Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Задача 3-А


На кондитерській фабриці випускається 5 видів продукції. Вихідні дані представлені в таблиці.

Види продукції Річний обсяг виробництва, т Трудомісткість 1 т продукції, чол-год. Розцінка за 1 т, грн.
Цукерки «Білочка» 28,2 79,2
Цукерки «Дюшес» 15,32 45,2
Цукерки «М’ятні» 12,3
Цукерки «Помадка» 9,35 28,2
Цукерки «Перлина» 23,4 61,2

Номінальний фонд робочого часу одного робітника - 230 днів

Ефективний фонд робочого часу - 225 днів

Тривалість зміни - 8 год

Визначити: планову чисельність робітників фабрики та плановий фонд основної заробітної плати робітників.

Рішення:

Для розрахунку планової чисельності робітників фабрики, необхідно розрахувати трудомісткість всього випуску продукції:

Трудомісткість всього випуску продукції, чол-год. = Трудомісткість 1 т продукції, чол-год. * Річний обсяг виробництва, т

Види продукції Річний обсяг виробництва, т Трудомісткість 1 т продукції, чол-год. Розцінка за 1 т, грн. Трудомісткість всього випуску продукції, чол-год. Основна заробітна плата, грн..
Цукерки «Білочка» 28,2 79,2 49350,00 138600,00
Цукерки «Дюшес» 15,32 45,2 18384,00 54240,00
Цукерки «М’ятні» 12,3 14145,00 48300,00
Цукерки «Помадка» 9,35 28,2 6545,00 19740,00
Цукерки «Перлина» 23,4 61,2 33930,00 88740,00
Всього       122354,00 349620,00

Ч осн.робітників = Трудомісткість всього випуску продукції, чол-год. / (Ефективний фонд робочого часу, год * К виконання норм)

Ч осн.робітників = 122354,00 / (225 * 8 *1) = 67,974 = 68 чол.

Основна заробітна плата = Розцінка за 1 т, грн. * Річний обсяг виробництва, т

Плановий фонд основної заробітної плати робітників = 349620,00 грн

Задача 4-А

Визначити планові надходження грошових коштів та суму дебіторської заборгованості на кінець 1-го кварталу поточного періоду, якщо відомо:

Продаж в кредит складає – 60 %

Інкасація в 1-й місяць складає 75 %, за 2-й місяць – 25 %

Плановий обсяг продажу: січень –620 тис.грн., лютий –516 тис.грн., березень –650 тис.грн, квітень –555 тис.грн.

Інкасація дебіторської заборгованості за листопад – 98 тис.грн., за грудень – 124 тис.грн.

Рішення:

Побудуємо допоміжну таблицю:

Показники 1-й квартал
січень лютий березень
1. Обсяг продажів 620,00 516,00 650,00
2. Продаж за готівку (обсяг продажів * 40 %) 248,000 206,400 260,000
3. Продаж в кредит (Обсяг продажів - Продаж за готівку) – 60 % 372,000 309,600 390,000
4. Інкасація в 1-й місяць   279,00 232,20
5. Інкасація в 2-й місяць     93,00

Інкасація в 1-й місяць від продажів в кредит за січень = 372 * 0,75 = 279 тис.грн.Інкасація в 2-й місяць від продажів в кредит за січень = 372 * 0,25 = 93 тис.грн.

Інкасація в 1-й місяць від продажів в кредит за лютий = 309 * 0,75 = 232 тис.грн.

Планове надходження грошових коштів складається з сум продажів за готівку та з інкасації дебіторської заборгованості за 1 квартал та за листопад та грудень:

(248 + 206,4 + 260) + (279 + 232,2 + 93) + 98 + 124 = 1540,600 тис.грн

Сума дебіторської заборгованості на кінець 1-го кварталу поточного періоду:

(372 + 309,6 + 390) - (279 + 232,2 + 93) = 467,400 тис.грн.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал