Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Інвестиційна стратегія підприємства
Сутність інвестиційної стратегії підприємства

Інвестиційна стратегія - це один з видів функціональної стратегії підприємства, що забезпечує розвиток інвестиційної діяльності і інвестиційних відносин шляхом формування довгострокових інвестиційних цілей, вибору найбільш ефективних шляхів їх досягнення, адекватного коригування формування і використання інвестиційних ресурсів при зміні умов зовнішнього середовища.

Інвестиційну стратегію можна представити як генеральний план дій з досягнення сформованих цілей у сфері інвестиційної діяльності підприємства, що визначає пріоритети напрямів і форм, характер формування інвестиційних ресурсів і послідовність етапів реалізації довгострокових інвестиційних цілей.

Процес розробки інвестиційної стратегії є складовою частиною загальної системи стратегічного вибору підприємства, основними елементами якого є місія, загальні стратегічні цілі розвитку, система функціональних стратегій, способи формування і розподілення ресурсів. Ієрархія взаємозв’язків інвестиційної стратегії представлена на рис. 4.1.

 

 

Рис. 4.1. Ієрархія взаємозв’язків інвестиційної стратегії з іншими елементами стратегічного набору підприємства

 

Необхідність розробки інвестиційної стратегії підприємства визначається кількома причинами.

Однією з таких причин є змінюваність зовнішнього середовища. Висока динаміка макроекономічних показників, технологічний прогрес, коливання кон’юнктури інвестиційного ринку, мінливість державної інвестиційної політики не дозволяє ефективно управляти інвестиціями на основі лише раніше накопиченого досвіду. У цих умовах відсутність розробленої інвестиційної стратегії, адаптованої до можливих змін зовнішнього середовища, може призвести до того, що інвестиційні рішення підрозділів підприємства будуть мати різноспрямований характер, призводити до виникнення протиріч і т.д.

Другою причиною, яка визначає актуальність розробки стратегії підприємства, є перехід, що має відбутися, до наступної стадії життєвого циклу. Кожній із стадій притаманні характерні рівень інвестиційної активності, напрями і форми інвестиційної діяльності, особливості формування інвестиційних ресурсів. Інвестиційна стратегія дозволяє завчасно адаптувати діяльність підприємства до змін, що мають відбутися.

Третьою причиною, що визначає актуальність розробки інвестиційної стратегії, є кардинальна зміна операційної діяльності підприємства. Реалізація таких цілей вимагає змінення виробничого асортименту, впровадження нових виробничих технологій, освоєння нових ринків збуту продукції і т.д. У цих умовах ріст інвестиційної активності підприємства і диверсифікація дліяльності повинні мати такий характер, що прогнозується.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал