Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Міжнародний бізнес: поняття, суб'єкти, типи та види. Форми зовнішньоекономічної діяльності підприємств
...

Сучасний етап розвитку світової економіки характеризується інтенсивним розширенням міжнародної підприємницької діяльності, тобто діяльності, що здійснюється через науково-технічну, виробничу, торговельну, сервісну та іншу взаємокорисну співпрацю суб’єктів господарювання двох чи більше країн (міжнародних партнерів). Основним спонукальним мотивом активізації і розширення участі партнерів у міжнародному бізнесі є можливість збільшення масштабів та ефективності підприємництва за рахунок інтернаціоналізації певних сегментів ринку, використання нових додаткових джерел необхідних матеріальних чи інвестиційних ресурсів, диверсифікації виробничо-господарської діяльності.

Суб’єктами міжнародної підприємницької діяльності є:

1) фізичні особи – громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, що мають дієздатність і правоздатність;

2) юридичні особи, які зареєстровані в Україні і перебувають на її території;

3) структурні одиниці суб’єктів господарської діяльності іноземних держав (дочірні фірми, філії, відділення, представництва);

4) спільні підприємства, що мають постійне місцезнаходження в Україні.

Теорія і практика міжнародного бізнесу передбачають певні рівні та форми інтернаціоналізації різних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності:

– перший рівень (найнижчий) – форма міжнародної підприємницької діяльності: здійснення окремих зовнішньоекономічних операцій (експортно-імпортних, лізингових, посередницьких, консультаційних і маркетингових послуг);

– другий рівень (невисокий) – форма міжнародної підприємницької діяльності: виробнича кооперація, науково-технічна кооперація (науково-дослідні, проектно-конструкторські та випробувальні роботи) та сервісна кооперація (післяпродажне технічне обслуговування і ремонт виробів тривалого користування);

– третій рівень (високий) – форма міжнародної підприємницької діяльності: спільне підприємництво, що здійснюється через створення і функціонування спільних підприємств, ліцензування та управління за контрактом;

– четвертий рівень (надвисокий) – форма міжнародної підприємницької діяльності: комплекси територіально-виробничих і багатосторонніх економічних зв’язків (прикордонна та прибережна торгівля, формування консорціумів, реалізація концесійних договорів тощо).

Регулювання міжнародного підприємництва здійснюється з метою створення сприятливих умов для інтеграції України у світову економіку; стимулювання прогресивних структурних змін в економіці; захисту економічних інтересів України та надання однакових можливостей для всім суб’єктам підприємницької діяльності.

Окремі функції регулювання міжнародної підприємницької діяльності здійснюють Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України (Міністерство зовнішніх справ України), Національний банк України та інші.


...

Основними міжнародними організаціями економічного спрямування є:

- Банк міжнародних розрахунків – БМР (сприяння співпраці центральних банків країн світу і здійснення міжнародних фінансових операцій);

– Міжнародний банк реконструкції та розвитку – МБРР (спеціалізована установа ООН, основною метою діяльності якої є надання кредитів членам ООН);

- Міжнародний валютний фонд — МВФ (сприяння розвитку міжнародної торгівлі й валютних операцій, надання коштів у іноземній валюті);

- Міжнародна фінансова корпорація — МФК (філія Міжнародного банку реконструкції і розвитку для інвестування приватного сектора економіки);

– Рада ООН з промислового розвитку — ЮНІДО (сприяння всебічному розвитку виробничої сфери країн-членів ООН);

– Європейський банк реконструкції та розвитку — ЄБРР (філія МБРР з обслуговування країн Європи).


 

...

...

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал