України в областях та м. Києві, які:

2.1.1. Визначають конкретні підрозділи відповідно до напряму підготовки курсантів, студентів та створюють належні умови для проведення переддипломної виробничої практики.2.1.2. Визначають режим роботи практикантів (рекомендований режим роботи - 1 доба чергування, 1 доба відпочинку, 2 робочі дні - робота в підрозділі з документацією, технікою тощо).

2.1.3.іПризначають наказом керівників переддипломної виробничої практики з числа найбільш підготовлених працівників, які мають відповідний кваліфікаційний рівень і достатній практичний досвід роботи, високі ділові та моральні якості. Цим же наказом курсанти, студенти закріплюються за керівниками переддипломної виробничої практики.

2.1.4.іОрганізовують своєчасне оформлення і видачу курсантам, студентам на період переддипломної виробничої практики вкладишів до посвідчення, що підтверджують виконання ними обов’язків начальника караулу ДПРЧ (ДПРП) та інспектора державного з пожежного нагляду (додаток 4).

2.1.5.іОрганізовують та проводять вхідний і вихідний контролі знань практикантів до початку та після завершення переддипломної виробничої практики згідно з питаннями, які розроблені інститутом (додаток 6).

2.1.6.іЗдійснюють постійний контроль за організацією проведення переддипломної виробничої практики, аналізують результати, розробляють рекомендації щодо вдосконалення переддипломної виробничої практики, підбивають підсумки з обов’язковим виставленням загальної оцінки у кінцевій відомості (додаток 5) та оформляють результати проведеної переддипломної виробничої практики наказом, копію якого направляють до інституту.

2.1.7.іЗдійснюють контроль за забезпеченням належних умов праці та побуту курсантів, студентів під час проходження переддипломної виробничої практики.

2.1.8.іПрипиняють проходження переддипломної виробничої практики та відряджають курсанта, студента, до інституту (з письмовим повідомленням) у разі систематичного невиконання ним індивідуального плану, недбалого ставлення до виконання службових обов’язків або грубого порушення службової дисципліни.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал