Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розрахунок річної виробничої програми АТП по технічному обслуговуванню та ремонту рухомого складу.


1.2.1. Кількість ТО і КР розраховують по кожній моделі автомобілів окремо за сумарним річним пробігом:

,

де Aк – облікова кількість автомобілів однієї моделі, од.;

Др – кількість робочих днів на рік, дні;

lc.д.- середньо-добовий пробіг автомобіля, км;

dк – кількість днів простою автомобіля під час КР, дні;

Lк – зкоригований пробіг автомобіля до КР, км;

dТО,ПР – зкоригована тривалість простою під час ТО і ПР,

дні / 1000 км.

Таблиця 1.2.

№ з.п. Показ ники Одиниці виміру Основний норма тив Значення коефіцієнтів Резуль-туюч. коеф. Зкори-говане значен. норма- тивів
К1 К2 К3 К4 К5
  ГАЗ-52-07                  
  Періодич- ність ТО – 1 км 0,9 --- 0,9 --- --- 0,81
ТО – 2 км 0,9 --- 0,9 --- --- 0,81

 

КП ТОТЗ

 


Продовження таблиці 1.2.
Пробіг до КР тис.км 0,9 1,0 0,8 --- --- 0,72
  Трудоміст кість ЩО люд-год 0,55 --- 1,0 --- --- 1,05 1,05 0,58
ТО - 1 -„- 2,5 --- 1,0 --- --- 1,05 1,05 2,63
ТО - 2 -„- 10,2 --- 1,0 --- --- 1,05 1,05 10,7
ПР Люд-год/ 1000 км 3,8 1,2 1,0 1,2 1,69 (К4) 1,05 2,34 8,89
    Простій: Під час ТО і ПР дні/ 1000 км 0,45 --- --- --- 1,27 (К/4) --- 1,27 0,57
КР дні --- --- --- --- --- ---

 

Для автомобілів ГАЗ-52-07:

Річна кількість ТО і КР по кожній моделі:

;

;

;

;

.

Для даного автомобіля:

;

;

;

;

.

При розрахунках кількості технічних дій як результат приймають тільки цілу частину отриманого числа.

 

 

КП ТОТЗ

 


Результати розрахунків кількості технічних дій КР (Nк),

ТО-2 (N2), ТО-1 (N1), ЩО (N що) та сезонних обслуговувань (Nc) зводимо у таблицю 1.3.

Таблиця 1.3.

Модель автомобіля Річна кількість
Nк N2 N1 N що Nc Aк
ГАЗ 52-07


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал