Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Який період вільних коливань пружинного маятника, якщо маса вантажу 0,8 кг, а жорсткість пружини 20 Н/м?


Варіант № 1.

1. Основним завданням механіки є:

а) визначити положення тіла в будь-який момент часу;

Визначити масу кубика льоду об’ємом 20 см3, якщо його густина 900 кг/м3.

г) 18 г;

3. Механічна робота визначається за формулою:

в) ;

4. Траєкторія – це:

в) уявна лінія, яку описує тіло під час свого руху;

Автомобіль проїхав 100 м під дією сили 1,8 кН. Обчислити механічну роботу.

г) 180 кДж.

6. Імпульс тіла визначається виразом:

б) ;

7. Маса тіла – це:

в) міра інертності тіла.

Період обертання свердла 0,02 с. Знайти частоту його обертання.

в)50 с-1

9. Рівняння рівномірного прямолінійного руху має вигляд:

в) ;

Яку величину вимірюють за допомогою психометра?

д) відносну вологість.

Два точкові заряди по 10 нКл відштовхуються у повітрі від одного з силою 1,0мН. Яка відстань між ними ?

г) 3 10-2 м

12. Закон всесвітнього тяжіння виражається формулою:

в) ;

Який період вільних коливань пружинного маятника, якщо маса вантажу 0,8 кг, а жорсткість пружини 20 Н/м?

г) 1,26 с

14. Механічна хвиля – це …

а) процес поширення речовини у просторі з плином часу

15 Три резистори опором 30 Ом з’єднано послідовно. Їх загальний опір дорівнюватиме …

в) 90 Омmylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал