Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Поняття педагогічного спілкування, його особливості, функції та види. Стилі педагогічного спілкування.
Пед. спілкування - взаємодія 2х або більше людей. Що полягає в обміні пізнавальної і емоційно-оцінної інформації.

Структура пед. спілкування: суб'єкт, об'єкт (до якого адресована інформація), мета спілкування, значуща і зрозуміла і суб'єкту і об'єкту, а також мова доступний для всіх.

Аспекти пед. спілкування. Існує комунікативне і дидактичне спілкування. Дидактичне - змістовна підсистема, в основі якої лежить ЗУН від вчителя до учня; Комунікативне – формоутворюється підсистема, яка обслуговує дидактичне, але її головна мета - виховна.

Пед. спілкування має внутрішні і зовнішні сторони (реальна поведінка і пед. вчинки).

Функції пед. спілкування:

1.ормационно-коммуникативная ( Инф вимагає: орієнтувати вислів на співбесідника; віддзеркалення в особі, що повідомляється, інформація; відбору форми передачі інформації; вибору мовних засобів і ситуацій; передбачення реакції партнерів; здатність конкретизувати інформацію по ходу вислову; облік індивідуальних особливостей співбесідника);

2. пізнавальна ( соціальна перцепція виховання: безпосереднє віддзеркалення об'єктивної діяльності органами чуття. Вимога: перед повідомленням будь-якої інформації треба зорієнтуватися на зовнішньому вигляді партнера; в ході повідомлення інформації спостерігати за партнером; змінювати власну систему спілкування у зв'язку із зміною поведінки партнера).

3 аспекти пізнання дитини:

а. Науковий (заснований на психолого-пед. ерудиції дорослого);

b. Художній (ґрунтується на умінні повертатися в світ дитинства);

с. Практичний ( через продукти дитячої творчості).

3. Взаємовплив людей один на одного в процесі спілкування;

4. Безпосереднього спілкування. (Уміння пристосовуватися і оцінювати психологічний і емоційний стан учнів, їх вікові особливості, статеві різновиди школярів).

Етапи пед. спілкування: планування майбутньої бесіди з класом; планування сприйняття бесіди; організація спілкування з класом; управління процесом пед. спілкування.

Стиль пед. спілкування - індивідуальний стиль спілкування педагога в процесі виховної діяльності.

3 основних стилів спілкування:

1.Авторитарное (разючі стріли) - вчитель особисто визначає напрям діяльності групи, указує хто з ким повинен сидіти, працювати, присікає всяку ініціативу учнів. Основні форми воздействия6 наказ, вказівка, інструкції, догана;

2.Демократичний (бумеранг) - вчитель прагне донести мету діяльності до свідомості кожного, прагне підключити всіх в активну участь в обговорення ходу роботи; веде своє завдання не тільки в контролі і координації, але і у вихованні. Основні способи дії: прохання, рада, інформація;

3.Ліберальний (« що пливе плід») - вчитель прагне не втручатися в колектив, не проявляє активності. Прагне не брати участь в житті класу.

Позиції в спілкуванні: «на рівних»; «над» учнями; «під» вчитель не володіє ситуацією.

 

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал