Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Концепція фактора ліквідності
Інвестиційний менеджмент тісно пов'язаний з категорією ліквідності. Звичайно виділяють поняття ліквідності підприємства (можливість його швидкої реалізації при банкрутстві чи самоліквідації), ліквідності активів (забезпечена поточна платоспроможність підприємства) і ліквідності намічених об’єктів інвестування (забезпечена потенційна можливість швидкого реінвестування капіталу при кон'юнктурі інвестиційного ринку, що змінилася).

Перші два види ліквідності є безальтернативними (підприємство вже сформовано як цілісний майновий комплекс, як і активи є вже сформованими). Третій вид ліквідності пов'язаний з вибором альтернативних об’єктів, які забезпечують різний рівень ефективності намічених інвестиційних операцій. Ця альтернативність визначає необхідність постійного обліку фактора ліквідності при здійсненні інвестиційної діяльності.

Ліквідність об’єктів інвестування суттєво впливає на рівень доходності інвестиційних операцій. Чим нижче ліквідність окремих об’єктів (інструментів) інвестування, тим вищий повинен бути необхідний рівень доходності за ним, який забезпечує відшкодування фінансових втрат, пов’язаних з майбутньою тривалістю їх реалізації при реінвестуванні капіталу. Взаємозв’язок цих показників має зворотний характер і формує шкалу «доходність - ліквідність», яка визначає кількісні пропорції здійснення операцій, пов’язаних з інвестуванням капіталу. Таким чином, фактор ліквідності є об’єктивним, таким, що зумовлює вибір управлінських рішень з формування рівня доходності інвестиційних операцій.

Концепція обліку фактора ліквідності складається з об’єктивної оцінки її рівня по намічених об’єктах інвестування з метою забезпечення необхідного рівня доходності за ними, такого, що відшкодовує можливе уповільнення грошового обігу при реінвестуванні капіталу.

І. Оцінка рівня ліквідності інвестицій.

1. Абсолютним показником рівня ліквідності інвестицій є період можливої реалізації об’єкту (інструменту) інвестування. Він розраховується за формулою

де - період ліквідності об’єкту (інструменту) інвестування у днях; - можливий період конверсії об’єкту (інструменту) інвестування у грошові кошти, у днях; - технічний період конверсії інвестицій з абсолютною ліквідністю у грошові кошти, який звичайно приймається за 7 днів.

2. Відносним показником рівня ліквідності інвестицій є коефіцієнт ліквідності, який визначається, як

ІІ. Розрахунок необхідного рівня доходності інвестиційних операцій з урахуванням фактора ліквідності оснований на взаємозв’язку цих показників, що визначають шкалу «доходність - ліквідність».

Економічна поведінка інвестора спрямована на підбір високоліквідних об’єктів інвестування при інших рівних умовах, тому що це забезпечує йому можливість для маневру фінансовими ресурсами у процесі управління інвестиційним портфелем. Для того, щоб інвестор був зацікавлений у виборі середньо- і низьколіквідних об’єктів інвестування, він повинен отримати певні стимули у вигляді додаткового інвестиційного доходу. Чим нижче рівень (коефіцієнт) ліквідності об’єкту інвестування, тим вищий повинен бути розмір інвестиційного доходу або премія за ліквідність. Графічно ця залежність представлена на рис. 3.2. 

 

Рис. 3.2. Залежність додаткового і загального доходу за об’єктами інвестування від рівня їх ліквідності

 

1. Необхідний рівень премії за ліквідність визначається, як

де - середня річна норма доходності за інвестиційними об’єктами (інструментами) з абсолютною ліквідністю у відсотках.

 

2. Визначення необхідного рівня доходності інвестицій з урахуванням фактора ліквідності здійснюється за формулою

ІІІ. Оцінка вартості грошових коштів з урахуванням фактора ліквідності дозволяє формувати інвестиційні потоки, що забезпечують необхідний рівень перемії за ліквідність.

Майбутня і поточна вартості грошових коштів з урахуванням фактора ліквідності розраховуються за допомогою співвідношення

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал