Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Зміст роботи
Задача 1.При відкритті фірми «Надія» виникло питання щодо встановлення робочого тижня (п’яти чи шестиденного), оскільки одні працівники наполягали на встановленні тільки п’ятиденного. А як це питання вирішено в законі?

Задача 2. Юрисконсульту підприємства додатково доручили вес­ти роботу по укладенню та виконанню господарських дого­ворів. Це вимагало багато часу, оскільки підприємство ма­ло багато постачальників. Юрисконсульту доводилося час­то залишатися після роботи, щоб забезпечити належним чином цю ділянку роботи. Врешті він поставив питання перед керівником про необхідність розширення юрвідділу. На що керівник відмовив і пояснив, що юрисконсульт — працівник з ненормованим робочим днем і повинен зали­шатися після роботи. Як вирішити дану ситуацію?

Задача 3. Працівниця заводу «Орлан» звернулася із заявою до роботодавця з проханням встановити їй неповний робочий день, оскільки її необхідно здійснювати догляд за важко хворою мамою, що проживає з нею. Керівник заводу «Орлан» відмовив їй, посилаючись на умови виробництва. Чи правомірна відмова працівниці? Ваші юридичні поради працівниці щодо подальших дій.

Задача 4. Керівництво ПАТ «Колос» разом із виборчим профспілковим органом ухвалили рішення про збільшення робочого дня на одну годину (з 7 до 8) при шестиденному робочому тижні. Мотивом такого рішення стало тривале призупинення роботи ПАТ «Колос», та отримання вигідного замовлення, яке посприяє покращенню фінансово-економічних ситуації ПАТ «Колос». Із таким рішенням роботодавця і профкому погодились не всі працівники. Чи є законним рішення роботодавця і профкому? Ваші юридичні поради працівникам щодо подальших дій.

Задача 5. У зв'язку з необхідністю завершення укладки бетону при будівництві приватного багатоповерхового будинку старший виконавець робіт віддав розпорядження залишатися всім бетонникам на роботі до повної укладки привезеного бетону. Через це працівники закінчили роботу о десятій годині вечора. За кілька днів працівники поцікавились у виконроба, коли їм буде ком­пенсована надурочна робота. Виконроб відповів, що, оскільки бетон був доставлений тільки о вісімнадцятій годині, а робітники після обідньої перерви чотири години не працювали, то ніякої компенсації їм не надається. Кілька працівників звернулися в КТС за вирішенням трудового спору.

Чи мала місце в даному випадку надурочна робота? Як вирішити цей трудовий спір?

Задача 6.Технолог Тимофеєва звернулася із заявою до директора заводу "Оріон" з проханням встановити їй неповний робо­чий тиждень, оскільки вона змушена здійснювати догляд за важко хворим батьком, що проживає з нею в одній квар­тирі, а також вона одна виховує дитину у віці 12 років. Ди­ректор заводу відмовив у проханні Тимофеєвій, посилаю­чись на те, що умови виробництва не дозволяють йому да­ти згоду на встановлення неповного робочого часу і запропонував звільнитися за власним бажанням.Які підстави і порядок встановлення неповного робочого часу?

Чи законні дії директора заводу?

Задача 7. У зв'язку з необхідністю завершення ремонтно-бу­дівельних робіт у строк виконроб Єгоров запропонував ро­бітникам залишатися після роботи на 2 години протягом трьох днів підряд. Після здачі експлуатацію об'єкта робіт­ники поцікавилися у начальника будівельного комбінату, як буде компенсована надурочна робота. Однак начальник відповів, що ніякого розпорядження про залучення праців­ників до надурочної роботи він не видавав, крім того, пра­цівники отримали премію за здачу об'єкта у строк. Чи мала місце в цьому випадку надурочна робота ? Який порядок залучення до надурочної роботи?

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.014 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал