Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Задача 1-А
ПП «Кондитер» реалізує продукцію кондитерської фабрики через мережу магазинів «Сладко». Керівництво ПП стурбоване отриманням збитків та розглядає питання щодо закриття магазину № 2. Бухгалтером ПП надані дані за IV квартал минулого року.

Показники Магазин № 1 Магазин № 2 Магазин № 3 Магазин № 4
Дохід від продажу
Змінні витрати
Постійні витрати        
- на утримання магазину
- загальні
Прибуток (збиток) -9000

Необхідно прийняти рішення щодо доцільності закриття магазину № 2.

Рішення:

Наведені дані свідчать, що діяльність магазину № 2 є збитковою. Але якщо зробити аналіз, використовуючи маржинальний дохід, то можна дійти висновку, що магазин № 2 дає маржинальний дохід 6,0 тис.грн (табл. 1) і його ліквідація може призвести до зменшення прибутковості ПП «Кондитер», однак частина постійних витрат (витрати на утримання магазину) є прямими і тому з виключенням магазину №2 будуть ліквідовані і прямі постійні витрати. Отже треба провести аналіз з використанням критерію – маржинальний дохід ІІ рівня (табл. 2).

Таблиця 1 – Фінансові результати діяльності ПП «Кондитер» (тис.грн)

Показники Магазини всього
№ 1 № 2 № 3 № 4
Чистий доход від реалізації 220 000 225 000 190 000 865 000
Змінні витрати 186 000 170 000 155 000 671 000
Маржинальний дохід І рівня 194 000
Постійні прямі витрати (на утримання магазину) 108 000
Маржинальний дохід ІІ рівня 86 000
Постійні витрати (загальні)   - - - 60 000
Прибуток від основної діяльності   - - - 26 000

Чистий доход від реалізації до зміни=230000+220000+225000+190000 = 865000:1000 = 865,0 (тис.грн.)

Змінні витрати до зміни = 160000 + 186000 + 170000+ 155000 = 671000:1000 = 671,000 (тис.грн.)

Маржинальний дохід до зміни = 865,0 - 671,0 = 194,0 (тис.грн.)

Постійні витрати (на утримання магазину та загальні) = 35000 + 28000 + 26000 + 19000 + 15000 + 15000+

+ 15000+15000=168000/1000=168,0 тис.грн.

Прибуток від основної діяльності до зміни = 194,0 - 168,0 =26000/1000=26,0 тис.грн.

Ліквідація магазину № 2 призведе до зменшення чистого доходу від реалізації на 220 тис. грн., змінних витрат на 186 тис.грн., маржинального доходу на 34 тис.грн.

Після ліквідації магазину № 2: Чистий дохід від реалізації після зміни = 865,0–220,0=645,0 тис.грн.Змінні витрати після зміни = 671,0 – 186,0 = 485,0 (тис.грн.)

Маржинальний дохід І рівня після зміни = 194,0 - 34,0 = 160,0 (тис.грн.)

Постійні прямі витрати (на утримання магазину) після зміни = 108,0 – 28,0 = 80,0 тис.грн.

Маржинальний дохід ІІ після зміни = 86,0 – 6,0 = 80,0 тис.грн.

Постійні витрати (загальні) = 60,0 тис.грн.

Прибуток від основної діяльності після зміни = 80,0 – 60,0 = 20,0 тис.грн.

Таблиця 2 – Вплив ліквідації магазину № 2 на результати діяльності ПП «Кондитер» (тис.грн)

Показники До зміни Ліквідація магазину № 2 Після зміни
Чистий доход від реалізації 865 000 -220 000 645 000
Змінні витрати 671 000 -186 000 485 000
Маржинальний дохід І 194 000 -34 000 160 000
Постійні прямі витрати (на утримання магазину) 108 000 -28 000 80 000
Маржинальний дохід ІІ 86 000 -6 000 80 000
Постійні витрати (загальні) 60 000 - 60 000
Прибуток від основної діяльності 26 000 - 20 000

З даних, наведених у табл. 2 та 3 видно, що магазин № 23 має позитивний маржинальний дохід ІІ рівня, тому з виключенням магазину № 2 ПП «Кондитер» хоча й скоротить прямі постійні витрати на 28 тис.грн., однак зменшить прибуток з 26 тис.грн. до 20 тис.грн., тому закриття магазину № 2 є недоцільним.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал