Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Зміст освіти як категорія дидактики. Компоненти змісту освіти на різних історичних етапах. Загальні принципи відбору змісту освіти.
Зміст освіти (З/О) - спеціально відібрана і визнана суспільством (державою) система елементів об'єктивного досвіду людства, засвоєння якої необхідне для успішної діяльності в певній сфері. На методологічному рівні зміст освіти можна визначити як педагогічну модель соціального замовлення, яке звернено до школи. Соціальна сутність змісту освіти визначається тим, що саме вона служить головним засобом передачі соціального досвіду підростаючим поколінням. Сьогодні освіта виділилась у число пріоритетних галузей розвитку. Причина цього — абсолютно новий характер виробництва, всього життя і діяльності людей.

Зміст освіти — це педагогічна категорія. Він не копіює соціальне замовлення, а інтерпретує його засобами педагогічної науки. Школа повинна дати дитині тільки те, що вона здатна взяти. Підготовка високопрофесійних спеціалістів завжди була, є і буде одним з головних зав­дань освіти.

Навчання - процес соціально обумовлений, викликаний необхідністю відтворення людини як суб'єкта суспільних відносин. Означає, найважливіша соціальна функція навчання полягає у формуванні особи, відповідної соціальним вимогам. У вітчизняній дидактиці найбільш визнана концепція І.Я.Лернера, який виділив такі елементи як: 1) звання; 2) встановлені і виведення в досвіді способи діяльності; 3) досвід творчості; 4) емоційно-ціннісне відношення до об'єктів, що вивчаються, і до реальної дійсності, в тим числі і відношення до інших людей і до самому себе, потреби і мотиви суспільної, наукової, професійної діяльності. Процес навчання в своїй суті є цілеспрямований, соціально обумовлений і педагогічно організований процес розвитку («створення») особи учнів, що відбувається на основі оволодіння систематизованими науковими знаннями і способами діяльності, що відображають склад духовної і матеріальної культури людства.

*З/О на всіх його ступенях повинне бути направлено на здійснення основної мети виховання - формування всесторонньо і гармонійно розвиненої особи, тобто забезпечувати розумовий розвиток, технічну, трудову підготовку, фізичне, етичне і естетичне виховання.

*З/О повинне будуватися на строго науковій основі, включати тільки твердо сталі в науці факти і теоретичні положення; учбовий матеріал повинен відповідати сучасному стану науки, сприяти формуванню життєвої позиції.

*З/О по кожному учбовому предмету повинне відповідати логіці і системі тієї або іншої науки, а також будуватися на основі взаємозв'язку між окремими учбовими предметами.

*У з/о теорія повинна з'єднуватися з практикою, навчання - з похідною працею.

*З/О повинно відповідати віковим можливостям учнів.

Загальна освіта в школі повинна поєднуватися з технічними і трудовим навчанням, сприяти професійною орієнтація учнів. Загальна освіта має своїй на меті

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал