Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Система організаційного забезпечення інвестиційного менеджменту
Система організаційного забезпечення інвестиційного менеджменту являє собою сукупність структурних служб і підрозділів підприємства, що забезпечують розробку та прийняття управлінських рішень за окремими питаннями інвестиційної діяльності, і що несуть відповідальність за результати цих рішень.

У процесі формування організаційної структури інвестиційного менеджменту виходять з обсягу інвестиційної діяльності підприємства, її форм, функцій інвестиційного процесу та інших факторів.

На підприємствах, що використовують лінійну структуру управління (така структура характерна для малих підприємств), функціональні центри управління інвестиційною діяльністю не створюються. Функції управління у зв’язку з незначним обсягом інвестиційної діяльності покладаються на власника підприємства або найманого керівника.

На підприємствах з лінійно-функціональною структурою управління (така структура характерна для середніх підприємств) функції інвестиційного управління покладаються на спеціального інвестиційного менеджера або на центр управління інвестиційною діяльністю, який входить до складу фінансової служби підприємства.

На підприємствах з дивізіональною організаційною структурою управління, в основі якої лежать регіональна або товарна децентралізація (така структура характерна для крупних підприємств), функції інвестиційного управління покладаються на центри управління інвестиційною діяльністю. Такі центри формуються у кожному дивізіоні. У цьому випадку ключову роль в інвестиційному управлінні відіграють не центральний апарат, а керівники, інвестиційні менеджери або фінансові служби дивізіонів.

На підприємствах з проектною організаційною структурою управління функції інвестиційного управління покладаються на проектний підрозділ (команду). Проектні підрозділи створюються на тимчасовій основі. Для управління портфелем фінансових інструментів підприємства в цілому функції управління покладаються на інвестиційного менеджера або на центр управління інвестиційною діяльністю.

На підприємствах з матричною організаційною структурою управління проектний принцип управління доповнюється функціональним принципом. У цьому випадку на підприємстві організується подвійне підпорядкування інвестиційних менеджерів. З одного боку вони підпорядковані керівнику фінансової служби, а з другого - керівнику проекту.

Разом з інтеграцією структур управління інвестиційною діяльністю з традиційними системами управління підприємством в останні роки стала застосовуватися інша форма інтеграції, яка основана на створенні «центрів відповідальності».

Центр відповідальності являє собою структурний підрозділ підприємства, яке повністю контролює ту чи іншу сферу діяльності, а його керівник самостійно приймає управлінські рішення у рамках цієї сфери діяльності і несе повну відповідальність за виконання наданих йому планових (нормативних) показників.

Однією з форм центру відповідальності підприємства є «центр інвестицій». Він являє собою структурний підрозділ підприємства, керівник якого несе відповідальність за використання виділених йому інвестиційних ресурсів і отримання необхідного прибутку. Основним контролюючим показником для такого підрозділу стає рівень прибутку на інвестований капітал.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал