Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Чому дорівнює, напруга на резисторі опором 50 Ом, по якому проходить струм силою 4,4 А?
а) 220 В;

6. Рівняння рівноприскореного прямолінійного руху має вигляд:

б) ;

7. Вага – це:

б) сила, з якою тіло діє на опору або підвіс;

8. Тіло рухається вздовж осі ОХ відповідно до закону x=7+6t+t2. Визначте початкову координату, початкову швидкість і прискорення.

б) 7, 6, 2;

9. Формула для обчислення прискорення має вигляд:

в) ;

10. Енергія – це:

г) це кількісна характеристика зміни руху системи тіл;

11. Рівняння руху має вигляд х=-4+2t. Визначити швидкість руху і координату через 10 с.

б) 2 м/с, 16 м

12. Третій закон Ньютона має вигляд:

б) ;

Автомобіль проїхав 100 м під дією сили 1,8 кН. Обчислити механічну роботу.

г) 180 кДж

14. Яка маса вуглекислого газу, кількість речовини якого дорівнює 2,0 моль ?

д) 88 г.

За яким зі співвідношень можна визначити циклічну частоту вільних коливань у коливальному контурі?

б)


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал