Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Задача 1-В


Витрати відділу копіювання вміщують амортизацію та обслуговування копіювальних машин, зарплату персоналу, утримання приміщення, витрати паперу, тонера, тощо. В таблиці наведені дані про витрати та обсяги діяльності цього відділу за минулі 6 місяців.

Місяць Загальні витрати, грн Кількість копій
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень

Необхідно визначити функції витрат відділу копіювання методом спрощеного статистичного аналізу та графічним методом. На протязі липня відділ копіювання планує віддрукувати 170000 копій. Розрахуйте витрати відділу копіювання, використовуючи отримані функції витрат.

Рішення:

Розділення витрат на змінні і постійні методом спрощеного статистичного аналізу здійснюють у наступній послідовності:

Величину постійних витрат (П) визначають за формулою:

П = (Вср1´ Vср2 – Вср2´ Vср1) / (Vср2 – Vср1),

де Вср1 і Вср2 – середні значення витрат;

Vср1 і Vср2 – середні значення обсягу діяльності.

Таблиця 1 – Розрахунки для визначення функції витрат методом спрощенного статистичного аналізу

Абсолютні значення Середні значення
обсяги діяльності витрати, грн обсяги діяльності витрати, грн
Група 1
100000,000 352000 : 3 = 117333 копій 100800 : 3 = 33600
124000,000
128000,000
Всього 352000,000    
Група 2
136000,000 432000 : 3 = 144000 копій 116400 : 3 = 38800
140000,000
156000,000
Всього 432000,000

Підставивши у наведену формулу розраховані середні значення В і V, одержимо:

П = (33600 ´ 144000 – 38800 ´ 117333) / (144000 - 117333) = 285866666,7/26666,67 = 10720,0 грн.

Знаючи величину постійних витрат, можемо обчислити змінні витрати на одиницю обсягу виробництва

З = (Вср1– П) / Vср1 ,

З = (33600 - 10720,0) : 117333,3 = 0,195 грн/копію;

або З = (Вср2– П) / Vср2 ,

З = (38800 - 10720,0) : 144000 = 0,195 грн/копію

Виходячи з цього, функція витрат буде мати вид:

В = 10720,0 + 0,195 ´V.

В = 10720,0 + 0,195 ´170000 = 43870,0 грн.

При округленні змінних витрат до 0,2 (замість 0,195 грн.) може бути отримано інше значення 44720,0грн. (може бути зараховано).Розділення витрат на змінні і постійні графічним методом здійснюють у наступній послідовності:

Вихідні дані про понесені витрати заносять відповідно до обсягів діяльності в побудовану систему координат, по осі абсцис якої відкладається обсяг діяльності, а по осі ординат — витрати. Після цього візуально до перетину з оссю ординат будується пряма лінія, яка мінімально відхиляється від занесених у систему координат значень витрат (рис. 1).

Точка перетину осі ординат і проведеної прямої буде відповідати величині постійних витрат.Після цього у довільному місці осі абсцис проводимо лінію, паралельну осі ординат. Отримане таким чином значення витрат буде дорівнювати величині загальних витрат за певного значення обсягу виробництва. Виходячи з отриманих значень загальних витрат за певного обсягу виробництва та постійних витрат можна розрахувати змінні витрати на одиницю обсягу виробництва.

З наведеного графіку видно, що постійні витрати становлять 4850 грн. Для роз­рахунку змінних витрат використаємо дані при обсязі діяльності 50000 копій. У цій точці загальні витрати становлять 15000 грн. Отже, змінні витрати дорівнюють:

15000 - 4850 = 10150 грн.

Відповідно, змінні витрати на 1 т обсягу виробництва становитимуть:

10150 / 50000 = 0,203 грн

Функція витрат у цьому разі буде:

В = 10150 + 0,203 ´V.

В = 10150 + 0,203 ´170000 = 44660,0 грн.

При округленні змінних витрат до 0,20 (замість 0,203 грн.) може бути отримано інше значення 44150,0грн. (може бути зараховано).

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал