Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ГУ (У) ДСНС України в областях та місті Києві
№ з/п Назва заходів Звітний матеріал
1. Вивчити:
1.1 Посадова інструкція (функціональні обов’язки) начальника караулу пожежно-рятувального підрозділу. Копія посадової інструкції
1.2 Наказ про допуск до самостійного виїзду на чолі караулу. Копія наказу
1.3 Наказ (положення) про організацію ГДЗС Гарнізону служби. Копія наказу
1.4 Наказ (положення) про ОКЦ. Копія наказу
1.5 Наказ (положення) про організацію технічної служби. Копія наказу
1.6 Наказ (положення) про організацію служби зв’язку та оповіщення. Копія наказу
1.7 Інструкцію обов’язків осіб внутрішнього наряду караулу. Копія інструкції
1.8 Інструкцію обов’язків посадових обов’язків караулу. Копія інструкції
1.9 Наказ про допуск особового складу до самостійної роботи на ПЗЧ, на посту безпеки, з механізованим електрифікованим інструментом. Копія наказу
1.10 Наказ про організацію гасіння пожеж, ліквідацію надзвичайних подій та ситуацій в гарнізоні оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України. Копія наказу
1.11 Наказ про підвищення оперативної готовності до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій в особливих умовах. Копія наказу
1.12 Наказ про організацію діяльності зведених загонів (положення, додатки). Копія наказу
1.13 Організацію гарнізонної та караульної служби, внутрішнього наряду. Документи служби чергового караулу. Короткий опис
1.14 Район виїзду підрозділу. Пожежну та техногенну безпеку об’єктів. Короткий опис
1.15 Організацію роботи з особовим складом щодо дотримання правил безпеки праці, порядок проведення інструктажів з особовим складом, ведення адміністративно-громадського контролю з безпеки праці. Відмітка в щоденнику. Короткий опис. Копія акту АГК 3-го ступеню.
1.16 Тактико-технічні характеристики пожежних та аварійно-рятувальних автомобілів, які знаходиться в оперативному розрахунку та в резерві частини. Схеми оперативного розгортання з застосуванням спеціальної та аварійно-рятувальної техніки гарнізону. Опис тактико-технічних характеристик пожежних та аварійно - рятувальних автомобілів частини (гарнізону).
1.17 Розподіл обов’язків серед начальників чергових караулів та здійснення контролю за станом протипожежних вододжерел, доріг, проїздів, засобів зв’язку та сигналізації, техніки та ПТО, рукавного господарства підрозділу, ГДЗС, складання та відпрацювання оперативних карток та планів, ліквідації аварій техногенного та природного характеру. Короткий опис
1.18 Порядок відбору кадрів в підрозділи ДСНС України, планування та здійснення індивідуально–виховної роботи з особовим складом чергового караулу, організацію наставництва в підрозділі, інших громадських організацій. Копія матеріалів
1.19 Порядок планування професійної підготовки особового складу, відпрацювання нормативів з ПСП з черговими караулами та начальницьким складом гарнізону. Відмітка в щоденнику. Копія розкладу занять.
1.20 Документи протипожежної служби цивільної оборони, які є в підрозділі, та порядок оповіщення особового складу з оперативних положень ЦО. Відмітка в щоденнику
1.21 Організацію роботи ГДЗС, порядок обліку роботи в ізолюючих протигазах, проведення перевірок № 1, 2, ведення документації по ГДЗС, порядок проведення огляду-конкурсу стану ГДЗС. Відмітка в щоденнику
1.22 Організацію зв’язку в гарнізоні, технічні засоби зв’язку, документи пункту зв’язку підрозділу, роботу електронної пошти, пожежного спостереження. Короткий опис. Відмітка в щоденнику.
1.23 Порядок організації обліку та нагляду за протипожежним водопостачанням. Організацію проведення огляду-конкурсу. Відмітка в щоденнику
1.24 Досвід організації і проведення змагань з ППС на першість підрозділу, гарнізону. Організацію проведення спортивно-масової роботи в частині. Відмітка в щоденнику
1.25 Порядок складання, відпрацювання та коригування карток і планів пожежогасіння. Копія графіку складання та відпрацювання карток і планів пожежогасіння
2. Ознайомитися з:
2.1 Організацію внутрішнього порядку та розпорядком дня особового складу караулу пожежно-рятувальної частини. Копія розпорядку дня. Інструкція з БП.
2.2 Розкладом виїзду пожежно-рятувальних підрозділів гарнізону ОРС ЦЗ ДСНС України міста (обласного центру, з додатками). Копія розкладу виїзду (план залучення С і З)
2.3 Випискою із розкладу виїзду пожежно-рятувальних підрозділів для свого підрозділу. Копія
2.4 Інструкцією взаємодії з однією зі служб об’єкту, населеного пункту, або адміністративного району. Копія інструкції
2.5 Графіком стажування диспетчерів (радіотелефоністів ) в ОКЦ гарнізону ОРС ЦЗ ДСНС України. Копія графіку
2.6 Графіком стажування начальницького складу підрозділів в ОКЦ гарнізону ОРС ЦЗ ДСНС України. Копія графіку
2.7 Планом-графіком проведення нічних перевірочних практичних занять свого підрозділу. Копія плану-графіку
2.8 Планом залучення сил і засобів на гасіння пожеж в адміністративному районі сільської місцевості. Копія плану
2.9 Нарядом на службу в пожежно-рятувальній частині по охороні об’єктів. Копія
2.10 Нарядом на службу в пожежно-рятувальній частині по охороні населених пунктів та адміністративних районів. Копія
2.11 Планом-графіком складання, коригування, відпрацювання документів оперативного реагування (планів, карток і таке інше) на об’єкти району можливих дій з реагування на НС та вивчення їх в оперативно-тактичному відношенні. Копія плану-графіку
2.12 Графіком випробовуванням ПТО, рукавів та ПГ. Копія графіку
2.13 Розкладом занять із службової підготовки з особовим складом чергових караулів пожежно-рятувальної частини на місяць. Копія
2.14 Розкладом занять із службової підготовки з середнім та старшим начальницьким складом, який входить до навчальної групи начальника пожежно-рятувальної частини ОРС ЦЗ ДСНС України, на навчальний квартал. Копія
2.15 Наказом про організацію занять із службової підготовки з особовим складом пожежно-рятувального підрозділу. Копія наказу
2.16 Організацією роботи зведеного загону щодо ліквідації великих пожеж, аварій та наслідків стихійного лиха в гарнізоні. Короткий опис
2.17 Порядком постановки пожежного (рятувального) автомобіля в оперативний розрахунок. Відмітка в щоденнику
2.18 Порядком взаємодії підрозділів ДСНС України зі службами міста (енергетична служба, медична служба, військова комендатура, міліція, водоканал, інші) щодо ліквідації пожеж, аварій надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха. Опис, копії документів.
2.19 Службовою документацією начальника караулу, порядком її утримання та зберігання. Відмітка про виконання
2.20 Організацією кадрової роботи з підбору кандидатів на службу до ДСНС України. Відмітка про виконання
2.21 Організацією наставництва в підрозділі. Відмітка про виконання
2.22 Організацією роботи ради зборів рядового та начальницького складу. Копія протоколу ради зборів
2.23 Організацією індивідуально-виховної роботи в черговому караулі. План ІВР на квартал
3. Взяти участь у:
3.1 Перевірці вододжерел разом з представниками водоканалу. Копія довідки про стан вододжерел в районі виїзду
3.2 Технічному обслуговуванні та перевірці технічного стану пожежної техніки підрозділу.   Скласти акт перевірки технічного стану однієї одиниці пожежної техніки
3.3 Проведенні випробовування пожежно-технічного обладнання та пожежного насосу основного пожежного автомобіля загального призначення. Скласти акти випробування пожежного рукава, пожежного насосу основного пожежного автомобіля загального призначення та однієї одиниці пожежно-технічного обладнання
3.4 Заповненні (веденні) технічної документації по експлуатації пожежної техніки, пожежних рукавів. Заповнити експлуатаційну картку однієї одиниці пожежної техніки підрозділу та паспорт пожежного рукава
4. Практично відпрацювати:
4.1 Оперативний план гасіння пожежі та ліквідації аварії на об’єкт, який знаходиться в районі виїзду підрозділу. Копія плану. Відмітка в щоденнику.
4.2 Оперативну картку пожежогасіння на об’єкти, які розташовані в районі виїзду частини (не менше 2-х). Копії карток. Відмітка в щоденнику.
4.3 Ведення радіообміну на стаціонарних та автомобільних радіостанціях, а також роботу з переговорним устаткуванням, яке є на озброєнні в підрозділі. Відмітка в щоденнику
4.4 Заповнення службової документації чергового караулу. Відмітка в щоденнику Копія листа наряду на службу
5. Провести:
5.1 Практичне заняття із службової підготовки особового складу чергового караулу відповідно до розкладу занять. Методична розробка
5.2 Пожежно-тактичні заняття в якості КГП. План конспект. Відмітка в щоденнику.
5.3 Відпрацювання схеми подачі вогнегасних речовин від пожежної автоцистерни з установкою та без установки пожежного автомобіля на вододжерело. Скласти план-конспект на проведення 2-х практичних занять за різними темами
5.4 Розбір пожежі, в якій брав участь караул. Копія картки бойових дій
5.5 Інструктаж з питань безпеки праці з водіями пожежних автомобілів. Копії інструкцій
5.6 Перевірку № 1 ЗІЗОД з черговим караулом під час заступання на чергування. Відмітка в щоденнику
5.7 Заняття з особовим складом чергового караулу за темою: «Надання першої медичної допомоги постраждалим під час НС» План-конспект заняття
5.8 Професійно-орієнтаційну роботу серед населення та учнів по відбору кандидатів на навчання до ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України. Звіт у відповідності додатку № 6 до програми стажування
6. Розробити (скласти):  
6.1 Оперативний план гасіння пожежі та ліквідації аварії на об’єкт, який знаходиться в районі виїзду підрозділу (1-2 плани). Самостійно розробити та надати електронний варіант. Відмітка щоденнику.
6.2 Оперативну картку пожежогасіння на об’єкти, які розташовані в районі виїзду частини (не менше 2-х). Самостійно розробити та надати електронний варіант. Відмітка в щоденнику.
6.3 Опис пожежі, яка сталася на об’єкті в районі виїзду підрозділу (не менше 2-х). Самостійно розробити та надати електронний варіант. Відмітка в щоденнику.
6.4 Табель бойового розрахунку на пожежні автомобілі, які знаходяться в пожежно-рятувальній частині ОРС ЦЗ ДСНС України. Самостійно розробити та надати електронний варіант. Відмітка в щоденнику.
6.5 Табель постів пожежно-рятувальної частини ОРС ЦЗ ДСНС України по охороні об’єкту на договірних засадах. Копія. Відмітка в щоденнику.
6.6 Маршрутна картка для дозорного пожежно-рятувальної частини ОРС ЦЗ ДСНС України по охороні об’єкту на договірних засадах. Самостійно розробити та надати електронний варіант. Відмітка в щоденнику.
6.7 Картку оперативно-тактичних дій караулу пожежно-рятувальної частини на пожежі, ліквідації аварії (реальні). Самостійно розробити та надати електронний варіант. Відмітка в щоденнику.
6.8 Календарний план розподілу навчального часу за видами підготовки і місяцями навчання для проведення занять з особовим складом чергових караулів пожежно-рятувальної частини ОРС ЦЗ ДСНС України. Самостійно розробити та надати електронний варіант. Відмітка в щоденнику.
6.9 Календарний план розподілу навчального часу за видами підготовки і місяцями навчання для проведення занять з середнім та старшим начальницьким складом, який входить до навчальної групи начальника пожежно-рятувальної частини ОРС ЦЗ ДСНС України. Самостійно розробити та надати електронний варіант. Відмітка в щоденнику.
6.10 Тематичний план проведення занять із службової підготовки з особовим складом чергових караулів пожежно-рятувальної частини ОРС ЦЗ ДСНС України. Самостійно розробити та надати електронний варіант. Відмітка в щоденнику.
6.11 Тематичний план проведення занять із службової підготовки з середнім та старшим начальницьким складом, який входить до навчальної групи начальника пожежно-рятувальної частини ОРС ЦЗ ДСНС України. Самостійно розробити та надати електронний варіант. Відмітка в щоденнику.

  


.

Данная страница нарушает авторские права?


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал