Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Чому дорівнює швидкість у вакуумі?
г) 3 108 м/с;

 

40. Хто запропонував ядерну (планетарну ) модель будови атома?

в) Е. Резерфорд;

 

Варіант № 3.

1. Тіло відліку – це:

а) будь-яке фізичне тіло, відносно якого фіксується зміна положення інших тіл;

Знайти масу тіла, на яке діє сила тяжіння 1 Н.

б) 100 г;

3. Сила пружності обчислюється за формулою:

б) ;

4. Динаміка – це розділ механіки, що вивчає:

б) чому тіло рухається так, а не інакше (причини руху тіла);

М’яч впав з висоти 5 м на землю і знов підскочив на висоту 1 м. Визначити пройдений м’ячем шлях і переміщення.

а) 6 м, 4 м;

6. Закон Гука має вигляд:

в) ;

7. Деформація – це:

в) це зміна форми або розмірів тіла;

За який час автомобіль, рухаючись з прискоренням 0,5 м/с2, збільшить свою швидкість від 10 м/с до 20 м/с?

б) 20 с

Турист почув луну в горах через 5 с після звуку. На якій відстані від туриста гора, від якої відбився звук? Швидкість звуку 330 м/с.

а) 825 м; б) 234 м; в) 1287 м; г) 29 м; д) інше значення

10. Основним завданням механіки є:

а) визначити положення тіла в будь-який момент часу;

11. За однакової температури швидкість дифузії в газах …:

в). …більша, ніж у рідині.

Чому дорівнює молярна маса сірки ?

б) 0,032 кг/моль.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал