Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Література. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка

Завдання для практичних занять розроблені відповідно до навчальної програми
з дисципліни "Трудове право", затверджені головною циклової комісії правових дисциплін.

Основною метою практичних завдань з дисципліни "Трудове право" є ґрунтовне вивчення питань з теорії трудового права. Практичні завдання направлені на формування базових знань для розв’язування задач у професійній діяльності.

Унаслідок виконання практичних завдань студенти повиннівміти:

· Застосовувати всі джерела трудового права в практичній діяльності при вирішенні різних ситуацій з трудових відносин;

· Укладати трудові договори, змінювати умови трудових договорів, застосовувати підстави припинення трудового договору;

· Вирішувати різні трудові спори, аргументувати рішення з трудових спорів;

· Складати головні документи, що мають місце в роботі служби кадрів на виробництві;

· Складати колективні договори та контролювати порядок їх виконання

Тематичний план

№ з/п Назва розділів, тем Всього Практичні заняття  
 
  Розділ 1. Загальна частина      
1.1 Предмет, метод і система трудового права    
1.2 Джерела трудового права    
1.3 Принципи трудового права    
1.4 Суб’єкти трудового права    
1.5 Трудові правовідносини    
1.6 Колективні договори та угоди    
1.7 Трудові колективи та їх правовий статус    
1.8 Правовий статус профспілок у сфері трудових відносин    
1.9 Забезпечення зайнятості та працевлаштування  
1.10 Міжнародно-правове регулювання праці    
  Розділ 2. Особлива частина      
2.1 Трудовий договір    
2.2 Робочий час  
2.3 Час відпочинку    
2.4 Оплата праці    
2.5 Охорона праці    
2.6 Дисципліна праці    
2.7 Дисциплінарна відповідальність  
2.8 Матеріальна відповідальність сторін трудового договору  
2.9 Трудові спори  
2.10 Нагляд та контроль за дотриманням законодавства про працю    
  Разом  

 

Розділ1. Загальна частина

Тема 1.9. Забезпечення зайнятості та працевлаштуванняПрактичне заняття 1

Тема заняття. Вирішення ситуацій з визначення підстав, що надають громадянину статус безробітного

Мета: сформувати уміння та навички визначення підстав надання громадянину статусу безробітного

Студенти повинні:

знати:поняття «зайнятість», «безробітний», завдання служби зайнятості в Україні, правовий статус безробітного, підстави визнання громадянина безробітним;

вміти: визначати підстави надання громадянину статусу безробітного .

Забезпечення заняття

Роздатковий матеріал: картки із завданнями

Наочність: опорні конспекти з теми.

Технічні засоби навчання:

-персональний комп'ютер;

Література

1. Кодекс законів про працю.-К., 2013

2. Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 року

Питання для актуалізації опорних знань

1.Розкрийте поняття зайнятості населення

2.Назвіть нормативно-правові акти, що регулюють працевлаштування громадян України

3. Як визначається статус безробітного?

4. Яке населення вважається зайнятим?

5. Які створюються заходи щодо працевлаштування населення?

6. Що таке професійне навчання?

7.Що таке підходяща робота?

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал