Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Білім беруді гуманитарландыру


1. гуманитарлық пәндерді оқытуға баса назар аудару

2. оқытушылардың студенттермен адами қатынас орнатуы

3. жоғары оқу орындарына гуманитарлық қорлар дың көмегі

4. студенттердің оқуына жағдай жасау

5. оқытуды копьютерлендіру

303. Білім институттары жүйесіне енеді:

1. отбасы, өндіріс мекемелері

2. отбас, ЖОО, базар

3. кәсіби техникалық училищелер, ғылым

4. отбасы, мектеп, мәдениет мекемелері, БАҚ

5.мектеп, отбасы, фабрика

304. Білімнің мәртебесін анықтайтын:

1. материалдық марапат деңгейі

2. білімнің маңыздылығын қоғамның мойындауы

3. моральдық қанағаттану деңгейі

4. білімді материалдық тұрғыда қамтамасыз ету

5. білімнің тегіндігі, жалпыға бірдейлігі

305. Білімнің атқаратын қызметі:

1. әлеуметтік қорғау

2. қоғамның мәдени байлығын өндіру

3. әлеуметтік мобильділік

4. мәдени байлықты сақтау

5. игіліктер өндіру

306. Ғылымның қызметі:

1. белгілі бір таптың мүддесін көрсету

2. тәжірибелік - өндірістік

3. адамдар арасындағы әрекет

4. мәдени көзқарас қалыптастыру

5. тұлғааралық қатынас қалыптастыру

307. Ғылымның қызметі жатады:

1. мәдениетке

2. тарихқа

3. білімге

4. демографияға

5. отбасына

308. Ғылым:

1. қызметтің ерекше түрі

2. қоғамның саяси жүйесі элементі

3. әлеуметтік мәртебе көрінісі

4. материалдық мәдениет түрі

5. еңбек сипаты

309. Ғылыми білім белгісі:

1. кездейсоқ құбылыстарды тіркеу

2. материалдардың мазмұнын бейнелеу тілімен ашу

3. дәлелділік

4. бұрмалаушылық

5. идеологияны ұстану

310.Ғылымның әлеуметтік институт ретінде қалыптасқан кезі:

1. б.э. У ғ. бастап б.э. дейін

2. ХХғ. басы

3.ХУ11 – ХУ111 ғасыр тоғысында

4. көне Қытайда

5. орта ғасырда

311. Объективті мағлұматтарды теориялық сараптап қорытындылайтын адамзат қызметі саласы және оның нәтижесі:1. философия

2. ғылым

3. білім

4. экономика

5. құқық

312. Жүйеленген білімді, дағдыны,біліктілікті меңгеру үрдісімен нәтижесі:

1. тәрбие

2. оқыту

3. білім

4. үйрету

5. мәжбүрлеу

313. Әлеуметтік жүйе дамуын анықтайтын «ақпарат, компьютерлер және микроэлектроника» деп санайтын теория:

1. техноткратиялық қоғам

2. индустриалдық

3. ақпараттық

4. конвергенция

5. « даму сатысы»

314. Білім қызметі байланысты:

1. ақпаратпен

2. модернизациямен (жаңару)

3. технологияландырумен

4.әлеуметтенумен

5.инновациямен ( жаңаланумен)

315. Білімді әлеуметтік институт ретінде зерделейтін ғылым:

1. еңбек әлеуметтануы

2. мәдениет әлеуметтануы

3. білім әлеуметтануы

4. экономика әлеуметтануы

5. ғылым әлеуметтануы

316. Білім беру үлгілері:

1. экстенсивті, өнімді, интенсивті

2. экстенсивті, өнімді, өндірістік

3. өнімді, интенсивті, жаңарған

4. экстенсивті, жаңарған, оңтайланған

5. жаңарған, экстенсивті, интенсивті

317. ҚР үздіксіз білім жүйесінің базалық буынының сатылары:

1. отбасылық, жалпы орта, орта арнайы

2. бастауыш, негізгі, кәсіби

3. бастауыш, негізгі, жалпы орта

4. бастауыш, орта, профильді5. бастауыш, негізгі, арнайы

318. Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту міндеттері:

1. балаларды әлеуметтік ортаға бейімделуге үрету

2. балаларды мектепке дейінгі білім беру, денсаулық, ішінара түзету бағдарламаларымен

толық қамту

3. балада тұлғалық қасиет қалыптастыру

4. мектепке дейінгі және бастауыш білім беру бағдарламасында үйлесіммектепке дейінгі,ділікке қол

жеткізу

5. балаларды әлеуметтік жағдайына байланыссыз ерте мектепке дейінгі мекемелерге

қамту

319. Қазақстанның үздіксіз білім жүйесінің негізгі кезеңдері:

1. мектепке дейінгі, орта,орта - кәсіби, жоғары және жоғары білімнен кейінгі білім беру

2. отбасылық, мектепке дейінгі, орта, орта - арнайы, жоғары, жоғарыдан кейінгі

3. мектепке дейінгі, толық орта, орта- кәсіби, жоғары

4. мектепке дейінгі, мектеп, орта - кәсіби, жоғары

5. мектепке дейінгі, базалық орта, орта - техникалық, жоғары, жоғарыдан кейінгі

320 Қазақстан білім жүйесін реформалаудың басты буыны:

1. модернизация

2. жаңарту

3. жахандану

4. ақпараттық - технологиялық даму

5. халықаралық аккредитациялау

321. « Білім баршаға» Бағдарламасының басты міндеті:

1. барлық азаматтарға базалық білім алуға тең мүмкіндік беру

2. балаларды бағып күту шараларын жетілдіру

3. баршаға жоғары білім алу мүмкіндігін жасау

4. жалпы орта білім алуға жағдай туғызу

5. кәсіби білім алу шараларын кеңейту

322. Жоғары білім мақсаты:

1. қоғамның мамандарға деген қажеттілігін өтеу

2. еңбек нарығын жоғары білікті мамандармен қамтамасыз ету

3. тұлғалардың жеке ерекшеліктерін, мүмкіндіктерін, тілектерін ескеру

4. әркімге оқу түрі мен мерзімін таңдауға мүмкіндік беру

5. жаңа дәуір маманын дайындау

323. «Орта кәсіби білімнен кейінгі білім» деген атауды ұсынған:

1. білім және ғылым Министрлігі

2. БҰҰ

3. ЮНЕСКО

4. ҚР президенті

5. ДДҰ ( ВОЗ)

324. Қоғам мүшелері өндірген, меңгерген, бөліп алатынның бәрі:

1. мәдениет

2. өркениет

3. кемелдену

4. білім

5. құндылықтар

325. Қоғамның материалдық және рухани дамуының барлық жетістіктерінің жиынтығы:

1. білім

2. дін

3. мәдениет

4. ғылым

5. өнер

326. ХУ111 ғасырдағы европалықтарда мәдениет:

1. өркениеттілік

2. адамдар қасиетінің жетілуі

3. дастархан басында өзін ұстауы

4. сарай әдебінің түрі

5. мораль

327. Қоғамның рухани саласының түрі, көрінісі болып саналады:

1. еңбек мазмұны

2. техника

3. инновация

4. эволюция

5. мәдениет

328. Адамдарды күнделікті өмірде қоршаған материалдық ескерткіштер:

1. мәдени мұра

2. мәдени кешен

3. халық мәдениеті

4. элитарлық мәдениет

5. бұқаралық мәдениет

329. Рухани мәдениет түрі:

1. құқық

2. экономика

3. техника

4. материалдық өндіріс

5. экология

330. Материалдық мәдениет түріне жатады:

1. материалық өндіріс

2. парасаттылық

3. эстетикалық талғам

4. саяси мәдениет

5. құқық

331. Адамдардың бір сәттік талғамын қанағаттандыратын мәдениет:

1. бұқаралық

2. элитарлық

3.халық мәдениеті

4. экологиялық

5. саяси

332. Бұқаралық мәдениет:

1. карнавалдық шеру

2. танымал және эстрадалық әуендер

3. аңыздар, эпостар

4. сықақ әндер

5.опералық әуендер

333. Мифтер, аңыздар, дастандарды қамтыйтын мәдениет:

1. бұқаралық

2. элитарлық

3. халық мәдениеті

4. парасаттылық

5. материалдық

334. Бұқаралық мәдениет пайда болған кез:

1. ХХ ғасырдың басы

2. ХХ ортасы

3. Х1Х ғасырдың соңы

4. ХУ111 ғасыр

5. Х1Х ғасырдың соңы ХХ ғасырдың басы

335. Танымал және эстрадалық ән – күй:

1. элитарлық мәдениет

2. субмәдениет

3. халық мәдениеті

4. бұқаралық мәдениет

5. контрмәдениет

336. Кең ауқымды аудиториясы бар мәдениет:

1. элитарлық

2. халық мәдениеті

3.бұқаралық

4. субмәдениет

5. делинквенттік

337. Бұқаралық мәдениеттің пайда болу себебі:

1. бұқаралық ақпарат құралдарының дамуы

2. ол адамзат тарихының барлық кезеңдеріне тән

3. тоталитарлық қоғам өнімі

4. көне Римде көңіл көтеру құралы ретінде

5. ХУ111 ғасырдағы Францияда

338. Ұрпақтан ұрпаққа берілетін мәдени мұра:

1. элитарлық мәдениет

2. мәдени дәстүр

3. мәдени жаңалық

4. бұқаралық мәдениет

5. мәдени релятивизм

339. Рухани мәдениеттегі жаңашылдық көрініс береді:

1. оқу орындары жүйесінің өзеруінде

2. жаңа театр ғимаратының ашылуында

3. жаңа көбейткіш техниканы пайдалануда

4. өнерде жаңа шығармашылық бағыттың қалыптасуында

5. жаңа заңдардың пайда болуында

340. «Мәдениет» сөзінің алғашқы мағнасы:

1. рухани құндылықтар жиынтығы

2. өндіріс құралдары

3. жер өңдеу

4. қоғамдық құрылыстың ерекше түрі

5. еңбек бөлінісі

341. Руханиат:

1. өмір мәнін қалыптастыратын құндылықтар жиынтығы

2. адамның ішкі әлемінің синонимі

3. қоғамдық және топтық сана

4. діндарлық, діни сана

5. заңдарды бұлжытпай орындау

342. «Мәдени немесе рухани қажеттіліктер» ұғымы:

1. білімнің деңгейі

2. қолайлылық деңгейі

3. жақсы жұмыс қажеттілігі

4. білімге , эстетикалық талғам қалыптаструға деген қажеттілік

5. бос уақыт қажеттілігі

343. Субмәдениеттің қалыптасу негізі:

1. жыныс

2. білім

3. қоғамның демократиялануы

4. қоғамдық пікір

5. діни таным

344. Бұқара көпшілікке тән:

1. мәнер

2. салт

3. этикет

4. рәсім

5. дағды

345. «Дәстүр» сөзінің алғашқы мағнасы:

1. әпсана (легенда)

2. білім

3. тыйым

4. аңыз (предания)

5. қолдау

346. Бар мәдениеттерге ортақ нормалар, құндылықтар:

1. мәдени ұқсастық

2. мәдени сипат

3. материалдық емес мәдениет

4. мәдени кешен

5. мәдени мұра

347. Ұпақтан ұрпаққа берілетін дағдылар, салттар:

1. дәстүр

2. әдет - ғұрып

3. заңдар

4. мәнер

5. этикет ( әдеп )

348. Кинотертрларда биік баскиіммен отыруға тыйым салатын ереже - үлгісі:

1. мәдени релятивизм

2. заң

3. этноцентризм

4. моральдық принцип

5. салт

349. Жас ұрпақтың дәстүрлі мәдениетті қолдамайтынын көрсететін жсатар субмәдениеті:

1. кәсіби мәдениет

2. контрмәдениет

3. конформистік

4. дәстүршілдік

5. ретретизм

350. Ерекше бір өмір сәнін, ойлау жүйесін анық көрсететін жастар ұйымының түрі:

1. жастар енжарлығы

2. жастар субмәдениеті

3. поп - арт

4. бүлікшілдік

5. инновация

351. Жастардың биологиялық және әлеуметтік мәдени есеюінің арасындағы алшақтық:

1. необихевиоризм

2. субмәдениет

3. әлеуметтік инфантилділік

4. прагматизм

5.инновация

352. Жасөспірім шақта көрініс беретін өзгерістер:

1. төзімділік күшейеді

2. ымырашылдыққа бейімділік

3. өзін өзі бағалай алу

4. өзін өзі ретке келтіре алу

5. маңызды физиологиялық өзгерістер орын алады

353. Демографиядағы тууға қарағанда өлу санының өсіп кету үрдісі:

1. демографиялық дүмпу

2. популяция

3. тұрақтылық

4. депопуляция

5. ұлттың дамуы

354. Хиппи, панктер, рокерлер:

1. жастар субмәдениеті

2. андеграунда

3.бейресми ұйымдар

4. адамдардың әлеуметтік бегілерімен бірігуі

5. кәсіби емес өнер

355. Тинэйджерлер:

1.18 - 22 жас аралығындағы қыз - жігіттер

2.13 – 29 жастағы топ

3. 20 – 25 жас аралығындағылар

4. 9 -13 жастағылар

5. «жас ересектер» тобы

356. Ювентологияның мақсаты:

1. жастар концепциясын қалптастыру

2. жастар мәселесін шешу

3. жастар жетістігіне бақылау орнату

4. білім алуға мүмкіндік тудыру

5. субмәдениет қалыптастыру

357. Жастар әлеуметтануының объектісі:

1. жастарды әлеуметтендіру

2. феминизм

3. әлеуметтік бұзылу

4. әлеуметтік мәдени өзгерістер

5. әлеуметтік әділетсіздік

358. Жастардың мамандық таңдауына әсер етеді:

1. құқық

2. дін

3. мәдениет

4. этика

5. мәртебе

359. Жастардың қоғамға белсенді түрде әсер ету үрдісі:

1. әлеуметтену

2. депривация

3. инфантильдік

4. ювентизация

5. аутизм

360. Мемлекеттің жастар саясатын жүзеге асыру принципі:

1. қатысу, көмек

2. әлеуметтік толықтыру, әділет

3. кепілдік, белсенділік

4. қорғау, басымдылық

5. кепілдік, басымдылық, әлеуметтік толықтыру, қатысу

361. Жастарды кемсітушілікті білдіретін ұғым:

1. формалдық

2. риголизм

3. солипсизм

4. эйджеизм

5. ынтымақтастық

362. Жастар тобы:

1. әлеуметтік - этникалық

2. әлеуметтік - демографиялық

3. жастық - жыныстық

4. әлеуметтік ерекше

5. әлеуметтік жастар

363. Жастардың ересектер өміріне енуі жүзеге асады:

1. отбасында

2. құрбылар ортасында

3. жыныстық қатынастарда

4. еңбекке араласуда

5. отбасында, өндіріске араласуда, жыныстық қатынастар саласында

364. « Жастар» ұғымының анықтамасын берген:

1. М. Вебер

2. Р. Арон

3. В.Т. Лисовский

4. Э. Гиденс

5. П. Сорокин

365. Мемлекеттің жастар саясатының объектісі:

1. оқушы жастар

2. жас отбасылар

3. жастар бірлестіктері

4. 16 дан 30 аралығындағы жас азаматтар

5. жас отбасылары, жастар бірлестіктері, 14 – 30 жас аралығындағы жас адамдар

366. Ауытқыған тәртіпке бейім:

1. жастар

2. қариялар

3. әйелдер

4.ерлер

5. жеке қызығушылықтары барлар

367. Мамандық таңдауға әәсер ететін:

1. ата - ана

2. құрбылар

3. мамандық мәртебесі

4. мамандыққа сұраныс

5. ата - ана, достар, мамандық мәртебесі және сұраныс

368. Оқу мерзімінің ұзаруына әсер етеді:

1. ақуалдың көтерілуі

2. өмір сүру деңгейінің төмендеуі

3. қоғамдық еңбек қызметінің күрделенуі

4. технологиялық даму

5. жұмыссыздық

369. Қазіргі жастарға тән негізгі өмір мәселелері:

1. тұрмыс

2. ата - анаға материалдық тәуелділік

3. бос уақытты ұйымдастыру

4. әлеуметтік - психологиялық

5. күнделікті шығын,материалдық тәуелділік, мазмұнды уақыт өткізу, өмір мәселелері

370. Жастардың өздерін өздері билеу мүмкіндіктерін бағалаулары:

1. өмірлік болашақты сенімді бағалау

2. жоғары дәрежедегі қобалжу

3. өмірге қанағаттанбау

4. болашаққа нақты сену

5. медициналық қызметке қол жеткізе алмау

371. Еңбек саласында жастардың мән беретіні:

1. кәсіби өсу мүмкіндіктері

2. ұжыммен араласу

3. бос уақытты ұйымдастыру мүмкіндігі

4. психологиялық түрткілер

5. идеологиялық қызығушылықтар

372. Ерекше жастар мәселесі:

1. өндіріс жүйесіндегі орын

2. еңбек тәсілі

3. әлеуметтік кәсіби уақыт өткізу

4. мазмұнды уақыт өткізу

5. тұрмыстық мәселелер

373. Жастар субмәдениетінің бағыты:

1. байкерлер

2. тинэйджерлер

3. андертап

4. дәстүршілдер

5. ымырашылдар

374.Экономикалық әлеуметтанудың пәні:

1.өндіріс процесі

2.өндіріс тиімділігі

3. өнеркәсіп орнының сыртқы экономикалық қызметі

4.экономикалық үрдістің әлеуметтік механизмдері.

5. өндірген өнімнің бәсекелестік мүмкіндіктері

375.Экономикалық социология зерделейді:

1.саяси және экономикалық өмірді

2.әлеуметтік және рухани өмірді

3.экономикалық өмірдің заңдылықтарын әлеуметтік үрдіс ретінде

4.әлеуметтік дамудың нақты фактілерін

5. өндіріс салаларының өзара байланыстарын

376.Экономкалық социологияның объектісі:

1. өндіріс салаларының өзара байланыстары

2.әлеуметтік жүйенің салалары арасындағы өзара байланыстар

3.қоғамның экономикалық, әлеуметтік салаларының өзара әрекеттестігі және оларды реттеу механизмдері

4.еңбек ұжымдары әрекеттестіктері

5.экономиканың қызмет атқаруы мен жетілуінің ішкі механизмдері

377.Еңбек нарығы:

1.тауарға сұраныс және ұсыныс

2. өндіру және өткізу

3.жұмыс берушілер мен еңбек күшін сатушылар мүдделерін үйлестіру механизмі

4. шикізатқа сұраныс және ұсыныс

5. дайын өнімді тарату

378. Ағымдық еңбек нарығының өзара байланысты бөлімдері:

1.ашық және жасырын еңбек нарығы.

2.заңды жіне жасырын

3. көлеңкелі және ашық

4.латентті және ашық

5. көлеңкелі және жабық

379. Бір жұмыстан екіншіге ауысумен уақытша жұмыстан шығуымен байланысты уақытша туындаған жұмыссыздық:

1. фрикционды

2. жасырын

3. салалық

4. циклдық

5. уақытша

380.Экономикалық құлдыраужәне сұраныс тапшылығы кезінде пайда болған жұмысссыздық:

1. құрылымдық

2. ерікті

3. жастық - жыныстық половозрастная

4. жасырын

5.циклдық

381. Еңбекті топтастырады:

1. көлемімен, сипатымен, түрімен

2.сипатымен, көлемімен, мазмұнымен

3.мазмұнымен, түрімен, көлемімен

4. түрімен, сипатымен, мазмұнымен

5. көлемімен,құрылымымен, мазмұнымен

382. «Экономикалық адам» ұғымы алғашқыда танылды:

1. басқарушы

2. жалданбалы қызметкер

3. кәсіпкер

4. менеджер

5. меншік иегері

 

383. Аралас тұрпатты экономикаға жатқызуға болады:
1.Норвегия

1. Италия

2. Франция

3. Швеция

4. Германия

5.АҚШ

384. Басқару менеджментінде мотивациялық әдіс аталады:

1. «Х» теория

2. « Z » теория

3. «Q» теория

4. «R» теория

5. «У» + теория

385.Экономикалық үдерістің әлеуметтік механизмдерін зерделейді:

1. философия

2. экономикалық теория

3. экономикалық социология

4.экономика тарихы

5.экономикалық география

386.Менеджментіндегі тікелей әкімшілдік және жанама басқару әдісі аталатын теория:

1. «У»

2. «Х »

3. « Z »

4. «Q»

5. «R»

387.Басқарудың директивтік, коллегиалдық, енжар стилерін ұсынған:

1.А.А.Журавлев

2. Г. Соколова

3.О. В. Кобяк

4.В. В. Радаев

5.Т.И. Заславская

388. Негізгі инвестициялық күш болып саналатын тап:

1. жоғары

2. саяси элита

3. төменгі

4. кәсіпкерлер

5. орта

389.Экономикалық тәртіп реттеледі:

1. біліммен

2. біліктілікпен

3. экономикалық мәдениетпен

4.қажеттілікпен

5. қабілетпен

390. Кәсіпкерлерді өз еңбектерінде менеджер ретінде анықтағандар:

1. марксистер

2. классиктер

3. неоклассиктер

4. австриямектептері өкілдері

5. неомарксистер

391.Адамдардың экономиалық қатынастарды бейнелеу қабілеті мен түрі:

1. экономикалық мәдениет

2. экономикалық ойлау

3. экономикалық тәртіп

4. экономикалық сана

5. еңбек қызметінің мотивтері

392.Шумпетердің кәсіпкері:

1. сөзінде тұратын және тұрақты адам

2. үздіксіз қозғалыста

3. принципшіл және еркін

4. ұйымдасқан және мәдениетті

5. жаңашыл және технологиялық

393. Кәсіпкерлік теориясын дүниеге әкелген:

1. Дж. Шэкль

2. В. Зомбарт

3. М.Вебер

4.И. Кирцнер
5. Р. Кантильон

394. В. Зомбарт бойынша кәсіпкерге қажет қасиеттер:
1. жаулаулап алушылық, рухани еркіндік, ұйымдастырушылық

2. ұйымдастырушылық, саудагерлік, бағыттаушылық

3. толық еркіндік, бағыттаушылық, жеделдік

4. саудагерлік, жаулап алушылық, ұйымдастырушылық

5. объективтілік, қажымастық, жаулап алушылық

395. О. Шпенглердің еңбегі:

1. «Россия и Европа»

2. «Закат Европы»

3. «Постижение истории»

4. «Восточный деспотизм»

5.«Протестантская этика и дух капитализма»

396. Модернизациялық идеалдар санатында жедел экономикалық даму мен еңбек өнімділігін арттыруға басымдық берген:

1.4. Г. Беккер

2. Ф. Бродель

3. А.В.Чаянов

4. Г. Мюрдаль

5.И. Уоллерстайн

397. «Өркениеттің гүлденуі техникалық және шаруашылық прогреспен емес, тұлғаның ішкі күшінің дамуымен анықталады»- деген:

1. А. Тойнби

2. А.В. Чаянов

3. К. Поланьи

4. Г. Беккер

5. Ф. Бродель

398. «Экономика өз бетінше жүйе құра алмайды, ол тек рухани өмірдің белгілі бір жағының көрінісі» деп санаған:

1. Э. Шумахер

2. Н.Я. Данилевский

3. А. Тойнби

4. А. В. Чаянов

5. О. Шпенглер

399. Қазіргі әлемдік экономика Европада ХУ1 ғ. қалыптаса бастады деген:

1. А.В.Чаянов

2. Ф. Бродель

3. Э. Шумахер

4. Г. Беккер

5.И. Уоллерстайн

400. «Кіші – тамаша» деген ұранда шаруашылықтың шағын түріне тамаша қызығушылық танытқан:

1. А.В.Чаянов

2. Ф. Бродель

3. Э. Шумахер

4. Г. Беккер

5. К.Поланьи

401. Үй шаруашылығының ерекшелігі:

1. өндірістің экономикалықпен ұштасуы

2.қоғамдық және әлеуметтік үрдістердің өзара байланысы

3.жекелік пен экономикалықтың пропорционалдығы

4. өндірістік жекелікпен, ал экономикалық әлеуметтікпен ұштасуы

5.қоғамдықтың ұжымдықпен ұштасуы

402. Өндірістік жекелікпен, ал экономикалық әлеуметтікпен ұштасып кеткен шаруашылықтың түрі:

1. фермерлік

2. үй шаруашылығы

3. шаруалар шаруашылығы

4. ауыл

5. аграрлық

403.. Бейресми экономика тән:

1. үй шаруашылығына

2.көлеңкелі экономикаға

3. кіші бизнеске

4. ауыл шаруашылығына

5. шаруалар шаруашылығына

404.Экономика» термині алғашқыда білдірді:

1. өндірістегі қатынас ерекшеліктерін

2.шаруашылық қызметінің түрлерін

3. өндіріс түрлерін

4. нақты аймақтың шаруашылығын

5.үй шаруашылығын басқару ережелерінің жиынтығын

405. «Экономика» атауын енгізген:

1. Платон

2. Аристотель

3. Гесиод

4. А. Смит

5. К. Маркс

406. Экономикалық әлеуметтанудың негізгі категорияларының құрылымын қарастыруға болады:

1.көп деңгейлі иерархия ретінде

2. бір деңгейлі иерархия

3. тік бағыттағы иерархия

4. динамикалық

5. күрделі иерархия

407. «Инновациялық» тұрпаттағы әйелге отбасылық-тұрмыстық салада тән:

1.саяси және экономикалық лидерлік

2. шаруашылық және мәдени лидерлік

3.әлеуметтік және экономикалық лидерлік

4. эмоционалдық және экономикалық лидерлік

5. әлеуметтік жіне эмоционалдық лидерлік.

408. Қашан да әйелді «екінші сортты жан иесі» деп есептеген:

1.Т.Парсонс

2.Платон

3.М.Вебер

4. Б.Фридан

5. З.Фрейд

409..Әйелдің қоғамдағы рөлдік мәртебесін қалыптастырған:

1. Платон

2.З.Фрейд

3.Н.Макиавелли

4. Т.Парсонс

5.М.Вебер

410. «Әйелдерге қатысты дискриминацияның барлық түрін жою туралы Конвенцияны» Қазақстан ратификациялады:

1. 1997 ж.

2. 1999ж.

3. 1991ж.

4.1995 ж.

5. 1998 ж.

411. Әйелдер тәжіріибесіне керісінше қараған ойшылдар:

1. Платон, Ж. Ж. Руссо, К. Маркс, З.Фрейд,

2. Цицерон, Платон, И. Кант, З. Фрейд

3. Ж. Ж. Руссо, И. Кант, З.Фрейд, Конфуции

4. Ф. Аквинский, К.Маркс, И.Кант, Аристотель

5. Аристотель, Ж. Ж. Руссо, И. Кант, З. Фрейд

412.Платон қалыптастырды:

1. әйелдердің қоғамдағы ролдік мәртебесін

2. әйелдің отбасындағы орнын

3. әйелдердің табиғи миссиясын

4. әйелдердің тәрбиедегі рөлін

5. әйелдер рөлінің ерекшелігін

413«Әйелдің мейрімділігі отбасын толық меңгеру, ерін тыңдау» деп бағалаған:

1. Цицерон

2. Аристотель

3. Конфуций

4. Платон

5. Ф.Аквинский

414. Әйелдердің іскерлік белсенділіктерінің типтері:

1. инновациялық, кәсіби, мәжбүрлі

2.белсенді, эмоционалды -белсенді, компетентті

3. инновациялық, кәсіби, компетентті

4.мәжбүрлі, белсенді, кәсіби

5. эмоционалды, кәсіби, мәжбүрлі

415. Әйелдер мен ерлердің рөлдері бірін-бірі толықтырады деп санаған әлеуметтанушы:

1. З.Фрейд

2. М.Вебер

3.Дж. С.Милль

4.Т. Парсонс

5.Б.Фридан

416. «Философия денег» кітабының авторы:

1.Г.Зиммель

2.М.Вебер

3.Т.Веблен

4.В.Воум

5.П.Бурдье

417.Әлеуметтік теңсіздіктің мазмұны:

1.саяси

2.рухани

3.мәдени

4. экономикалық

5.әлеуметтік

418. Отбасы экономикасын зерттеген:

1.Г. Беккер

2 Т. Мальтус.

3. Дж.Б.Кларк

4.К.Ланкастер

5. П.Сорокин

419..БАҚ-тың қоғамда атқаратын қызметтері:

1.сақтандыру, жоспарлау

2.өндіру, бөлу

3.сендіру, хабарлау

4.ақпарат, білім беру

5.жұмылдыру,бақылау

420.БАҚ әлеуметтануы зерттейді:

1.әлеуметтік топтар арасындағы қатынасты

2. қоғам мен экономикалық жүйе арасындағы байланысты

3.қоғам мен саяси жүйе үйлесімділігін

4.қоғам элементтерінің үйлесімділігін ретке келтіру үшін қолданылатын ақпараттар мен білім жүйесін

421.БАҚ-тың қоғамда алатын орны:

1.4- билік

2.әлеуметтендіру агенті

3.денсаулық қорғау

4.әлеуметтік қамтамасыз ету

5.демократияландыру

422.Интернет жүйесі алғаш рет іске қосылды:

1.Норвегияда

2.Жапонияда

3.АҚШ-та

4.Ұлыбританияда

5.Францияда

423.Ең күшті ақпарат құралдары:

1.коммуникативті

2.дисперсивті

3.өндірістік

4.бұқаралық

5.аудиовизуалдық

424.БАҚ-тың функциясына жатады:

1.жұмылдыру

2.бақылау

3.бөлу

4.стандарттау

5. әлеуметтендіру

425.БАҚ-тың пайда болуындағы революциялық үрдіс:

1.радионың пайда болуы

2.интернеттің пайда болуы

3.телефонның пайда болуы

4.факстың пайда болуы

5.курьерліктің пайда болуы

426. Әлеуметтанудағы « репрезентативтілік» деген:

1. бас жиынтықтың нақты көрінісі

2. сұрыптауды анықтаудың математикалық сипаты

4. космополитизм

5.нәсілшілдік

427. Халық санағы сауалдама түріне жатады:

1. жалпылама

2. сұрыпталған

3. кешендік

4. құрылымдық

5. стихиялық

428. Сұрыптау:

1. объективті ақпарат таңдау

2. зерттеу тәсілін таңдау

3. респонденттерді таңдау

4. инструкция беру

5. мәліметтерді компьтерлік өңдеу

429. Социометрия:

1. кіші топтардағы «жолдастықты» зерделеу

2. маңызды фактілерді іріктеу

3. бұқара тәртібі мүмкіндіктерін зерделеу

4. объективті мәлімет алу

5. құжат талдау

430. Эмпирикалық мәлімет жинаудың кең тараған әдісі:

1. байқау

2. социометрия

3. тәжірибе

4. сауал жүргізу

5. құжат талдау

431. Байқауға негізделген әдіс:

1. фенменологиялық

2. әрекеттік

3. позитивтік

4. құрылымдық - функционалдық

5. натуралистік

432. Жалпығылыми әдіс:

1. байқау

2. тәжірибе

3. салыстыру

4. рәсімдеу

5. сұхбат

433. Әлеуметтанудағы саулдама жүргізілетін адамдар атауы:

1. сұраққа жауап берушілер

2. респонденттер

3. корреспонденттер

4. зерттелетіндер

5. жауапқа тартылғандар

434. Сұрыптаудың негізгі мәселесі:

1.фактілерді өңдеу тәсілін таңдау

2.бас жиынтықтың нақты көрінісін қалыптастыру

3. сұрыпталған жиынтықты анықтау

4.сауалдама әдісін таңдау

5. сериялық сұрыптау

435. Сұрыптаудың міндеттері :

1. репрезентативтілік

2. бас жиынтықтың құрылымын қалыптастыру

3. сұрыпталған жиынтықты анықтау

4. ауалдама әдісін таңдау

5. сериялық сұрыптау

436. Балама жауап ұсынатын сауал түрі:

1. жанама

2. ашық

3. қосалқы

4. жабық

5. байланысты

437. Контент талдау:

1. сауалнама

2. тәжірибе

3. құжат талдау

4. сұхбат

5. байқау

438. Топ бақылау және тәжірибелік болатын зерттеу түрі:

1. реттелген

2. лабораториялық

3. параллельді

4. далада жүргізілетін

5. бақыланатын

439. Құжаттар талдауда жоғары деңгейдегі нақтылықты қамтамасыз ететін әдіс:

1. салыстырмалы

2. дәстүрлі

3. психоанализ

4. контент - талдау

5. тарихи

440. Әлеуметтік бақылау:

1. индивид әрекеті туралы мәлімет жинау

2. әлеуметтік ақпаратты жүйелі жинау

3. оқиғаларды тікелей тіркеу әдісі

4. әлеуметтанулық сауал жүргізу

5. ақпараттармен айлалы әрекеттер жасау

441.Стандарттау дәрежесіне байланысты сұрақ түрлері:

1. ашық бағытталған

2. жеке, топтық

3. бағытталмаған, жанама

4. жабық, тікелей

5. ашық, жабық, бейтарап, жеке, жанама

442. Тестілеу:

1. сауалдама

2. байқау

3. құжат талдау

4. социометрия

5. тәжірибе

443. Үзіліспен ұзақ уақыт жүргізілетін зерттеу түрі:

1. лонготюдтік

2. зондаждық

3. салыстырмалы

4. сипаттамалық

5. кроссмәдени

444. О. Конт, Г. Спенсер негізгі деп санаған әдіс:

1. диалектикалық материалистік

2. салыстырмалы тарихи

3. функционалдық

4. аналитикалық

5.социометрия

445. Әлеуметтік объектілерді зерттегенде байқау, басқару арқылы мағлұмат алу әдісі:

1. сұхбат

2. пікіртерім

3. әлеуметтанулық тәжірибе

4. байқау

5. контент талдау

446. Контент талдау:

1. сауал жүргізу

2. тәжірибе

3. пікіртерім

4. құжат талдау

5. мәлімет сараптау

447. Құбылыстар туралы жаңа білім алуға бағытталған теориялық және эмпирикалық процедуралар жүйесі:

1. байқау

2. тәжірибе

3. зерттеу

4. болжау жасау

5. мәліметтер талдау

448. Әлеуметтанулық зерттеудің қарапайым түрі:

1. барлау, немесе пилотаждық зерттеу

2. сипаттамалық

3. сараптамалық

4. тұтас сипаттау

5. теориялық тұжырымдау

449. Зерттеуші оқиғаға араласушы болатын байқау түрі:

1. табиғи

2. ойша

3. толық

4. ішіне енген

5. ішіне енбеген

450. Ішіне еніп жүргізілген байқаудың тиімділігі:

1. толық, объективті ақпарат алу

2. жалпылама қорытынды жасай алмау

3. зерттеушінің зерттеу объектісіне тәуелділігі

4. объектінің тәртібіне бақылау орната алу

5. байқауды қайталау мүмкіндігі

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.159 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал