Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Затверджую
Начальник підрозділу

_____________________________________________

спеціальне звання

_______________ __________________________

підпис ініціали, прізвище

 

«___»_________________ 20___ року

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН

проходження переддипломної виробничої практики

курсантом, студентом ___ взводу/групи____ курсу
Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України

________________________________________________________________________________

підрозділ, посада на якій проводиться стажування, прізвище, ім'я та по батькові

 

№ з/п Найменування заходів Термін виконання Відмітка про виконання
 
       
       
       
Згоден: Безпосередній керівник переддипломної виробничої практики _______________________________________ посада звання ___________________________________________ підпис ініціали, прізвище   Дата Курсант, студент ________________________________ підпис ініціали, прізвище   Дата
         

 


Додаток до Програми 2

 

Затверджую

Начальник підрозділу

_____________________________________________

спеціальне звання

_______________ __________________________

підпис ініціали, прізвище

 

«___»_________________ 20___ року

 

ЩОДЕННИК

проходження переддипломної виробничої практики

курсантом, студентом ___ взводу/групи ___ курсу
Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України ________________________________________________________________________________

підрозділ, посада на якій проводиться стажування, прізвище, ім'я та по батькові

 

№ з/п Заходи Термін виконання Відмітка про виконання Оцінка Підпис керівника стажування
 
           
           
           
  Щоденник вів курсант, студент ___________ _______________________ підпис ініціали, прізвище
  Безпосередній керівник переддипломної виробничої практики ____________________ _____________________ _____________________ ________________ посада звання підпис ініціали, прізвище

Примітка:

1. У щоденнику стажист стисло відображає роботу, яку ним виконано протягом дня.

2. У графі «Заходи» відображається стислий зміст вивченого матеріалу (документи служби, посадові інструкції, оперативно-тактична характеристика району тощо).3. У щоденнику можуть бути відображені думки стажиста, які необхідно довести до відома керівництва підрозділу або інституту з питань поліпшення організації та проведення переддипломної виробничої практики.


Додаток до Програми 3

 

Затверджую

Начальник підрозділу

__________________________________

спеціальне звання

__________________ ______________________

підпис ініціали, прізвище

 

«___»_________________ 20___ року

 

ЗВІТ

про проходження переддипломної виробничої практики

курсанта, студента ___ взводу/групи ___ курсу

Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України __________________________________________________________

підрозділ та посада на якій проводиться стажування

_________________________________________________________________

прізвище, ім'я та по батькові

У ньому містяться:

- назва підрозділу, його коротка характеристика;

- підсумки виконання програми переддипломної виробничої практики та індивідуального завдання (що конкретно зроблено, вивчено, узагальнено, відпрацьовано практично);

- висновки щодо організації, результатів, позитивних аспектів проходження переддипломної виробничої практики, труднощів і недоліків, які виникали під час проходження переддипломної виробничої практики;

- пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу та покращення організації переддипломної виробничої практики у підрозділах оперативно-рятувальної служби.

Обсяг – до 10 сторінокЗауваження представника навчального закладу (викладача, завідувача практики), який перевіряє хід переддипломної виробничої практики:___________________________________________________________

 

Склав: Курсант, студент ___________ _______________________ підпис ініціали, прізвище «___»____________ 20___ року
Безпосередній керівник переддипломної виробничої практики ____________________ _____________________ _____________________ _________________ посада звання підпис ініціали, прізвище

Додаток до Програми 4

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.025 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал