Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Який опір необхідно підключити до джерела напруги 30 В для того, щоб через нього проходив струм 10 А ?
б) 3 ОМ

23. Період вільних електромагнітних коливань у контурі дорівнює 80 мкс. Яким стане період, якщо ємність конденсатора збільшити в 25 разів, а індуктивність котушки зменшити в 16 разів ?а) 10 мкс

24. Яку частоту мають гармонічні коливання, задані рівняння

в) 100 Гц

25. Яку роботу виконує струм 1,5 А у нагрівному елементі електричного чайника за 5 хв? Чайник підключено до мережі з напругою 220 В.

г) 99 кДж

26. Визначте довжину електромагнітних хвиль у повітрі, частота яких дорівнює 15 ГГц.

в) 45 мм

Чому дорівнює загальний опір 18 лампочок ялинкової гірлянди, сполучених послідовно, якщо опір кожної лампочки 12 Ом?

а) 216Ом;

Чому дорівнює енергія магнітного поля котушки індуктивністю 0,2 Гн, якщо по ній проходить струм силою 3 А ?

а) 0,9 Дж;

Шкільний розбірний трансформатор знижує з 220 В до 12 В. Знайти коефіцієнт цього трансформатора, знехтувавши втрати енергії.

д) 18,3

Що таке кут відбивання променя від поверхні розділу середовищ?

в) це кут між відбитим променем і перпендикуляром до поверхні, поставленим у точці падіння променя;

31. На що витрачається енергія фотона, коли він під час фотоефекту вириває електрон із металу?

б) на виконання роботи виходу і на надання електрону кінетичної енергії;

32. Фотон – це …

б) частинка;

33. Хто відкрив явище природної радіоактивності?

в) А. Беккерель;

34. Хвиля поширюється шнуром зі швидкістю 2,5 м/с. Якою є довжина хвилі, якщо період коливань точок шнура дорівнює 0,2 с?

в) 0,5 м;

Як змінюється номер елемента у періодичній системі хімічних елементів Д. Менделєєва внаслідок альфа-розпаду його атома?

в) зменшується на дві одиниці;

Визначити ЕРС індукції, яка виникла у котушці внаслідок рівномірної зміни магнітного потоку через поверхню, обмежену її витками, на 0,3 Вб протягом 0,6 с, якщо котушка має 200 витків.

б) 10 В;


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал