Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Фиджи – возвращение в детство 1
Эта запись была сделана в Лучшие курорты мираОтдых на островахТуризм в Австралии и Океании в 04.12.2011 автором FCDrewSM.

Детство всегда ассоциируется с самым лучшим, чистым и светлым, и именно на островах Фиджи можно найти такое безмятежное счастье. Всего в состав этой республики входит 330 частей, каждая из которых имеет свою бурную жизнь и неповторимую историю. Все острова Фиджи расположены на юге Тихого океана, где можно спокойно отдохнуть от суеты современного мира, насладиться ласковым […]

Отдых в Австралии и Океании становится всё более популярным среди любителей путешествовать в далекие страны. Данный регион можно с уверенностью назвать одним из самых экзотических на всей планете, в чем и заключается основная причина стремления тысяч туристов посетить его. Природные достопримечательности Австралии и Океании по-настоящему уникальны, потому что они практически не претерпели воздействия человека. Некоторые места там даже никогда не посещались людьми. Кроме того, население данного региона сохранило собственное восприятие жизни, традиции, культуру и верования, отличные от стран Северной Америки и Европы. Все перечисленные факты гарантируют то, что Ваше путешествие в такую удивительную местность будет впечатляющим и очень необычным.
Данная рубрика нашего сайта посвящена основным деталям, которые необходимо знать, если Вы планируете отправиться на отдых в Австралию и Океанию. Мы расскажем обо всех красотах солнечного региона, знаменитого своими прекрасными коралловыми рифами и очаровательными уединенными лагунами.

 

61-сұрақ. Іскерлік туризмнің даму мүмкіндіктері мен мәселері

Іскерлік сапарлар нарығының анализі екі нақты ел немесе елдер тобы арасындағы экономикалық қарым-қатынас жағдайына байланысты болады.

Іскерлік сапарлар жеке қызмет көрсетіп, ең жоғары класс бойынша қымбат апартаменттерде орналастырылуға, күні бойы автомобильдің жалға берілуіне және т.б. сұраныс білдіруі мүмкін.

Іскерлік сапарлар үшін ең тиімдісі бір орындық орналастыруға сұранысы жоғары бірінші класс болып табылады. Іскерлік сапарлар экономикалық жағынан өте тиімді болып табылады, себебі олар маусымдық факторларға тәуелді емес. Олар туристік маусымның ортасында, демалыс кезеңдерінде көлемі жағынан тіпті қысқарады. Тағы бір маңызды жайт, кәсіпкерлер сапары жарнамаға қосымша шығындарды талап етпейді. Олар үшін бастысы орындарды броньдаудың реті мен мерзімі туралы ақпарат болып табылады.Іскерлік туризмде сауда немесе ғылыми-техникалық әріптестік мәселелері жөніндегі халықаралық және екі жақты келісімдерді бөліп көрсетуге болады.

Әлемдегі ең ірі туристік жәрмеңке – туризм бойынша Халықаралық биржа (International Tourism Borse — ITB) 1966 жылдан бері Берлинде жыл сайын өткізіледі. Оған туристік кәсіпорындар, ұлттық туристік ұйымдардың өкілдері, көлік және сақтандыру компаниялары, маманданған баспалар қатынасады. 1998 жылы көрме жұмысында әлемнің 188 елінен 7 мыңнан астам өкіл ат салысқан. Жұмыстың бес күнінде оған 55 мың туристік индустрия мамандары мен саяхатты сүюшілер келген. Берлиндік биржа жұмысы тақырыптық күн принципі бойынша құралған. Әр күн туристік индустрияның дамуындағы белгілі бір бағытқа (мәселен, экологиялық туризм, әлемнің жеке аймақтарындағы туризм болашағына) арналған. Берлиндік биржа жұмысы шеңберінде туристік фильмдердің халықаралық конкурсы өтеді. Ондағы жоғарғы марапат «Алтын компас» болып табылады.

1980 жылдан бері жыл сайын қаңтардың басынан ақпанның соңы аралығында Мадридте Халықаралық туристік көрме-биржа ФИТЮР (FITUR) өтеді. Бұл оқиға халықаралық туристік оқиға күнтізбесінде ерекше орынды иеленеді. Мадридте жылдың басында туристік нарықта жаңа маусымға арналған баға және басқа да тенденциялар анықталады. ФИТЮР — бұл испан тілдес (Испания, Латын Америкасы елдері) елдердің туристік өнімдерін көрсету. Сонымен қатар көрмеге Солтүстік, Орталық және Шығыс Еуропа елдерінен, АҚШ пен Канададан әр алуан туристік фирмалар да қатынасады. 1998 жылы мадридтік көрмеге шамамен 300 адам, соның ішінде 40 мың маман келген. Оның жұмысына әлемнің 170 елінен шамамен 6 мың туристік фирма ат салысқан. 

62-сұрақ. Туристік сұрнысты анықтайтын негізгі факторлар

Туристік сүраныс - динамикалық категория. Туристік қажеттіліктер, яғни, сүраныс қоғамның дамуымен бірге озге-ріп түрады. Кейбіреулері мүлдем жойылады, ескілері түрін өзгертеді, жаңалары пайда болады. Олардың шеңбері үнемі кеңейіп отырады, ал қажеттілік үлгая түседі. Соғыстан кейінгі уақыгга туристік қызметтерді қолдануда саны мен сапасы жағынан едәуір ілгері жылжу болды, яғни ғылыммеи техниканың алға басуы мен саяси, әлеуметтік жоне эконо-микалық сферадағы өзгерістердің әсері тиді. Ол халықгың жалны қозғалысынан корініс тауып, туризмді қазіргі кейпіне жеткізді.

Туристік сүраңыс көптүрлі және кешенді түрде болады. Саяхат кезінде, турист өзіне көрсетілетін өр түрлі қызмеперді пайдаланады - жалпы, арнайы туристік және қосалқы. Ең алдымен, оған тіршілігі үшін қажетті қызметтер керек - үй, тамақ, сонымен қатар көлік. Туристің бүл сүранысыныц жергілікті турғындардың сүранысынан айырмашылыгы жоқ.

Туристік қозғалысты оятқан басқа бір болігі - соган жетелеген мотивтер, таза туристік сүраныс. Демалу ушпг, коңіл көтеріп жаңа өсерлср алу үшін адам рекреациялық турга қатысады; косіптік ынтасын қанағаттандыру ушін іскерлік сапарға барады және т. б. Көңіл котеру, көсіитік ынтасын қанағаттандыру, емделу, оқу жоне басқа да мақсаттармен бару туристік сапардың мотивтері қосымша туристік қызметтерге сүраныс туғызады. Мысалы, пленум мен конгрестерге қатысушылар қосымша туристік қызметке сүраныс жасайды. Олар конгрестен кейінгі турларға баруға тілек білдіреді, көрмеге немесе концертке барады, яғни айтқанда көсіптік іс-өрекетін мөдени танып-білу демалысымен бірлестіреді.

БСИ бірнеше факторларга тәуелді: біріншіден, неғүрлым бәсеке күшті болса, соғүрлым БСИ жоғары болады. Этникалық және іскерлік сапардан гөрі, демалып коңіл котеру мақсатымен саяхат жасауға сүраныс бағаның өзгеруіне әте сезімтал келеді. Әсіресе туристік "теңіз-күн-жағажай" онімдердің бағасының езгеруіне сүраныс өзгергіш келеді, яғни айтсақ, бір курортта көрсетілетін қызмет қымбаттаса, адамдар басқа сонымен бэсекедегі арзан курортқа ауысып соған сүранысты күшейтеді. БСИ-ні озгертетін екінші фактор - уақытша шеңбер, оның ішінде сауда шешімдері кабыл-дапады.

БСИ өзгергіш болып келеді. Әсіресе, ол шетелдік саяхат-тарға жатады, ондағы багалар валютаныц курсына байланысты өзгеріп түрады. Олардың әзгерісі халықаралық туристік сапарлардың геофафиясына әсерін тигізеді. Туристерді қабылдайтын елдегі валюта курсының көтерілуі шетеддік туристердің сапарын қымбаттатады. Мысалы, XX гасырдың 20-ші жылдарындағы Испаниядағы песетінің ревальвациясы (өсуі) халықаралық туризмді азайтып жіберді.

 

63-сұрақ. Халықаралық туризм сыртқы экономикалық байланыстардың формасы ретінде

Халықаралық туризм - бүл өте күрделі және сирек кездесетін қүбылыс. Бәрімізге белгілі, мемлекеттің сыртқы экономикалық байланысы айырбастың әр түрлі форм;шары арқылы іске асады: аманат кассасындағы ақша, шетелдік салымдар, халықтардың көшіп-қонуы, мөдениет төңірегіндегі айырбас, сауда қызмет корсету және тағы басқалар.

Қандай бір ел болмасын оның еңкүрделі экономикалық іс-өрекеті сыртқы экономикалық айырбас, жеке алганда, нәтижесі валютамен түсетін сырткы сауда. Халықаралық сауда секілді халықаралық туризм экономистерді ішкі туризмнен бүрын қызықтыра бастады. Олар, туристік қозғалыс төлем балансына тауар айырбасы секілді өсер етеді деген қорытын-дыға келді. Сондықтан да, халықаралық туризмді сыртқы экономикалық байланыстың бір түрі деп білген жон, яғпи ол сыртқы сауданың арнайы бір түрі болады. Халықаралық туризм халықаралық қатынастардың бір түрі ретінде шетел туристеріне кең колемде мәдени және рухани қажеттіліктерін өтеуге бағытталған туристік қызметтер көрсетеді.

Халықаралық туризм сыртқы экономикалық байланыс-тың бір түрі болганымен, бірқатар өзіндік ерскшсліктсрі де болады.

Халықаралық туризмде турист өзінің елінен шыгып, блсқа бір шетелдік елге барады. Кеденнен өту үшін туристік қүжатгарды толтырады (паспорт, виза жасау), валюта жопе медициналық бақылаудан отеді. Бүл халықаралық тури імнің ерекшелігі болып саналады жөне ішкі туризмненең басты айырмашылыгы.

Бүңдай үсыныстар, туристік формальдылықтарды қыс-қартудың негізгі қағидалары Будапешт конвенциясынан алынып отыр және ол туризм туралы Гаага декларациясында да қолдау тапты.

Туристік формальдылықтар мемлекеттік шекараны кесіп өтумен байланысты халықаралық туризмнің ец басты ерекшеліктері болып саналынады. Неғүрлым мемлекетгің ақша жүйесінде айырмашьшық және адамдардың қозғшіу жолында кедергілер көп болса, соғүрлым халықаралық туризмнің ішкі туризмнен айырмашылығы басымырақ болады.

Әлемдік нарықта сыртқы сауда айырбасына тікелей кірмейтін тауарлар мен корсетілстін қызметтерді сатуға және сатып алуға болмайды. Бүл жерде тск тауарлар мен қызметгер гана емес, сонымен қатар табиғи жоне өлеуметтік-экономикалық туристік-рекреациялық ресурстар да сатылады және сатылып алынады. Бірақ, дәстүрлі экспорттағыдай, бүл сату мен сатып алу территориядан айырылмайды. Баска осындай ерекшелігі — тауар мен қызмет өндірісіне жүмсалған зат пен ецбек қүралган жерінде іске асады. Бүл жерде тауарлардыц түтынушыға жылжуы емес, керісінше түтынушының тауар-қызмет өндірілетін жерге келуі орындалады. Бүл капиталдың айырбас шеңбер уақытын қысқартады және халыкдралық туризмді басқа экспорттық статьялардан пайдалы ерекшеленетін бірнеше шарттарды қүрайды. Біріншіден, сатып алушы (турист) көліктік шығындарды өзіне алады. Екіншіден, шетел туристерінің келген уақытында сувенирлер мен тауарларды сатып алуын сыртқы сауда операцияларының пайдалы түрі ретінде қарастыруға болады. Көптеген елдердегі өр түрлі салалар осы ішкі экспортқа жүмыс жасайды. Мысалы, Жапопияла шегел туристері елде шығарылатын радиотауарлар мен бейне-аппаратуралардың, фотоаппараггардың көп бөлігін сатып алады; Швейцарияда — сағаттарды; Францияда - парфюме-рия заттарын; Италияда — аяқ киім мен тері заттарын; Үлыбританияда — арақ (виски) және т. б.

 

64-сұрақ. Халықаралық туризм классификациясы

Халықаралық туризм: шығу және кіру туризмі. Шығу туризмі – осы ел азаматтарының басқа бір елге туристік мақсатпен саяхаттауы. Кіру туризмі – шет ел азаматтарының туристік мақсатпен белгілі бір ел территориясына саяхаты.

Қаржылық нәтижелердің спецификасына байланысты: активті және пассивті. Егер турист ел экономикасы қомақты қажы әкелсе бұл халыөаралық туризмнің активті түрі, ал егер керісінсе ел қаржысы сыртқа шығатын болса пассивті түрі болып саналады.

Саяхаттау мақсатына қарай халықаралық туризм: рекреациялық, танымдық, ғылыми және іскерлік.

Ұйымдастыру сипатына қарай: жеке, топтық, ұйымдастырылған немесе өзіндік, стационарлық.

Туристік жолдамалардың қарқындылығына байланысты: маусымдық және тұрақты.

65-сұрақ. Халықаралық туризмнің даму болашағы

БҰҰ-ның эксперттерінің мәліметтері бойынша 2010ж әлемдегі сапарлар екі есеге өсіп, миллиардтаган туристердің келуі байкалуда, оның 145млн Орталық және Шығыс Еуропа және ТМД елдеріне тиесілі.

2020ж қарай жалпы келу көлемімен арақатынастағы аймақаралық туризмнің үлесін бөлу былай анықталады:

Оңт.Азия – 85%

Таяу Шыгыс – 63%

Африка – 43%

Америка – 38%

Еуропа – 15%

Келер бесжылдықтың ішінде туризмнің маңызды сегменттері мыналар болады: күн және жағажай, спорт туризмі, қала туризмі, круиздер, ауыл туризміғ танымдық туризм, тематикалық парктер және конгресстік туризм.

Халықаралық туризмді дамытудың мақсаты:

- сапасы, халықаралық туристік нарық жағдайында өндіруге, сатуға және бәсекелестікке төтеп беретін өнім өндіруге және сатуға қабілетті, рентабельді туризм индустриясын құру жолымен туризмді экономиканың табысы жоғары салаға айналдыру;

- республиканың туристік әлеуетін арттыру,

- тарихи –мәдени және табиғи-рекреациялық ресурстарды сақтау және ұтымды пайдалану;

- халықтың барлық жіктерінің туристік ресурстарға қол жеткізуін қамтамасыз ету, туристік қызмет көрсетуге деген сұранысты барынша қанағаттандыру;

- тұрғындардың жұмыспен қамтылуын ынталандыру;

- мемлекеттік және жеке құрылымдардың туризм саласындағы өзара бірлескен іс-қимылының тиімділігін арттыру;

- шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту болып табылады.

 

66.

Tуризмге әсерін тигізетін факторлар екі түрге бөлінеді:

-сыртқы (экзогенді)

-ішкі (эндогенді)

Сыртқы факторлар туризм саласына қоғамдық өмірдегі өзгерістермен және туризм жүйесінің элементтеріне әртүрлі мәнмен әсер етеді.

Туризм дамуына әсерін тигізетін , маңызды сыртқы факторларға мыналар жатады:

-табиғи-географиялық;

-мәдени-тарихи;

-экономикалық;

-әлеуметтік;

-демографиялық;

-саяси-құқықтық;

-технологиялық;

-экологиялық.

Табиғи-географиялық (теңіз, тау,орман, флора, фауна,климат және мәдениет ескерткіштері) факторлар туристік ресурстардың негізі ретінде туристің белгілі-бір аймақты таңдауын анықтайтын фактор болып табылады.

Табиғи және мәдени-тарихи ресурстардың байлығы, олардың мүмкіншілігі мен қолданудың ыңғайлылығы туризм дамуының көлеміне, екпініне және бағытына зор ықпалын тигізеді.

Экономикалық факторлардың туризмға әсері, ең бастысы туризм және экономика дамуының тенденциялары арасында өзара тығыз байланыс болуымен негізделеді. Елдің экономикалықдамуымен , оның азаматтарының ұлттық табыс көлемімен және материалдық әл-ауқатымен (дәулетімен) тура тәуелділік бар. Сондықтан да экономикасы дамыған мемлекет, әлемдік нарықта өз азаматтарының туристік сапарларының саны жағынан ілгері болады

Әлеуметтік факторлар ішінен бірінші кезекте аталып өтілетін, бұл халықтың бос уақытының артуы (жұмыс уақытының қысқаруы, жыл сайынғы демалыс ұзақтығының артуы), бұл халықтың өмір деңгейінің артуымен қосылып келе жаңа әлеуетті туристердің ағымын арттырады.

Технологиялық факторлар , техника және технология прогресімен тығыз байланысты. Олар туризмде жаңа қызмет көрсету түрін өндіруге мүмкіндік ашады.

Экологиялық фактор туризмға зор ықпалын тигізеді. Себебі, қоршаған орта туристік қызметтің негізі және әлеуеті.

--------Ішкі факторлар – бұл сала ішінде тікелей әсерін тигізетін, басты құбылыстар мен тенденциялар. Оларға ең біріншіден, орналастыру құралдарының, көліктің, тамақтандыру кәсіпорындарының, тұрмыстық қызмет көрсетудің, рекреациялық саланың , бөлшектік сауданың дамуымен байланысты , материалды-техникалық факторлар жатады . Бұдан басқа туристік қызметтің сұранысымен және ұсынысымен тікелей байланысты, төмендегідей факторларды атап өтуге болады:

-тұтынушылардың ақпараттанғандығының артуы және олардың қалауларының өзгерісі, бұл стандартты көпшілікті туризмның, қызмет көрсетудің әртүрлілігімен сипатталатын дифферентті туризмға ауысуы;

-туризм саласындағы қызметті координациялаудың рөлі артуы (ірі фирмалардың орта және кіші бизнеспен партнерлық қарым-қатынасы; туристік одақтар құру; туристік бизнеске зейін қою және ғаламдандыру)

-туризм саласын кадрлармен қамтамасыз ету (жұмысшылар санын арттыру; еңбекті ұйымдастыруды жақсарту; кәсіби даярлықтарын жоғарлату)

-жеке меншіктегі туристік бизнестің дамуына қолдау көрсету;

-бұқаралық ақпарат құралдарының жарнама және туристік өнімді жылжытудағы маңызын арттыру.

Туризмның дамуына әсерін тигізетін басты факторлардың бірі маусымдылық . Маусымдылық – бұл туристік ағымдардың уақыттың белгілі бір мезетінде бір жерде жинақталуы . Маусымдылықтың ерекшелігі:

-туризм түрлері бойынша ерекшеленеді. Танымдық туризм ,рекреациялық туризмнан гөрі маусымдық өзгерістерге көңіл бөлмейді;

-әртүрлі туристік аймақтарда маусымдылық әртүрлі болып табылады;

-туризмдағы маусымдылық негізінен климаттық, әлеуметтік және психологиялық факторлармен сипатталады.

 

67. все что нашел

Туризмнің мультипликаторлық табысының қызметін төмендегідей мысал арқылы түсіндіруге
Табыс – ол фирмалармен кәсіпорындардың туристік қызмет пен
Туристерден түскен ақшаның жартысы салыққа, жинақтау қорын құруға,
Туризм әлемдік нарықта көзге көрінбейтін экспорт болып саналады.
ІІ - тарау. Қазақстан Республикасындағы туризм дамуының қазіргі
2.1 Қазақстандағы туризм дамуының қазіргі жағдайы: проблемалары және
Туризм Қазақстан экономикасындағы қарқынды салалардың бірі. Халықаралық сарапшылардың
Туризм индустриясының мемлекеттік бюджетке түсіретін валюталық түсімі, орта
Халықаралық туризмнің үлесіне жыл сайын әлемдік экспорттың 7%
кез-келген елде, Қазақстанда да туристік рекреациялық ресурстың болуы;
туризмге тура немесе жанама салалардың және кәсіпорындардың дамуы;
сыртқа шығу туризмнің елге шетелдік валютаны тартуы;
аз мөлшерде шығын шығарып табыс табу;
алғашқы өндіріс факторын қамтамасыз етудегі шығынның болмауы;
халықты жұмыс орнымен қамтамасыз ететін орта және шағын
қызмет көрсету секторының өсуі;
елдің әлемдік қауымдастыққа белгілі болуы және бет-бейнесінің қалыптасуы.
Қазақстанда 400-ден астам туристік фирмалар қызмет етеді, 80
Ал автомобиль транспортының ролі шекаралық тасымалдау мен саяхат
Теміржол көлігі «Қазақстан Теміржолы» 14 бағытта жұмыс істейді.
Ал орналастыру құралдарына келсек, көпшілігінің қабылдау мүмкіншілігі төмен,
Қазақстан туризмнің дамуына түрткі болған Президенттің бұл салаға
2001 жылы туристік бизнестегі ерекше жыл болды, туризмге
Туризмді дамыту үшін әлеуметтік-экономикалық фактордың ықпалы жоғары. Олардың
Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық даму деңгейі қазіргі кезде туризмнің
Бірқатар кедергілерден соң Қазақстан үлкен туристік биржаларға қатысты
Туризмнің дамуын тежейтін факторлар төмендегі суретте көрсетілген.

 

68......халықаралық туризмнің топқа жіктелуі умк-да жок и гугл не дышит

 

69.Дүниежүзілік Туристік Үйымның сараптамашылары әлемдік туристік нарықтың динамикасын былайша сипаттайды:

- қызмет көрсету мөлшерінің есу көрсеткіші негізінен Азияға, Орта Шығыскд, Орталық жене Оңтүстік Америкаға жоне Еуронаға шығу нарқы арқылы жеткізілуі керек;

- баска аудандардың барлығы орташа осуде болғанымен, гуристсрді қабылдауда оте комфортты жағдай Азияда болмақ;

- ішкі (үлттык) туризм оте жоғарғы қарқында осуін жалғастырады;

- қысқа мерзімдік туризмге қарағанда, үзақ халықаралық туризм жылдам қарқынмен оседі;

- сыртқы факторлардың туризмге әсері күшейеді: экономикалық оқиғалар, саяси жағдай, саяхаттың қауіпсіздік деңгейі;

- туризмге елеулі әсерін тигізеді: компьютерлік нарық қорғау жүйесі; технологиялық дамуы;

үшақ тасымалының жетілдірілуі; электрондық мәліметтер; коммуникациялық жүйелер;

- әлемнің ер түрлі елдеріндегі әлеуметтік-демогр.тфия-лық динамика туризмнің дамуының маңызды факторы (іолып отыр;

- туристік саясатты реттеп отыратын маркетингтік зерт-теулердің ролі көтеріледі.

Халықаралық туризм планетарлық экономикалық күбылыс ретінде езінің жеке статистикасымен сипатга-лынады, яғни туризм ағымдары мен тенденциялары тфалы моліметгер, оның аймақтық қүрылымы, туристерді жібсретін елдер мен қабылдайтын елдер туралы, бүлардыц барлығы жинастырылып, талданады және жыл сайын ДТҰ-да басылып шыгарылады.

Келушілер саны 25 млн адамнан (1951) 714,6 млн адамға (2002) дейін өсті, яғни 29 есе.

Табыс 2 млрд доллардан (1951) 463,6 млрд долларга (2001) дейін ееті, яғни 232 есе.

Әлемдік туризмнің қүрылымдық дифференциациясынан горі, оиыц коріністі территориялық дифференциациясы үстем келсді. Васка экономикалық салалармен салыстырғанда, туризм экономикасы ғана географиялық түрде болады, сондыктан да, Дүниежүзілік туристік үйым арнайы туристік аудандастыруды үйымдастырады.

Аймақтың қүрылымыныц келушілері мен табысына талдау жасау келесідей түрақты тенденцияларды коруге мүмкіндік тугызады:

— келушілердің жоие туризмнен түсетін табыс жагынан Еуропаның үлесі үнемі қысқаруда;

— мүндай жагдайлар Американың туристік аймагында да орын алады, яғни Америкада демалу Еуропада демалудан арзан болуда;

— Шығыс Азия мен Мүхит аралдары елдерінде туризм жылдам дамып келеді. Бүл өлемдік туристік нарықтыц "осу нүктесі" өзінің қайталанбайтын рекреациялық ресурстарымен және экзотикасымен ғана сипатталынып қоймайды, сонымен қатар әлем бойынша оте жоғарғы деңгейдегі сервисімен де ерекшеленеді. Бүлардың барлығы, Еуропа мен Америкаға қараганда, өте төмен деңгейдегі шығын аясында жүргізілуде;

— Африка бірте-бірте туристерді озіне тартуда, өлемдегі ең арзан туризм еліне айналып келеді. Алайда арзанның барлығы да жақсы емес. Егер де керсетілетін қызметгің сапасы жоғарыласа, Африкада туристік ағым қарқынды еседі;

— Орта Шығыс және Оңтүстік Азия туристік инфра-қүрылымы нашар дамыған аймаққа жатады. Дегенмен, келе-шекте бүл байлығы мол туристік аймақта туризмніц жылдам дамуын күтуте болады. Еуропаның жақындығы (негізінен турнстерді жеткізетін), таза Жерорта теңізі, үзақ туристік мезгіл - міне, бүлардың барлығы бүл ауданды белсенді туристік аймакқа айналдыруға болатындығын корсетеді.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.016 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал