Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Зміст роботи. Задача 1. Сантехнік С. та інженер Ш


Задача 1. Сантехнік С. та інженер Ш. систематично пору­шували трудову дисципліну, неодноразово з'являлися на роботі в не­тверезому стані. До С. та Ш. застосовувалися дисциплі­нарні стягнення. Після чергового прогулу С. та Ш. були переведені на нижче оплачувану роботу на п'ять місяців. С. ос­каржив наказ про накладання дисциплінарного стягнення в КТС, вказавши в заяві, що відповідно до чинного трудового законодавства переведення на іншу нижче оплачувану роботу можливе тільки за фак­том порушення трудової дисципліни і строком до трьох місяців. С. вимагав поновити його на роботі й виплатити йому різницю в заробітку за час виконання нижче оплачуваної роботи. Ш. не ви­конав наказу про переведення на іншу роботу з мотивів його незакон­ності й звернувся з позовною заявою до суду щодо поновлення на ро­боті й виплату йому різниці в заробітку за час вимушеного прогулу.

Чи обґрунтована заява С. в КТС та позовна заява Ш. до суду?

Задача 2. Наказом по підприємству інженер Ч. була звільнена з роботи за п. 5 ст. 40 КзпП. Через два дні після звільнення Ч. вийшла на роботу і дізналася про своє звільнення. Вважаючи звільнення неправильним, Ч. звернулася до суду з позовом про поновлення її на роботі. В су­довому засіданні було встановлено, що посада Ч. заміщена не була, а її обов'язки були розподілені між іншими працівниками відділу технічного контролю підприємства. Яке рішення повинен винести суд у трудовому спорі.

Задача 3. Голов­ний енергетик заводу С. був звільнений з роботи за прогул без поважної причини. С. оскаржив це звільнення, і у своїй позовній заяві, поданій до суду, зазначив, що він дійсно був відсутній на роботі сім днів у зв'язку з тяжкою хворобою батька. У судовому засіданні було встановлено, що батько С. після тяжкої хвороби помер.

Чи є звільнення С. законним? Яке рішення винесе суд?

Задача 4. 20 листопада 2012 року головний інженер підприємства, перевіряючи стан обладнання в цехах, виявив, що слюсар Іванов відсутній на роботі без поважних причин. Головний інженер попередив начальника цеху про те, що до Іванова буде застосовано дисциплінарне стягнення. 25 грудня 2012 року директор підприємства оголосив Іванову догану за прогул. Слюсар Іванов не погодився з рішенням адміністрації і подав заяву до комісії по трудових спорах. Чи правомірні дії директора підприємства? Які рішення прийме комісія по трудових спорах?

Задача 5. Експедитор бази Лихолай 10 серпня в кінці робочого дня був у нетверезому стані. Наступного дня за згодою профкому він був звільнений за п.4 ст.40 КзпП України.

Чи правильно звільнено Лихолая?

Задача 6.Експедитору Лаврову за дисциплінарний проступок, який було здійснено в травні 2012року, оголосили догану. Крім того, за цей же місяць адміністрація позбавила його премії і запропонувала відшкодувати майнові збитки, завдані підприємству в результаті дисциплінарного проступку. Лавров відшкодувати збитки відмовився.Чи правомірні дії адміністрації у даному випадку?

Задача 7. Продавець магазину № 2 Черкаського споживчого товариства Шевчук обрахувала покупців на суму 1112 грн., про що складено відповідний акт.

Які дії може вчинити роботодавець у даному випадку?

Задача 8. Водій автобуса Камов 11 січня зробив приписку в дорожньому листі, про що стало відомо лише 6 липня цього ж року. 9 липня 2012 року від Камова зажадали пояснення, якого він дати не встиг у зв'язку з тим, що в цей день захворів; Через 10 днів Камов вийшов на роботу і дав пояснення. У цей же день за порушення трудової дисципліни наказом голови правління на Камова було накладено стягнення-догану. Роз'ясніть адмініст­рації порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників і підготуйте відповідні документи.

Задача 9. Інженер будівельного управління Журбій 12 лютого без поважних причин був відсутній на роботі 3 години, а 14 лю­того виїхав у службове відрядження строком на 35 днів. Посилаючись на законодавство про працю, дайте роз'яснення адміністрації щодо притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал