Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розрахунок площ виробничих, складських та допоміжних приміщень.


1.6.1. Цей розділ курсового проекту виконують у слідуючій послідовності: спочатку, визначають площу зони, дільниці чи поста що заданий у завданні на КП, за допомогою питомої площі автомобіля у плані (для зон і постів) чи вибраного основного обладнання (для дільниць і відділень).

Площа зони чи поста ТО або ПР:

,

 

де f0 – площа, яку займає автомобіль у плані, м2;

К0 – питома площа приміщення, яка припадає на одиницю площі яку займає автомобіль, при двосторонньому розміщенні постів відносно обладнання К0 = 4...5, при односторонньому К0 = 6...7;

Хп – кількість постів зони.

Fп = 15,22·6∙1 = 91,32

Вихоядчи з планувальних рішень та конструкції будівель приймаємо площу поста ПР для зварювально-жерстяницьких робіт рівною 144м².

Ширину проїздів вибирають за даними [6, 7, 9]. Площу зон ТО з поточними лініями визначають як добуток довжини лінії (див.п.1.3.6) та ширини зони. Ширина зони рівна сумі ширини автомобіля і відстаней від обох сторін автомобіля до стін (колон) чи інших автомобілів.

Площа виробничої дільниці:

,

де fоб – сумарна площа горизонтальної проекції по габаритних розмірах обладнання, м2; Кп – коефіцієнт щільності розміщення обладнання: для слюсарно – механічної, мідницько-радіаторної, ремонту електрообладнання, приладів системи живлення, оббивальної дільниці Кп = 3,5...4,5; для зварювальної, жерстяницької, арматурної – Кп = 4...5; для ковальсько-ресорної, деревообробної, кузовної – Кп = 4,5...5,5.

Розрахункову площу обов’язково округлюють враховуючи стандартний крок колон та інші вимоги до приміщень що наведені у [3, 4, 6, 7]. Змінювати розмір площ дозволяється на 20% при розрахунковій площі до 100 м2 і  10% при більшій ніж 100 м2.

Далі визначають виробничу площу всіх постових робіт (пости Д-1, Д-2, ТО-1, ТО-2 та ПР наведених у табл.1.6), аналогічно до приведеної вище методики. Площу усіх дільниць і відділень (табл.1.6), які не зазначені у завданні на КП, визначаємо використовуючи кількість працюючих (таблиця 1.7. дільничні роботи). У цьому випадку:

,

де Рт – кількість робочих місць у відділенні (дільниці), рівне числу виконавців у найбільш напруженій зміні; f1, f2 – площі, необхідні для організації робочих місць відповідно для першого і послідуючих виконавців, м2 (таблиця 1.10.)

 

 

КП ТОТЗ

 

 


Таблиця 1.10.

 

Площі, необхідні для організації робочих місць у відділеннях і дільницях.

 

Найменування робіт відділення чи дільниці Площа одного робочого місця, м2
першого послідуючого
Агрегатні, деревообробні (столярні)
Акумуляторні, шиномонтажні, вулканізаційні, зварні, оббивальні
Мідницькі, малярні, кузовні
Електротехнічні
Ремонту паливної апаратури, слюсарні, арматурні
Станочні (механічні), жерстяницькі
Ковальсько - ресорні

 За результатами розрахунків складаємо заключну таблицю площ виробничих приміщень (табл. 1.11).

Таблиця 1.11.

 

Площі виробничих приміщень.

№ з.п. Найменування поста, зони, дільниці, відділення (види робіт) Розрахована площа, м2 Прийнята площа, м2
 
  Постові роботи
Пост зварювальних робіт
Пост Д-1,Д-2
Пост ТО-1
Пост ТО-2
Пости ПР (регулювальних та монтажно-демонтажних робіт)
Пост жерстяницьких робіт
Пост малярних робіт
Пост дільниця деревообробних та оббивальних робіт

 

 

КП ТОТЗ

 

 


Продовження таблиці 1.11.
  Дільничні роботи
Об. дільниця агрегатна, шино монтажна, вулканізац., арматурна
Слюсарно-механічні
Акумуляторно-електротехнічні
Ремонт приладів системи живлення
Ковальсько-ресорні
Зварювально-жерстяницькі, мідницька
  Всього  

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал