Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ойламаған жерде қалыптасып қалған әлеуметтік байланыстар, нормалар жүйесі мен
тұлға және топ аралық қатынастар:

1. әлеуметтік институт

2. өркениет

3. бейресми ұйым

4. ресми ұйым

5. әлеуметтік құрылым

133. Кіші әлеуметтік топ:

1. діндарлар

2. демократтар

3. балалар

4. спорт командасы

5. зейнеткерлер

134. Кіші әлеуметтік топ саны:

1. екі

2. бес

3. он

4. он бес

5. жиырма

135. Батыс қоғамдарындағы әлеуметтік құрылымның даму тенденциясы:

1. «орта тап» санының өсуінің төмендеуі

2. фермерлердің үлесінің кемуі

3. жоғары білікті ой еңбегі қызметкерлерінің болмауы

4. әлеуметтік мобильділіктің артуы

5. андертаптың болуы

136. Қазіргі қазақстан қоғамының негізгі табы:

1. мафия

2. фермерлер

3. орта тап

4. жоғары тап

5. андертап

137. Марксизм іліміндегі тапқа жату белгісі:

1. көңіл көтеру, бос уақыт сипаты

2. өндіріс құралдарына қатынасы

3. мәдени сұраныстары, қызығушылықтар

4. діни сенім

5. білімділік сипаты, деңгейі

138.Ең үлкен әлеуметтік топ:

1. діни

2. жас- жыныстық

3. саяси

4.кәсіби

5.этникалық

139. Әлеуметтік жіктелу:

1. қоғамның әртүрлі жағдайлардағы топтарға бөлінуі

2. орта таптың басым әлеуметтік топқа айналуы

3. қоғам тұрақтылығының төмендеуі

4. жеке әлеуметтік топтарға жеңілдіктер берілмеуі

5. қаржы олигархтарының жағдайының нығайуы

140. Қызметтері, мәртебелері, әлеуметтік рөлдері, мәдени сұраныстары ұқсас адамдар қауымдастығы:

1. этникалық

2. мәдени

3. экономикалық

4. әлеуметтік

5. саяси

141.Әлеуметтік топ:

1. индивид өз тәртібін, болашағын салыстыратын нақты, немесе ойдағы кез келген ұжым

2. индивид өзін, басқаларды бағалайтын белгілі әлеуметтік стандарт

3. қызығушылықтары, құндылықтары, тәртіп нормалары ортақ адамдар

4. жоғары дәрежедегі еңбек нәтижесіне ұмтылушылар

5. мансапқорлар

142. Көпшілік қабылдаған тәртіп нормалары негізінде реттелетін қоғам құрылымының компонеті:1. әлеуметтік мәртебе

2. маргиналдық мәртебе

3. әлеуметтік рөл

4. әлеуметтік тәртіп

5. әлеуметтік бақылау

143. Пенитенциарлық субмәдениетті құрайтын:

1. маргиналдық топтар

2. жасөспірімдер

3. студенттер

4. балтық елдеріндегі орыс тілділер

5. түрмедегілер

144. Маргиналдар:

1. тұрақты қауымдастықтар арасында аралық жағдайдағы әлеуметтік топтар

2. қоғам «түбіне» түскен әртүрлі тап өкілдері

3. байлығынан айырылған бужуа

4. төмен жалақы алатын жұмысшылар

5. авантюристер

145. Маргиналдықтың нақты белгісі:

1. білім деңгейі

2. біліктілік

3. саяси мәртебе

4. мәдени деңгей

5. әлеуметтік топтар ішінде жылжудың аяқталмауы

146. Тұрғындар ішіндегі маргинал топ:

1. әскери қызметкерлер

2. эмигранттар

3. студенттер

4. үй шарусындағы әйелдер

5. зейнеткерлер

147.Қоғам дамуы нәтижесінде екі мәдениет аралығында қалған топ жағдайы:

1. маргиналдық

2. модальдық

3. жанжал

4. жауласу

5. ымырашылдық

148. Ресми әлеуметтік ұйым белгісі:

1. мақсат болмауы

2. билік, бағыну қатынастарының бөлінуі

3. тәртіптің нормативтік реттелуі4. қатынастарды реттейтін ережелер қалыптасуы

5. мақсат, ресми қызметтерболуы, қатынастар, тәртіптің нормалармен реттелуі

149. Қоғамның әлеуметтік - аумақтық құрылымының компоненті:

1. қала

2. көлік байланысы

3. ауыл

4. урбанизация

5. аумақтық жиынтықтар, тұрғындар қауымдастықтары

150. Индивид нақты мүше болып табылмайтын, бірақ өзін соған эталон ретінде салыстыратын топ:

1. кіші

2. квази

3. шартты

4. референттік

5. лабораториялық

151. Мүшелігі мұрагерлікпен берілетін топ:

1. сословие

2. тап

3. кәсіп

4. дінге сенушілер

5. ұлт

152. Әлеуметтік теңдік:

1. адамдарға табиғат берген мүмкіндіктер теңдігі

2. жеке топтарға жеңілдіктер берілмеу

3. заң алдындағы теңдік

4. материалдық игіліктердің тең бөлінуі

5. болашақты болжау мүмкіндігі

153. Әлеуметтік стратификация теориясының авторы:

1. П. Сорокин

2. О. Конт

3. Аристотель

4. М. вебер

5. К. Маркс

154. Стратификацияның тарихи тұрпаты:

1. құлдық

2. каста

3. сословие

4. құлдық, каста, сословие

5. таптар

155. Теңсіздіктің кешенді өлшемі:

1. белгілі болу

2. ақша

3. заттар

4. білім

5. бедел

156. Әлеуметтік теңсіздіктің көрінісі:

1. адамдардың табиғи қабілеттері айырмашылығы

2. кәсіби қызметтер ерекшеліктері

3. материалдық игіліктің тең бөлінбеуі

4. жеке топтарға ерекше жағдайлар жасалынуы

5. конфессиялық бөліну

157. Әлеуметтік теңсіздіктің маркстік тұрғыдағы себебі:

1. меншік қатынасы

2. адамдар арасындағы табиға айырмашылық

3. білім, мәдениет ерекшеліктері

4. заңдардың жетілмеуі

5. тарихи заңдылық

158.Ашық стратификациялық жүйе:

1. касталық

2. сословиелік

3. таптық

4. кәсіби

5. мүліктік

159. Кеңес қоғамының негізі болған стратификация:

1. сословиелік

2. таптық

3. касталық

4. этакратиялық

5. әлеуметтік кәсіби

160.Батыс елдері қоғамының әлеуметтік стратификациясын бейнелейтін геометриалық пішін:

1. төртбұрыш

2. тең қабырғалы үшбұрыш

3. ромб

4. дөңгелек

5. элипс

161. Қазақстан қоғамындағы стратификациялық жүйенің жаңа элементі:

1. ғылыми қызметкерлер

2. инженерлер, техникалық жұмысшылар

3. шаруалар

4. зиялылар

5. кәсіпкерлер

162. Жоғары тапқа жатудың өлшемі:

1. ерекше өмір кейіпі

2. меншік, табыс көлемінің мөлшері

3. саяси құқық

4. кәсіби деңгейі

5. әлеуметтік өзгерістерге ықпал жасау қабілеті

163. Әлеуметтік стратификация өлшенеді:

1. мәдениетпен

2. сөйлеу қабілетімен

3. жынысымен

4. білімімен

5. өмір кейіпімен, білімімен

164. Әлеуметтік стратификацияның негізгі өлшемі:

1. табыс

2. теңсіздік

3. кәсіп

4. білім

5. ұлты

165. Әлеуметтанудағы «андертап»:

1. жоғары

2. орта

3. төменгі

4. орта орта

5. жоғары орта

166.Ашық қоғамды сипаттайтын стратификация тұрпаты:

1. касталық

2. таптық

3. сословиелік

4. рулық

5. құлдық

167. Әлеуметтік стратификацияның тарихи алғашқы түрі:

1. касталар

2. сословие

3. құлдық

4. тап

5. страттар

168. Страта:

1. диспозиция

2. қабат

3. топ

4. тап

5. бағыт

169. Сословие негізі:

1. кәсіп

2. дін

3. капитал

4. туыстық

5. жерге меншік

170. Классикалық касталық жүйе орын алған ел:

1. Грекия

2. Үндістан

3. Қытай

4. Жапония

5. Корея

171. Меншіктің теңсіздіктің өлшемі ретінде маңызын жоятын қоғам:

1. индустриалдық

2. дәстүрлі

3. постиндустриалдық

4. аграрлық

5. бау – бақшалық


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.013 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал