Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методи та організація виконання ТО і ПР.


В основу організації виробничих процесів з ТО і ПР на підприємствах автомобільного транспорту покладені принципи пропорційності, неперервності і ритмічності виробництва.

Принцип пропорційності передбачає відповідність пропускної здатності (продуктивності) за одиницю часу всіх функціональних підрозділів ремонтно-обслуговуючого виробництва АТП (РОВ АТП), робочих місць на ТО і Р автомобілів. Пропорційність – основна передумова рівномірної роботи підприємства і забезпечення безперебійного виконання технічних дій з автотранспортними засобами. Вона включає перевантаження одних дільниць і недовикористання потужностей інших.

Принцип неперервності виробництва базується на скороченні усіх перерв у використанні трудових і технічних ресурсів, а також у просуванні предметів праці в процесі виробництва. Неперервність підтримується на всіх рівнях: на робочому місці, на дільниці і в масштабі АТО (АТП). Найпоширеніша форма підвищення неперервності – паралельне виконання робіт, що входять до операції. Чим ширший фронт робіт, тим менша, за інших однакових робіт, тривалість виробничого циклу, а отже вища неперервність виробництва. Ритмічність виробництва, або рівномірність випуску продукції, забезпечує повне інтенсивне й екстенсивне використання устаткування, а також раціональне використання робочого часу. Вона полягає в тому, що в однакові проміжки часу однаково або поступово зростає кількість автомобілів, що пройшли ремонт чи обслуговування. Тобто через однакові проміжки часу відбувається повторення окремих виробничих процесів, а на кожному робочому місці виконуються однакові обсяги робіт.

При обслуговуванні на універсальних постах комплекс операцій даного виду ТО або ПР виконується на одному робочому посту, крім операцій прибирання та миття, для яких при будь-якій організації процесу обслуговування виділяється окремий пост. На такому посту роботи можуть виконуватися групою робітників усіх спеціальностей або робітників-універсалів високої кваліфікації. Перевага обслуговування на універсальних постах – можливість виконання на кожному посту різного обсягу роботи, що є важливим фактором при змішаному парку автомобілів, а також виконання супутнього поточного ремонту при різній тривалості перебування автомобілів на кожному посту.

 

КП ТОТЗ

 

 

14

Однак такій формі ТО і ПР притаманні і деякі недоліки: значне забруднення повітря відпрацьованими газами при маневруванні автомобілів,дублювання однотипного устаткування для кожного поста, утруднення механізації та автоматизації технологічних процесів, неможливість поділу праці і спеціалізації виконавців.При обслуговуванні автомобілів на спеціалізованих постах весь комплекс робіт розподіляється між ними таким чином, що на кожному з них виконується частина робіт цього виду ТО, яка потребує однорідного устаткування і відповідної спеціалізації робітників. Потрібно також зазначити, що організація виконання робіт на спеціалізованих постах усуває недоліки, властиві обслуговуванню і ремонту на універсальних постах.

Технологічний процес ТО і ремонту автомобілів в АТП може бути побудований за такими організаційними формами: типовою, агрегатно-дільничною, комплексною, операційно-постовою, агрегатно-зональною і т.д. Найбільш поширена типова форма організації ТО, коли ТО-1 і ТО-2 виконують у повному обсязі, окремо на універсальних або спеціалізованих постах у відповідності до ремонтного пробігу.

При агрегатно-дільничній формі організації усі роботи розподіляють між бригадами, закріпленими за виробничими дільницями. Виробничі дільниці спеціалізуються по агрегатах, системах і механізмах автомобіля. До складу бригад входять робітники всіх спеціальностей, які потрібні для виконання ТО і ПР.

Агрегатно-дільнична форма організації виробництва дає змогу запровадити персональну відповідальність виконавців за якість робіт, планувати і обліковувати роботу кожної дільниці, систематично аналізувати стан виробництва і надійність автомобілів. Висока спеціалізація робіт, що виконуються на дільницях, дає змогу застосовувати високопродуктивне устаткування, механізувати й автоматизувати виробничі процеси. Як недоліки такої форми організації робіт можна відмітити: ускладнену систему обліку, великі втрати часу на маневрування автомобілів під час переїзду з поста на пост.Об’єм робіт з ПР поділяється на постові роботи (розбирально-складальні) і виробничо-цехові, котрі виконуються на спеціалізованих ділянках.

Постові роботи проводять на автомобілі, який на час ПР встановлюється на універсальний чи спеціалізований пост. Зняті з автомобіля агрегати транспортують для виконання ремонтних робіт на спеціалізованій ділянці, цехи, які поділяться на: агрегатну, слюсарно-механічну, зварювальну, мідницьку, жерстяницьку, електротехнічну, ковальсько-ресорну, акумуляторну, малярну, шиномонтажну та ін.

Технічне обслуговування проводиться на поточних лініях чи тупикових постах. Для прийняття остаточного рішення про метод ТО необхідно виконати попередні розрахунки згідно з методикою, яка наводиться далі. У практиці, ТО-2 як правило, виконують на універсальних чи спеціалізованих постах. Тому у курсовому проекті може бути рекомендоване виконання ТО-2 на постах. Поточний ремонт також виконується на універсальних чи спеціалізованих постах.

КП ТОТЗ

15mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал