Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Еволюція системи освіти в історії педагогіки. Сучасна система освіти України.
Системою освіти вважають сукупність освітньо-виховних установ, які функціонують в державі і суспільстві, зв'язку і взаємозв'язку між ними в процесі досягнення мети виховання і освіти. Освітньо-виховна установа в цій системі включає учбову і виробничу матеріальні бази, кадри вчителів і викладачів, управлінський апарат, контингент учнів або студентів, розроблену систему учбово-виховної роботи, зв'язки з сім'єю, громадськістю, виробничими колективами.

Основними способами реалізації стратегічних знань, які з'явилися перед національною системою загальної середньої освіти, є: досягнення соціально-необхідного рівня загальноосвітньої підготовки дітей в об'ємі державного компоненту освіти з урахуванням національних і регіональних особливостей і передового світового досвіду; органічне об'єднання навчання і виховання з метою забезпечення розумового, морального, художньо-естетичного, правового, патріотичного, економічного, трудового і фізичного розвитку дитини, формування здорового способу життя; удосконалення і розвиток системи загальноосвітніх установ різних напрямів, форм власності, забезпечення їх законодавчо-правовому захисту; створення оптимальних організаційно-педагогічних, науково-педагогічних, матеріально-технічних умов функціонування учбово-виховних установ.

Пріоритетними напрямами розвитку національної системи освіти на сьогодні є такі: оновлення змісту середньої освіти, встановлення раціонального співвідношення між її гуманітарними і природно-матеріальними складовими, відповідність науково-педагогічне, методичне і інформаційне забезпечення, широке впровадження досягнень науки і культури, нових технологій навчання і виховання; впровадження системи варіантного навчання і виховання, враховуючи особисті потреби і здібності учнів; виготовлення і впровадження нових організаційно-педагогічних принципів діяльності учбово-виховних установ, в яких навчаються діти національних меншин; розвиток системи загальноосвітніх учбових закладів нового покоління; удосконалення освіти дітей з недоліками психологічного розвитку в системі установ суспільного виховання, забезпечення їх повноцінної життєдіяльності, соціального захисту, умов для максимальної психологічної і соціально-трудової реабілітації.

Програма позначає стратегію України у області освіти, направлену на розвиток національної системи освіти, формування творчої особи. Мета програми - виведення утворення України на рівень розвинених країн світу шляхом корінного реформування її концептуальних, структурних і організаційних елементів. Програма «Освіта» позначила основні структурні елементи освіти: раннє сімейне виховання і освіта, дошкільна освіта, початкова, базова середня, повна середня, професійна, вища і післядипломна.

Закон України «Про освіту» (23.03.1996) - в законі затверджується, що метою освіти є всебічний розвиток людини, як особи і найвищої цінності суспільства. Освіта в Україні ґрунтується на основах гуманізму, національної самосвідомості, взаємоповаги між націями і народами.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.017 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал