Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Педагогічна культура учителя, її компоненти. Шляхи та засоби розвитку педагогічної культури.
Під культурою розуміється сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених і створюваних людством в процесі суспільно-історичної практики і що характеризують історично досягнутий ступінь в розвитку суспільства.

Пед. культура - сукупність високого рівня розвитку і вдосконалення сутнісних, особових сил педагога, його здібностей і можливостей.

Компоненти пед. культури: пед. мислення (високий розвиток здібностей до наукової обробки пед. явищ і фактів); пед. спрямованість (система емоційно-ціннісних відносин, структура домінуючих мотивів особи, спонукаючих вчителя до її твердження, до пед. діяльності і спілкуванню).

Аспекти пед. спрямованості: спрямованість на роботі; спрямованість на себе; спрямованість на наочну сторону професії.

Також до пед. культурі ми можемо віднести: культуру зовнішнього вигляду вчителя, вербального і невербального спілкування, мовної поведінки вчителя.

Основні вимоги до зовнішнього вигляду вчителя: охайність, акуратність, відповідність вибраного стилю до індивідуальних особливостей, доцільність костюма, колірна гамма костюма, біжутерія.

Вимоги до мовної поведінки: повинно відповідати нормам і правилам літературної мови; дотримання норм і правил етикету; дотримання правил діалогу; присутність експресивності (емоційність).

Індивідуальна педагогічна культура виявляється у професійній поведінці вчителя. Так, учителеві з високим рівнем педагопчної культури властиві теоретичне обґрунтування власної педагогічної позиції, системність педагогічної діяльності, творення, гнучкість і варіативність у прийнятті рішень. Такий педагог має індивідуальний стиль.

Тому психолого-педагогічна підготовка спрямована на розвиток педагогічної самосвідомості майбутнього вчителя, його творчої індивідуальності, яка проявляється у способах аналізу, проектування, моделювання, реалізації і рефлексії педагогічної діяльності. Психолого-педагогічний блок включає дисципліни, які передбачають оволодіння закономірностями психічного розвитку дитини, проектуванням і моделюванням навчально-виховного процесу, різними технологіями навчання, виховання і управління, основами педагогічної і психологічної культури.

Предметна підготовка (блок спеціальних дисциплін) спрямована на засвоєння логіки розгортання змісту конкретного наукового знання як складової частини загальнолюдської культури і як засобу розвитку особистості учня. Він включає вивчення дисциплін, необхідних для тієї чи іншої галузі знань і діяльності (математика, філологія, історія, біологія і под.) на сучасному рівні розвитку суспільства.

Педагогічна культура у реальному педагогічному процесі виявляється в єдності із загальнокультурними і моральними проявами особистості педагога. Педагогічна освіта передбачає також широку загальнокультурну підготовку. Загальнокультурний блок повинен забезпечити розвиток культуродоцільного світогляду вчителя, створити умови для його життєвого і професійного самовизначення, оволодіння практичною педагогікою.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.022 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал