Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Задача 2-А


Витрати відділу копіювання вміщують амортизацію та обслуговування копіювальних машин, зарплату персоналу, утримання приміщення, витрати паперу, тонера, тощо. В таблиці наведені дані про витрати та обсяги діяльності цього відділу за минулі 6 місяців.

Місяць Загальні витрати, грн Кількість копій
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень

Необхідно визначити функції витрат відділу копіювання мінімаксним методом На протязі липня відділ копіювання планує віддрукувати 170000 копій. Розрахуйте витрати відділу копіювання, використовуючи отриману функцію витрат.

Рішення:

Розділення витрат на змінні і постійні здійснюють у наступній послідовності:

- вибирають значення загальних витрат при найбільшому та найменшому значеннях обсягу діяльності (Vмакс; Vмін)

Найвищий обсяг діяльності був у лютому і становив 156 тис. копій, а найнижчий у березні – 100 тис. копій. Перенесемо результати спостережень у табл.1 і розрахуємо різницю між витратами у вищій та нижчій точках діяльності.

Таблиця 1 – Розрахунки для визначення змінної та постійної частини загальних витрат

Значення Фактор витрат (обсяг діяльності), тис. копій Загальні витрати, грн
Найвище значення фактора витрат
Найменше значення фактора витрат
Різниця

- розраховують змінні витрати на одиницю обсягу діяльності як відношення різниці загальних витрат до різниці максимального та мінімального обсягів діяльності:

Отже, при зростанні обсягу діяльності на 56 тис.копій загальна сума витрат зросла на 7200 грн. Звідси змінні витрати на 1 копію становлять:

7200 / 56000 = 0,12857 грн = 0,13 грн.

- розраховують постійну складову як різницю між загальною сумою змішаних витрат та змінними витратами на максимальний або мінімальний обсяг виробництва:

П = ВМАКС – З ´Vмакс

або

П = ВМІН – З ´Vмін

Виходячи з цього, постійні витрати дорівнюють:

П = 40800 – 156000 ´ 0,12857 = 20742,86 грн.

або:

П = 33600 – 100000 ´ 0,12857 = 20742,86 грн.

Таким чином функція витрат у цьому разі буде мати такий вид:

В = 20742,86 + 0,12857 ´V

При обсязі діяльності 170000 копій загальній витрати:

В = 20742,86 + 0,12857 ´170000 = 42600,00 грн.

При округленні змінних витрат до 0,13 (замість 0,12857 грн.) може бути отримано інше значення 42620 грн. або 42700 грн. (може бути зараховано).

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал