Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розрахунок чисельності виробничого персоналу, допоміжних робітників, ІТП і службовців.


1.4.1. Розрізняють технологічно необхідну (явочну) Ря і штатну Рш кількість робітників. Кількість явочних робітників у зонах ТО і ПР визначається як добуток кількості робочих одного поста Рп, прийнятого при розрахунках постів, на кількість постів чи кількості виконавців однієї лінії на кількість ліній і на кількість змін роботи зони.

 

На дільницях (цехах) кількість явочних робітників можна визначити за співвідношенням

,

де Тр – річний обсяг робіт відділення чи дільниці, люд-год;

Фм – річний фонд часу робочого місця чи технологічно необхідного працюючого (додаток 9).

Штатна кількість працюючих:

де ηш - коефіцієнт штатності, ηш = 0,85...0,95 [6].

За результатами розрахунків заповнюємо таблицю 1.7.

Таблиця 1.7.

 

Зони, відділення, дільниці Річна трудомісткість робіт люд.год Річний фонд часу, год Кількість робітників Розподіл по змінах
Явочних Коеф. штат ності Штат них
Розра- хунко ва Прий нята
Постові роботи
Пост Д-1+Д-2 1,2 0,9 1,1 - -
Пост ТО-1 2,36 0,9 2,2 -
Пост ТО-2 3,4 0,95 3,6 -
Пости регулювальних та монтажно-демонтажних робіт           0,9        
Пост зварювальних робіт для р.с. з метал. кузовом 1,4 0,9 1,1 - -
Пост жерстяницьких робіт для металевого кузова 0,9 0,9 1,1 - -
      КП ТОТЗ  
Продовження таблиці 1.7.
Пост малярних робіт 1,7 0,9 2,2 -
Пост дільниця деревообробних та оббивальних робіт 1,36 0,9 1,1 - -
Дільничні роботи
Об. дільниця агрегатна, шино монтажна, вулканізаційна, арматурна 6,03 0,95 6,3 -
Слюсарно-механічні 6,09 0,95 6,4
Акумуляторно-електротехнічні 3,7 0,9 4,1 -
Ремонт приладів системи живлення 1,1 0,9 1,2 - -
Ковальсько-ресорні 0,9 1,1 - -
Об. дільниця зварювально-жерстяницькі, мідницька 1,8 0,9  
Всього          

 1.4.2. Чисельність допоміжних робітників приймається у співвідношенні, що вказане у додатку 10. Додатково слід передбачати для обслуговування очисних споруд по одному робітнику на кожні 75 м3/добу витрат оборотної води. Нормативи витрат оборотної води, м3/добу приймаються [7] на один автомобіль: 0,5 – для легкових автомобілів; 0,68 – для автобусів; 1,14 – для вантажних автомобілів. Розподіл чисельності допоміжних робітників за видами робіт у залежності від типу підприємства.

Отримані результати заносимо у таблицю 1.8.

Таблиця 1.8.

 

Види допоміжних робіт Співвідношення до загальної кількості, % Розрахункова кількість робітників, чол. Прийнята кількість робітників, чол.
Ремонт та обслугов. технологічного обладнання, оснастки та інструменту 20%

 

 

КП ТОТЗ

 


Продовження таблиці 1.8.
Ремонт та обслуговування сіток та комунікацій 15% 1,5
Транспортні роботи 10%
Приймання, зберігання та видаток матеріальних цінностей 15% 1,5
Перегін рухомого складу 15% 1,5
Прибирання виробничих приміщень 10%
Прибирання території 10%
Обслуговування компресорів 5% 0,5
Разом 100%
Обслуговування очисних споруд - 2,4
Всього    

 

Чисельність персоналу служби управління (крім експлуатаційної і виробничо – технічної служби), молодшого обслуговуючого персоналу і робітників пожежно – сторожової охорони в залежності від потужності АТП і типу рухомого складу. 

Таблиця 1.9

  Функції Прийнята кількість робітників
Загальне керівництво
Техніко-економічне планування
Організація праці і заробітної плати
Бухгалтерський облік і фінансова діяльність
Комплектування і підготовка кадрів
Загальне діло виробництво і господарська діяльність

 

 

КП ТОТЗ 178 06


 

 

Продовження таблиці 1.9
Матеріально-технічне постачання
Молодший обслуговуючий персонал
Пожежно-сторожова охорона
  Всього

Чисельність персоналу виробничо-технічної служби розподіляється по функціям у такому відношенні, %: технічний відділ – 26...30, відділ технічного контролю – 18...22, відділ головного механіка – 10...12, служба управління виробництвом – 17...19, виробнича служба – 21...25.

 

Функції % Розрахункових Прийнятих
Технічний відділ 1,7
Технічний контроль 1,3
Відділ головного механіка 0,96
Служба управління виробництвом 1,2
Виробнича служба 1,28
Всього 6,4

 

Начальник ремонтних майстерень і механіки відносяться до штату виробничої служби, а начальники змін, інженери – до служби управління.

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал