Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Мета і завдання інвестиційного менеджменту
У процесі розвитку інвестиційного менеджменту підходи до визначення головної мети інвестиційної діяльності були різними. На сьогодні головна мета інвестиційного менеджменту формулюється наступним чином:

Головною метою інвестиційного менеджменту є максимізація добробуту власників підприємства у поточному і перспективному періодах, що забезпечується шляхом максимізації його ринкової вартості.

Ця мета досягається шляхом:

  • Зростання суми чистого прибутку. Цей ефект досягається за рахунок росту операційного прибутку підприємства від реалізації продукції, а в процесі фінансового інвестування - за рахунок доходності портфеля фінансових інструментів. Ріст прибутковості підприємства в результаті інвестиційної діяльності є важливішим напрямом підвищення його вартості.
  • Приріст власного капіталу. Ріст чистого прибутку дозволяє капіталізувати велику суму, при цьому не змінюючи своєї дивідендної політики (дивіденди - це грошовий доход акціонерів). Це забезпечує ріст чистих активів підприємства за рахунок внутрішніх резервів, що автоматично підвищує його ринкову вартість (курсову вартість акцій).
  • Підвищення іміджу підприємства. Активна інвестиційна діяльність формує уявлення про підприємство як про такий суб’єкт, який успішно розвивається, що дозволяє йому розширити коло комерційних зв’язків, забезпечити фінансову гнучкість. Додатковий імідж підприємству може принести інвестиційна діяльність, яка забезпечує екологічну безпеку і пов’язана з участю у соціальних програмах і т.д.

 

У процесі реалізації своєї мети управління інвестиційною діяльністю підприємства спрямовано на рішення наступних задач:

1. Забезпечення достатньої інвестиційної підтримки високих темпів розвитку операційної діяльності підприємства. Ця задача реалізується шляхом:

- визначення потреби в обсягах інвестування для вирішення стратегічних цілей розвитку

операційної діяльності підприємства;

- забезпечення високих темпів розширеного відтворення необігових активів;

- формування збалансованої інвестиційної програми на наступний період.

2. Забезпечення максимальної доходності (прибутковості) окремих реальних і фінансових інвестицій при припустимому рівні ризику. Максимізація доходності інвестицій досягається за рахунок вибору підприємством найбільш ефективних (за показником чистого інвестиційного прибутку) інвестиційних програм і фінансових інструментів інвестування. Максимізація рівня доходності інвестицій повинна забезпечуватися у межах припустимого рівня інвестиційного ризику.

3. Забезпечення мінімізації інвестиційного ризику окремих реальних і фінансових інвестицій і інвестиційної діяльності в цілому при передбачуваному рівні їх доходності. Якщо рівень доходності (прибутковості) інвестицій заданий або спланований заздалегідь, важливою задачею є зниження рівня ризику окремих видів інвестицій і інвестиційного портфеля в цілому. Це досягається за рахунок:- диверсифікації інвестиційних проектів;

- запобігання окремих видів ризиків та їх передачі партнерам;

- ефективних форм внутрішнього і зовнішнього страхування.

4. Забезпечення оптимальної ліквідності інвестицій і можливостей швидкого реінвестування капіталу при зміненні зовнішніх і внутрішніх умов здійснення інвестиційної діяльності. Інвестиційний клімат країни, який змінюється, зміни кон’юнктури інвестиційного ринку, зміни стратегічних цілей розвитку і т.п. можуть призвести до зниження очікуваного рівня доходності окремих інвестиційних проектів. У зв’язку з цим важливої ролі набуває сучасне реінвестування капіталу у найбільш доходні проекти. Важливою умовою забезпечення можливостей такого реінвестування капіталу виступає оптимізація рівня ліквідності. У даному випадку мова йде про оптимізацію, тому що максимізація рівня ліквідності інвестиційної програми (портфеля) супроводжується зниженням ефективності інвестиційної діяльності. Мінімізація рівня ліквідності призводить до зниження інвестиційного маневру і втрати платоспроможності при порушенні фінансової рівноваги підприємства.

5. Забезпечення формування достатнього обсягу інвестиційних ресурсів у відповідності до обсягів інвестиційної діяльності, що прогнозуються. Це завдання вирішується шляхом збалансування обсягу залучених інвестиційних ресурсів у всіх формах (грошовій, товарній, нематеріальній) з обсягами інвестиційної діяльності підприємства, що прогнозуються.6. Пошук шляхів прискорення реалізації діючої інвестиційної програми підприємства. Намічені до реалізації інвестиційні проекти повинні виконуватися дуже швидко. Це зумовлено наступними причинами:

  • високі темпи реалізації проекту сприяють прискоренню економічного розвитку підприємства;
  • чим швидше реалізований проект, тим швидше починає формуватися чистий грошовий потік підприємства у вигляді інвестиційного прибутку і амортизаційних відрахувань;
  • прискорення реалізації проекту скорочує строки використання кредитних ресурсів;
  • знижується рівень інвестиційних ризиків, які генеруються зовнішнім середовищем.

7. Забезпечення фінансової усталеності підприємства в процесі здійснення інноваційної діяльності. Фінансова усталеність є однією з важливих умов здійснення ефективної інвестиційної діяльності. Це пов’язано з значним відволіканням фінансових ресурсів у великих розмірах і на тривалий термін. Крім того, грошові потоки з інвестиційної діяльності відрізняються суттєвою нерівномірністю. Тому підприємство повинно прогнозувати рівень фінансової усталеності, а також оптимізувати з цією метою структуру капіталу, що інвестується.

Всі перелічені задачі управління інвестиціями підприємства взаємопов’язані і значимість кожної з них визначається, виходячи з пріоритетності позицій розвитку підприємства.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.014 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал