Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Види навчання. Історико-педагогічний аспект розвитку видів навчання.
У сучасній школі використовуються три щодо відособлених рядом ознак виду навчання, що відрізняються: пояснювально-ілюстративне, зване також традиційним, повідомляючим або конвенціональним (звичайним), проблемне, програмоване і розвинуте на його основі комп'ютерне або комп'ютеризоване навчання.

Пояснювально-ілюстративне навчання. Пояснення в поєднанні з наочністю – головні методи такого навчання, слухання і запам'ятовування - що ведуть види діяльності учнів, а безпомилкове відтворення вивченого - головна вимога і основний критерій ефективності. Пояснювально-ілюстративне навчання має ряд важливих переваг. Воно економить час, зберігає сили вчителів і що вчаться, полегшує учнів розуміння складних знань, забезпечує достатньо ефективне управління процесом.

Проблемне навчання (ПБО). Переваги ПБО: самостійне добування знань шляхом власної творчої діяльності, високий інтерес до учбової праці, розвиток продуктивного мислення, міцні і дійсні результати навчання. Включення учнів в активну пізнавальну діяльність спирається на ряд етапів, які повинні бути реалізовані послідовно і комплексно. Важливим Етаном ПБО є створення проблемної ситуації, що є відчуттям розумового утруднення. Учбова проблема, яка вводиться у момент виникнення проблемної ситуацій, повинна бути достатньо важкою, але посильною для учнів. На другому Етані дозволу проблеми («закритому») учень перебирає, аналізує наявні в його розпорядженні знання з даного питання, виявляє, що їх недостатньо для отримання відповіді, і активно включається а добування бракуючої інформації. Третій етап («відкритий») направлений на придбання різними способами необхідних для вирішення проблем знанні. Далі слідують етапи рішення проблеми, перевірки отриманих результатів, зіставлення з початковою гіпотезою, систематизації і узагальнення здобутих знань, умінь.

Програмне навчання (ПН). Основна мета ПН- поліпшення управління учбовим процесом. ПН направило свої зусилля на створення такої технології учбового процесу, яка дозволяла б контролювати кожен крок просування учня по шляху пізнання і завдяки цьому надавати йому своєрідну допомогу. Особливості ПН полягає в наступному: учбовий матеріал розділяється на окремі порції (дози); учбовий процес складається з послідовних кроків, учбовий процес складається з послідовних кроків, що містять порцію знань і розумових дій по їх засвоєнню; кожен крок завершується контролем, при правильній відповіді учень одержує нову порцію матеріалу, при неправильному одержує допомогу і додаткові роз'яснення; кожен учень працює самостійно; педагог виступає організатором навчання і помічником при утрудненнях; у учбовому процесі, широке застосування знаходять специфічні засоби ПН (програмні навчальні посібники, тренажери, контролюючі пристрої, повчальні машини).

Комп'ютерне навчання. Комп'ютери, забезпечені спеціальними повчальними програмами, можна ефективно пристосувати для вирішення майже всіх дидактичних

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал