Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Концепція обліку фактора інфляції
В інвестиційному менеджменті необхідно брати до уваги фактор інфляції.

Інфляція - це знецінювання грошей внаслідок їх випуску в обертання у розмірах, які перевищують потреби товарообігу, що супроводжується зростанням цін на товари і падінням реальної заробітної плати.

В Україні у 2007 р. темп інфляції складав 16,6%.

Інфляція впливає на численні аспекти інвестиційної діяльності підприємства. У процесі інфляції відбувається:

  • відносно зниження вартості матеріальних активів;
  • зниження реальної вартості грошових та інших фінансових активів (дебіторської заборгованості, нерозподіленого прибутку, інструментів фінансового інвестування і т.д.);
  • заниження собівартості виробництва продукції, яке викликає штучний ріст прибутку та ріст податкових відрахуваннь;
  • падіння реального рівня майбутніх доходів підприємства.

 

Концепція обліку впливу фактора інфляції в управлінні інвестиційною діяльностю підприємства полягає у необхідності реального відображення віртості інвестиційних активів і грошових потоків, а також у забезпеченні відшкодування втрат інвестиційних доходів, викликаних інфляцією.

При розрахунках, повязаних з коригуванням інвестиційних грошових потоків з урахуванням фактора інфліції, прийнято використовувати два поняття - номінальна і реальна сума грошових коштів.

Номінальна сума грошових коштів представляє собою оцінку суми у відповідних грошових одиницях.

Реальна сума грошових коштів представляє собою оцінку суми коштів з урахуванням зміни рівня купівельної вартості грошей.

У процесі оцінки інфляції у періоді, що розглядається, використовуються два показники - темп і індекс інфляції.

Темп інфляції - показник, що характеризує зниження купівельної здатності грошей у певному періоді, який виражений приростом середнього рівня цін у відсотках до їх номіналу на початок періоду.

Індекс інфляції - показник, що характеризує ріст рівня цін у періоді, який розглідається.

При прогнозуванні річного темпу і індексу інфляції спираються на очікувані середньомісячні темпи інфліції. Така інформація міститься у прогнозах економічного і соціального розвитку країни на майбутній період, що публікуються. Результати прогнозування є основою для наступного обліку фактора інфляції.

Для розрахунку річного темпу інфляції використовується насупне співвідношення

де - річний темп інфляції, що прогнозується, виражений десятинним дробом; - очікуваний середньомісячний темп інфляції, який виражений десятинним дробом.

Для розрахунку річного індексу інфляції використовується наступне співвідношення

Визначення реальної відсоткової ставки з урахуванням інфляції засновано на номінальному рівні ставки, що прогнозується, і результатах прогнозу річних темпів інфляції. В основі розрахунку реальної відсоткової ставки з урахуванням інфляції лежить модель Фішераде - реальна відсоткова ставка, виражена десятинним дробом; - тут номінальна відсоткова ставка, виражена десятинним дробом.

При невеликому темпі інфляції, коли , можна скористатися приблизним співвідношенням

Задача. Розрахувати реальну відсоткову ставку на наступний рік, якщо номінальна відсоткова ставка очікується у розмірі 19%, а темп інфляції, яка прогнозується, - 7%.

Рішення. У відповаідності до формули Фішера

У відповідності до приблизної формули

При оцінці номінальної майбутньої вартості грошових коштів з урахуванням інфляції використовується наступне співвідношення:

де - первісний внесок.

При оцінці поточної вартості

де - номінальна майбутня вартість.

Треба підкреслити, що прогнозування темпів інфляції є складним і трудомісткім процесом, який у значній мірі схильний до впливу субєктивних факторів. Тому на практиці може бути використаний більш простий спосіб обліку інфляції. З цією метою вартість грошових коштів перераховується з національної валюти в одну з «сильних» валют, яка у найменшщому ступені схильна до інфляції. Такий спосіб оцінки поточної або майбутньої вартості необхідного доходу дозволяє виключити із розрахунків фактор інфляції.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал