Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Види паперу
Документи (окрім документів на спеціальних бланках-формах) вико-нуються на аркушах друкарського паперу формату А4 (210´297 мм). Допускається також використання папки “Дипломний проект” і застосування при необхідності окремих листів формату А3 (297´410 мм).

 

Оформлення текстових документів ДР і ДП

- Текст може бути написаний українською, російською або іншою іноземною мовою за узгодженням з ректоратом.

- Текст документа виконують на одному боці аркуша машинним способом (за допомогою комп’ютерної техніки) – кегль 14 через півтора інтервала (один рядок, один ENTER), рекомендований шрифт – Times New Roman;

- Помилки, описки та графічні неточності, знайдені у процесі виконання документа, допускається виправляти підчищенням або закрашуванням білою фарбою та нанесенням на тому ж місці виправленого тексту.

- Чорнило або паста – чорного, синього або фіолетового кольору (тільки одного кольору).

- Сторінки ПЗ до ДП складають на формах 9 і 9а за ГОСТ 2.106-96, а необхідні схеми, таблиці і креслення в ПЗ допускається виконувати на аркушах будь-яких форматів (до А1) за ГОСТ 2.301-68, при цьому основний напис виконують за ГОСТ 2.104-68 (форми 2 і 2а).

- Заголовним листом ПЗ є перший лист змісту.

- Відстань від рамки форми до меж тексту ПЗ до ДП слід залишати на початку рядка і в кінці рядка не менше 3 мм. Абзаци в тексті починають відступом від межі тексту 1,25 см. Якщо абзац починається з номеру розділу, пункту, то номер не повинен виступати за межу абзацу. Відстань від верхньої лінії рамки і від рамки основного надпису до тексту повинна бути не менше 10 мм.

- Сторінки ДР виконуються на аркушах формату А4 без рамки і граф основного напису і повинні мати поля: верхнє, ліве, праве і нижнє –20 мм. За необхідністю допускається використання окремих аркушів формату А3.


5 ≥10 межа тексту

 

 

(До дипломного проекту)

 

 

≥3

≥3

20

 

 

 

 
 


≥10 10

7

5 8

 

 

20мм межа тексту

 

 

 

( До дипломної роботи)

 

 

20мм 20мм

 

 

       
 
 
   

 


20мм

 


3 ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ

 

 

3.1 Загальні вимоги

- Всі структурні елементи документів повинні починатися з нових сторінок.

- Структурні елементи документів “реферат”, “Зміст”, “вступ”, “висновки”, “ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ”, “СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ” не нумерують, а їх назви є заголовками структурних елементів.- Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки.

- Заголовки структурних елементів документів і заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка і друкувати (писати) прописними (великими) літерами без крапки в кінці, без підкреслювання. Після номера крапка не ставиться, заголовок не повинен виходити за межі абзацного відступу.

- Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів документів слід починати з абзацного відступу і друкувати малими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці.

- Перенесення і скорочення слів в заголовку розділу і підрозділу не допускаються.

Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

- Відстань між заголовком і наступним або попереднім текстом повинна дорівнювати одному пустому рядку.

 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ ЗАГОЛОВКІВ

 

1 СТАН ПИТАННЯ І ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.25 см.

1.1 Сертифікація гальмівних механізмів

 

1.1.1 Види сертифікації

 

______________________________________________________________________

 

 

1 СТАН ПИТАННЯ. МЕТА І ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

1.1 Аналіз виникнення і розподілення нерівностей та зчіпних якостей на дорожніх покриттях

 

У процесі експлуатації автомобільних доріг відбувається…..

 

 

Главным критерием оценки ТЭС АД является обеспеченная скорость автомобилей и осевая нагрузка, которую может пропускать дорога.

 

 

2.2 Анализ интенсивности движения

 

 На автомобильной дороге Борисполь – Днепропетровск – Запорожье наибольшая интенсивность движения зафиксирована на 425 километре. В …

 

 

- Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту і підпункту в нижній частині сторінки, якщо після нього залишається тільки один рядок тексту.

 

3.2 Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів

- Нумерацію слід виконувати арабськими цифрами.

- Нумерацію сторінок ДР проставляють у правому верхньому куті без крапки. Нумерацію сторінок ДП – у правому нижньому куті рамки основного напису.

- Нумерація сторінок ДП і ДР повинна бути наскрізна з включенням додатків. Першою сторінкою (листом) є титульний лист ДП (ДР), на якому номер сторінки не проставляють.

- Ілюстрації і таблиці, розташовані на окремих сторінках, включають в загальну нумерацію сторінок.

- Розділи, підрозділи, пункти і підпункти ПЗ і ДР повинні мати нумерацію відповідно: розділи – 1; 2...; підрозділи – 1.1; 1.2...; пункти –
1.1.1; 1.1.2...; підпункти – 1.1.1.1; 1.1.1.2 і т. і. Крапки в кінці не ставлять. Між останньою цифрою нумерації і першою літерою заголовку або тексту повинен бути пробіл в один знак.

- Якщо розділ або підрозділ включає один пункт, його також нумерують.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал