Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


СУМА ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ УПРАВЛІННЯ


2.1. Початкова сума цього Договору дорівнює сукупній вартості цінних паперів та грошових коштів, що передаються в управління Управителеві, які зазначені в Додатку № 2 до цього Договору.

2.2. Протягом дії Договору Сторони можуть домовитись про зміну складу Майна, у відношенні якого здійснюється управління, про що Сторони укладають додатковий договір:

2.2.1. Сторони можуть домовитись про зменшення складу Майна, у відношенні якого здійснюється управління, шляхом припинення управління щодо певних цінних паперів та/або зменшення розміру грошових коштів, у відношенні яких здійснюється управління. У такому випадку строки та умови передачі Управителем таких цінних паперів та/або грошових коштів Установнику управління погоджуються Сторонами у відповідному додатковому договорі.

2.2.2. Сторони можуть домовитись про збільшення складу Майна, у відношенні якого здійснюється управління, шляхом передачі Установником управління в управління Управителеві додаткових об’єктів управління: цінних паперів та/або грошових коштів. У такому випадку строки та умови передачі Установником управління додаткових об’єктів управління Управителеві погоджуються Сторонами у відповідному додатковому договорі.

2.2.3. Сторони можуть домовитись про заміну складу Майна, у відношенні якого здійснюється управління, шляхом припинення управління щодо одних цінних паперів та передачі в управління інших цінних паперів, збільшення або зменшення розміру грошових коштів, у відношенні яких здійснюється управління.

2.3. У випадку зміни Сторонами складу Майна, у відношенні якого здійснюється управління, Сторони, за необхідності, вносять зміни до Інвестиційної декларації шляхом викладення її у новій редакції.

2.4. Управитель управляє Майном особисто. Управитель не має права передавати право управління третій особі.

2.5. Управитель, вчиняючи фактичні та юридичні дії, пов’язані з управлінням Майном, переданим в управління, зобов’язаний повідомляти осіб, з якими він вчиняє правочини, про те, що він є управителем, а не власником Майна. У правочинах щодо Майна, переданого в управління, які вчиняються у письмовій формі, вказується про те, що вони вчинені управителем.

2.6. Управитель при виконанні цього Договору діє без довіреності.

2.7. Передача Установником управління Майна в управління Управителеві не тягне за собою переходу права власності на таке Майно до Управителя.

2.8. Цінні папери вважаються переданими в управління з усією сукупністю засвідчених ними прав.

2.9. Управління Майном передбачає здійснення Управителем від свого імені повноважень володіння і розпорядження щодо переданого в управління Майна, зокрема: самостійно та від свого імені реалізовувати всі права, засвідчені цінними паперами, що знаходяться в управлінні (право на отримання дивідендів, доходів по облігаціях, особисті немайнові права акціонерного товариства, право на витребування платежу у рахунок погашення цінного папера та інші права, передбачені законодавством); оплатно відчужувати цінні папери третім особам шляхом укладення договорів купівлі-продажу, міни; набувати цінні папери у власність Установника управління за рахунок грошових коштів, що знаходяться в управлінні.2.10. Управитель, при здійсненні управління Майном, має право укладати правочини щодо продажу чи обміну цінних паперів, що знаходяться в управлінні або набуваються у власність Установника управління за рахунок грошових коштів, що знаходяться в управлінні, без попереднього погодження з Установником управління. Управитель визначає умови таких угод на власний розсуд.

2.11. Управитель має право придбавати у власність Установника управління лише ті цінні папери, придбання яких є правомірним відповідно до Інвестиційної декларації (Додаток № 3, який є невід’ємною частиною цього Договору) яка визначає напрями та способи інвестування об’єктів управління (цінних паперів та/або грошових коштів які знаходяться в управлінні Управителя).

Положення Інвестиційної декларації є обов’язковими для їх виконання Управителем.

Підписання цього Договору є згодою Установника управління з усіма положеннями Інвестиційної декларації, включаючи згоду на інвестування належних йому об’єктів управління в перераховані в Інвестиційній декларації об’єкти інвестування.

2.12. Сторони розуміють, що результатом управління може бути збільшення або зменшення сукупної вартості цінних паперів та/або розміру грошових коштів, які належать Установнику управління та знаходяться в управлінні Управителя.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.012 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал