Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Леуметтендірудің екінші кезектегі агенттері


1. ата - ана

2. мұғалімдер

3. әкімшілік өкілдері

4. жолдастар

5. жаттықтырушылар

245. Әлеуметтендірудің бірінші кезеңдегі агенттері:

1. радио

2. теледидар

3. жаттықтырушы

4. мектеп әкімшілігі

5. ата – ана

246. Әлеуметтануда тұлғаның әлеуметтенуінің екі деңгейін ажыратады:

1. алғашқы және екінші

2. негізгі, негізгі емес

3. ресми, бейресми

4. заңды, заңсыз

5. кездейсоқ, жоспарланған

247. Әлеуметтік конформист:

1. қу бейімделуші

2. заңды ұстанушы адам

3. өз пікірі жоқ

4. сәнді киім киетіндер

5. білімді жастар

248. Бағытталған әлеуметтендіру:

1. тұлғаға әсер ететін қоғамдық құралдар жүйесі

2. әлеуметтік қасиеттердің стихиялық қалыптасуы

3. құрбылар әсері

4. отбасы әсері

5. ұжым ықпалы

249. Бағытталмаған әлеуметтендіру:

1. әлеуметтік қасиеттердің стихиялық қалыптасуы

2. санаға мақсатпен әсер ету

3. әлеуметтік ұстаным

4. белгілі бір ұғымдар қалыптастыру

5. құндылық бағыттар

250. Тұлғаға қарсы қастандық:

1. достық

2. даралық

3. өзара көмек

4. альтруизм

5. бопсалап мәжбүрлеу

251. Қылмыстық жазаға әкелетін тәртіп:

1. делинквенттік

2. батырлық

3. инфантильдік

4. педанттық

5. аутизм

252. Қазақстан Республикасында қылмыстың өсу себептері:

1.индустриализация

2.ықпалдастық

3. жахандану

4. демократиялану

5. экономиканың либералдануы

253. Э. Дюркгеймнің өзін өзі өлтіру теориясына сәйкес келеді:

1. терең әлеуметтік дағдарыстар кезінде өзін өзі өлтіру саны артады

2. экономикалық өрлеу кезінде өзін өзі өлтірушілер саны кемімейді

3. экономикалық өрлеу кезінде өзін өзі өлтіру көбейеді

4. экономикалық дамудың барлық кезеңдерінде өзін өзі өлтіру саны өзгермейді

5. экономикалық және әлеуметтік тұрақтылық кезінде өзін өзі өлтіру саны өседі254. Әлеуметтік нормаларды ұстануды ынталандыратын қолдаулар мен жазалар:

1. нормалар

2. шаралар

3. ұстанымдар

4. бақылау

5. жазалау

255. Бұзғаны үшін жоғары шара қолданылатын норма:

1. салт

2. дәстүр

3. әдеттер

4. заңдар

5. ережелер

256. Ескертулер, мазақ, менсінбеу, жаман атақ телу:

1. бейресми жағымды шара

2. ресми жағымды

3. ресми жағымсыз

4. бейресми жағымсыз

5. ресми қолдау

257. Ресми инстанцияда қарастырылмаған шаралар:

1. айып салу

2. ресми жағымды

3. ресми жағымсыз

4. бейресми жағымды, жағымсыз

5. әкімшілдік жаза

258. Ресми ұйымдардан шықпаған қолдау шаралары:

1. бейресми жағымды

2. ресми жағымды

3. ресми жағымсыз

4.бейресми жағымсыз

5.қызмет барысындағы сөгіс

259. Ресми ұйымдардан шыққан қолдау шаралары:

1. бейресми жағымды

2. ресми жағымды

3. ресми жағымсыз

4.бейресми жағымсыз

5.мүлік тәлкілеу

260. Әлеуметтік бақылау:

1. әлеуметтік тәртіпті реттеу механизмі

2. индивидтер тәртібіне әлеуметтік институттардың бақылау орнатуы

3. жазалау құралы

4. тыйым салу

5. рұқсат беру

261. Бейресми бақылау агенттері:

1. полиция

2. салық инспекторы

3. ата - ана

4. сот

5. директор

262. Ауытқушылық тәртіптің негізгі себебі: « қоғам мақсатымен оған жетудің қолдау тапқан құралы арасындағы алшақтық» деп санаған:1. К. Миллер

2. Э. Дюркгейм

3. А. Беккер

4. Р. Мертон

5. У. Линтон

263. Қаңғыбастық, нашақұмарлық, ұйымдасқан қылмыс:

1. өмір салты

2. өтпелі өмір үлгісі

3. тәртіп үлгісі

4. күнделікті өмірді ұйымдастыру тұрпаты

5. көзқарас

264. Индивидтің өз тәртібін өзі реттеуі:

1. конформизм

2. өзін өзі бақылау

3. сәйкестену

4. түсіну

5. сублимация

265. Әлеуметтік тәртіптің негізгі элементі:

1. қажеттіліктер

2. мақсаттар

3. түрткілер

4. ырық

5. үміт

266. Тәртіптің көпшілік ұстанатын нормадан ауытқуы:

1. делинквенттік

2. девианттық

3. инфантильдік

4. бүлікшілдік

5. қылмыстық

267. Девианттық тәртіп:

1. парақорлық

2. кісі өлтіру

3. ұрлық

4. алаяқтық

5. маскүнемдік

268. Делинквенттік тәртіп:

1. жоғары приципшілдік

2. батырлық

3. заң бұзушылық

4. аутизм

5. құмар ойындар

269. «Аномия» ұғымын әлеуметтануға енгізген:

1. Р. Мертон

2. Р. Парк

3. Э. Дюркгейм

4. Г. Беккер

5. Г. Спенсер

270. Э. Дюркгеймнің аномия дегені:

1. әлеуметтік шарасыздық

2. норманың әлсіреуі және күйреуі нәтижесіндегі әлеуметтік жағдай

3. әлеуметтік нормалар, құндылықтар құрылуы үрдісі

4. әлеуметтік нормалар өзгеруі үрдісі

5. әлеуметтік нормаларды ұстанбау актісі

271. Жеке бейімделудің дұрыс түрі:

1. бүлік

2. рәсімділік

3. ретритизм

4. жаңашылдық

5. конформизм

272. Девианттық тәртіп:

1. қылмыс

2. заңнан ауытқу

3. қарияларға тән тәртіп

4. ауытқыған тәртіп

5. қоғамда қабылданған нормаға сәйкес тәртіп

273. Немқұрайлылық, дөрекілік, қатыгездік тән ауытқыған тәртіп бұзады:

1. адамдар қатынасындағы гуманистік принциптерді

2. мораль принциптерін

3. қоғамдық асна қалыптасуын

4. ұлттар достығын

5. діни танымды

274. Шектен шыққан ауытқушылық болып табылады:

1. нашақорлық

2. қаңғыбастық

3. маскүнемдік

4. таксикомания

5. қылмыс

275. Отбасы рөлінің өзгеруін зерделейді:

1. әлеуметтану

2. саясаттану

3. философия

4. мәдениеттану

5. юриспруденция

276. Отбасының ерекше әлеуметтанулық анықтамасы:

1. ортақ сезім, қызығушылық, ұмтылыс негізінде біріккен кіші топ

2. өзара ортақ тұрмыс, жауапкершілікпен байланысқан, қандық туыстыққа, некеге,

асырап алуға негізделген адамдар бірлестігі

3. ұстанатын тәртіп үлгілері, ережелері ортақ топ

4. абыроймен байлықты өсіруге талпынатын топ

5. бос уақытты бірге өткізу, жақындықты сезінетін топ

277. Ері мен зайыбының, құқықтарымен олардың балалар, туыстар алдындағы құқықтарын, міндеттерін анықтайтын ресми шешім:

1. отбасы

2. мәртебе

3. неке

4. туыстық

5. үй шаруашылығы

278. Патриархалдық отбасы:

1. ержеткен балаларының міндетті түрде бөлек шығуы

2. эгалитарлану

3. нуклеарлық

4. отбасындағы әкенің басты жағдайы

5. бала саны аз болуы

279. Қазіргі қоғамда басым неке түрі:

1. полиандрия

2. полигиния

3. моногамия

4. топтық неке

5. «швед отбасы»

280. Полигинияның қалыптасу себебі:

1. тұрғындар санының күрт кемуі

2. мұрагерлік институтын сақтау қажеттігі

3. ерлерге қарағанда әйелдер санының өсуі

4. тууға қарағанда өлім санының артуы

5. ассимиляция

281. Басшылық өлшемі бойынша бүгінде кең тараған отбасы тұрпаты:

1. патриархалдық

2. матриархалдық

3. эгалитарлық

4. тоталитарлық

5. эндогамдық

282. Кеңейтілген өндіруді қамтамасыз ететін отбасындағы балалар саны:

1. екі

2. үш

3. төрт

4. бір

5. бес, немесе одан көп

283. Нуклеарлық отбасы:

1. екі ұрпақтан тұратын

2. ата - анасы және жаңа құрылған отбасы

3. әртүрлі ұрпаққа жататын туыстар қауымдастығы

4. «швед отбасы»

5. кицубуци

284. Қазіргі кездегі отбасыларына тән тенденциялар:

1. туу деңгейінің артуы, отбасы көлемінің ұлғаюы

2. некесіз туған балалар санының кемуі

3. бірге тұратын жұптар санының артуы

4. ажырасу санының төмендеуі

5. полиандрияның басымдығы

285. Неке табыстылығы өлшемі:

1. ерлі зайыптылардың бейімделе алмауы

2. ішкі ықпалдастықтың болмауы

3. бала болмау

4. ерте некелесу

5. жанжал, дағдарыстар болмауы

286. Ажырасу себептері:

1. отбасында жақсы көңіл - күй болуы

2. бейімделе алу мүмкіндіктердің болуы

3. экономикалық тәуелділік

4. саяси көзқарастар алшақтығы

5. ерлі - зайыптылардың бір - біріне адал болмаулары

287. Отбасының әлеуметтік институт ретінде пайда болу кезі:

1. мемлекеттің пайда болуы

2. ұлттың қалыптасуы

3. халықтың қалыптасуы

4. феодалдық қоғамда

5. алғашқы қауымдық құрылыста

288. Неке, немесе қандық туыстыққа негізделген, мүшелері тұрмыс ортақтығы,

жауапкершіліктер, көмекке негізделген кіші топ:

1. неке

2. отбасы

3. некесіз одақ

4. экзогамия

5. «швед отбасы»

289. Қоғамдағы ерлер мен әйелдер арасындағы жыныстық қатынастарды, ерлі -зайыптылар құқықтарын ретке келтіретін, тарихи өзгеріп отыратын қатынастар түрі:

1. неке

2. отбасы

3. некесіз одақ

4. эногамия

5. моногамия

290. Екі ұрпақтан артық адамдардан тұратын отбасы:

1. нуклеарлық

2. кеңейтілген

3. некесіз

4. матриархалдық

5. патриархалдық

291. Көп әйел алу:

1. топтық неке

2. полигамия

3. поиандрия

4. полигиния

5. эндогамия

292. Отбасы өмірінің белсенділігінің көрініс беру тәсілі:

1. отбасы өмірі кейіпі

2. отбасы қызметі

3. отбасы құрылымы

4. отбасы өмір жағдайы

5. отбасы - некелік қатынастардағы жетістік

293. Ата анасы және кәмелетке толмаған балалардан тұратын отбасы:

1. репродуктивтік

2. стержіндік

3. минеалдық

4. толық кеңейтілген

5.бағытталған

294. Ата - аналарымен балалардың бірі бірге қалған отбасы тұрпаты:

1. бағытталған

2. репродуктивтік

3. стержіндік

4. толық кеңейтілген

5. минеалдық

295. Қазіргі қоғамда кең тараған отбасы түрі:

1. моногамия

2. полиандрия

3. полигиния

4. топтық неке

5. «швед отбасы»

296. Экзогамия талабы:

1. өэ тобына жатпайтындармен некелесу

2. топ ішіндегі неке

3. некелесуге тйым салу

4. салт - дәстүрлерді сақтау

5. жас отау құрғандардың ата - анасымен бірге тұруы

297. Отбасылық жанжал себептері:

1. немқұрайдылық

2. аномия

3. маскүнемдік

4. бейімделу

5. жауакершілікті сезіну


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.026 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал