Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЗАВДАННЯ. Міністерство освіти і науки України


Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Навчально-науковий механічний інститут

Кафедра автомобілів та автомобільного господарства

Пояснювальна записка

до курсового проекту

з дисципліни:

"Технічне обслуговування транспортних засобів"

 

 

Виконав:

студент групи ТТАТ-11 інт

Дунай П.В.

 

Перевірив:

ст. викладач

Кужій В.А.

 

Рівне-2015

 


Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства і природокористування

Кафедра автомобілів та автомобільного господарства

ЗАВДАННЯ

Курсовий проект з дисципліни

«Технічне обслуговування транспортних засобів»

студента________________________гр.___________ курсу__________ ННМІ

 

Виходячи з кількісного і якісного складу парку транспортних засобів, середньодобового пробігу і пробігу з початку експлуатації, а також дорожніх умов, зони і кліматичного району провести розрахунки виробничої програми з ТО і ПР та розробити:

- дільницю, зону, відділення ____________________________________ та розрахувати число виконавців, обладнання і площі підприємства;

- компонувальне вирішення виробничого корпусу;

- основні параметри генерального плану підприємства;

- технологічну документацію на процес ___________________________ _____________________________________________________________

 

Частина пробігу до КР Марка автомобіля (кількість одиниць)
 
До 0,25  
Понад 0,25 до 0,50  
0,50 до 0,75  
0,75 до 1,00  
1,00 до 1,25  
1,25 до 1,50  
1,50 до 1,75  
1,75 до 2,00  
Понад 2,00  
Всього:  

 

Середньодобовий пробіг автомобіля________________________________км;

Число робочих днів за рік________________________________________днів;

Категорія умов експлуатації__________________________________________;

Клімат____________________________________________________________;

Коефіцієнт забудови території________________________________________.

Завдання видав________________________________ Дата____________

 

Підпис__________

 

 

Зміст Вихідні дані для проектування.....................................................................................2 Вступ………………………………………………………………………………….4 1. Технологічний розрахунок АТП..............................................................................5 1.1. Коригування нормативів технічного обслуговування та ремонту рухомого складу...............................................................................................................................5 1.2. Розрахунок річної виробничої програми АТП з ТО і Р транспортних засобів..............................................................................................................................6 1.3. Розрахунок постів та ліній з ТО і ПР...................................................................12 1.4. Розрахунок чисельності: виробничого персоналу, допоміжних робітників, ІТП і службовців.............................................................................................................16 1.5. Розрахунок та вибір основного технологічного обладнання ...........................19 1.6. Розрахунок площ виробничих, складських та допоміжних приміщень…….22 2. Розробка планувального рішення виробничого корпусу та генерального плану АТП..................................................................................................................................28 2.1. Розробка плану виробничого корпусу…………………...…………..………..29 2.2. Розробка генерального плану………………………………………………….30 3. Висновки....................................................................................................................32 Література......................................................................................................................34    
          КП ТОТЗ 178 06
         
Зм. Ред Прізвище Підпис Дата
Виконав Дунай П.В.     Зміст Літ. Арк. Листів
Перевірив Кужій В.А.          
        ННМІ, ТТАТ-11інт
       
       
                     

 Вступ Автомобільний транспорт займає важливе місце в єдиній транспортній системі. Він перевозить 10-80 % народногосподарського вантажу, що обумовлено високим маневруванням, можливістю доставки вантажу “від дверей до дверей” без додаткових перевантажень в дорозі, а отже, високою швидкістю доставки і збереженням вантажу. У процесі експлуатації автомобіля його функціональні властивості поступово погіршуються внаслідок спрацьовування, корозії, пошкодження деталей, утомленості матеріалу, з якого їх виготовлено, й т. ін. В автомобілі виникають різні несправності (дефекти), що знижують ефективність його експлуатації. Для запобігання появі дефектів і своєчасного усунення їх автомобіль піддають технічному обслуговуванню та ремонту. Технічне обслуговування (ТО) — це комплекс операцій (операція) для підтримання автомобіля в працездатному чи справному стані під час використання його за призначенням, стоянки, зберігання або транспортування. ТО як профілактичний захід здійснюється примусово в плановому порядку через точно встановлені періоди використання автомобіля. Найважливішим напрямком діяльності технічної служби є покращення використання виробничих ресурсів, що досягається підвищенням продуктивності праці персоналом. Ефективність і якість роботи технічної служби АТП залежить від двох груп факторів: зумовлених зовнішніми причинами (вік рухомого складу, забезпеченість запасними частинами і матеріалами та інші); залежить від працівників АТП ( стан виробничої бази підприємства, рівень кваліфікації виконавців робіт, вдосконалення технологічних процесів системи управління ремонтно-обслуговуючим виробництвом та інші). У більшості АТП неефективно використовуються площі та технологічне обладнання через відсутність повного завантаження. Недосконалою є організаційна структура і методи управління технічною службою. Вирішення питань покращення роботи технічної служби можливе за рахунок централізації, спеціалізації та концентрації виробництва в рамках групи АТП і АРП.  
          КП ТОТЗ 178 06
         
Зм. Ред Прізвище Підпис Дата
Виконав Дунай П.В.     Вступ Літ. Арк. Листів
Перевірив Кужій В.А.          
        ННМІ, ТТАТ-11інт
       
                     

 1. Технологічний розрахунок АТП. 1.1. Коригування нормативів технічного обслуговування та ремонту рухомого складу Коригування нормативів технічного обслуговування та ремонту рухомого складу. У відповідності до завдання на КП кількісний і якісний склад парку автотранспортних засобів АТП наведений у таблиці 1.1. Таблиця 1.1.  
Марка транспо-ртного засобу Кількість транспортних засобів з частиною пробігу до КР Всього
До 0,25 Понад 0,25 до 0,5 Понад 0,5 до 0,75 Понад 0,75 до 1,0 Понад 1,0 до 1,25 Понад 1,25 до 1,5 Понад 1,5 до 1,75 Понад 1,75 до 2,0 Понад 2,0
ГАЗ-5 -07 - - - - - -

 

Використовуємо нормативи періодичності технічного обслуговування (ТО) та поточного ремонту (ПР) і трудомісткості: для умов експлуатації першої категорії; базових моделей автомобілів; помірного кліматичного району з помірною агресивністю навколишнього середовища; пробігу рухомого складу з початку експлуатації, що становить 50 – 75% пробігу до капітального ремонту (КР); автотранспортних підприємств, де проводиться ТО та ПР 200 – 300 одиниць рухомого складу. Проводимо коригування нормативів ТО і Р відповідно до умов роботи рухомого складу, які задані у завданні на курсовий проект. Для цього застосовуємо коригуючі коефіцієнти які враховують:

К1 – категорію умов експлуатації автомобілів;

К2 – модифікацію рухомого складу та організацію його роботи;

К3 – природньо-кліматичні умови;

К4, К /4 – пробіг автомобіля з початку експлуатації;

К5 – розмір АТП та кількість технологічно сумісних груп рухомого

складу.

Коригування здійснюють шляхом множення значення нормативів на величину результуючих коефіцієнтів, які визначають як добуток окремих коефіцієнтів:

Для періодичності ТО - К1 × К3 ;

Пробігу до КР - К1 × К2 ×К3;

Трудомісткості ТО - К2 ×К5 ;

Трудомісткості ПР - К1 ×К2 × К3× К4 × К5;

Витрат запасних частин - К1 × К2 ×К3.

 

          КП ТОТЗ 178 06
         
Зм. Ред Прізвище Підпис Дата
Виконав Дунай П.В.     1. Технологічний розрахунок АТП Літ. Арк. Листів
Перевірив Кужій В.А.          
        ННМІ, ТТАТ-11інт
       
       
                     

 

 

6

Результуючі коефіцієнти коригування нормативів періодичності ТО та пробігу до КР мають бути не менші 0,5. Після визначення відкоригованої періодичності ТО перевіряється її кратність між видами ТО з подальшим заокругленням для цілих сотень.

Умови вибору коефіцієнтів К1, К2 , К3 , К4 , К5 визначаються завданням на курсовий проект. Коефіцієнти К4, К /4 розраховують як середньовагові величини:

,

де m – число інтервалів пробігу до КР; Кі4 – коефіцієнт, який відповідає і-му інтервалу пробігу з початку експлуатації; Аік – число автомобілів з пробігом з початку експлуатації, що відповідає і-му інтервалу (див.табл.1.1.).

Для наведеного прикладу:

Для вантажних автомобілів (дод.13.1) нормативна періодичність ТО-1 і ТО-2 відповідно дорівнює 3000 і 12000 км. Нормативний пробіг до КР автомобіля ГАЗ-52-07 складає 175000 км .

Результати коригування нормативів ТО і Р рухомого складу наведені у таблиці 1.2 (у графі 4 приведені нормативні дані для базових автомобілів).mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал