Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Пояснювальна записка до дипломного проекту (ПЗ)
Пояснювальна записка до ДП має відповідати вимогам СТВНЗ-ХНАДУ-3-2004.

- Пояснювальна записка повинна включати такі елементи (в означеному порядку):

1) титульний лист у відповідній формі;

2) завдання на проект. Крім того, ПЗ може містити завдання з охорони праці, завдання з громадянської оборони (ГО) або інші документи, що є основою для розробки завдання на ДП;

3) реферат;

4) зміст;

5) елементи основної частини, починаючи з вступу;

6) висновки;

7) перелік умовних позначень, символів, одиниць скорочень і термінів (при необхідності);

8) список літератури;

9) додатки.

- Обсяг пояснювальної записки, включаючи всі перераховані вище елементи, має складати від 80 до 200 сторінок тексту з ілюстраціями і документами.

Оптимальним є обсяг 110-130 сторінок.

 

 

Склад і структура ДП

 

Пояснювальна записка з ілюстраціями, 100 %

 

Тема ДП

 

Вихідна інформація для ДП. Аналіз існуючих науково-технічних рішень (інформації)   10 – 15 %

 

Експериментальні і (або) теоретичні дослідження в обсязі НДРС*   7 – 10 %

Розрахунки. Елементи автомобільної дороги. Рух транспортних потоків. Земляне полотно. Дорожній одяг. Штучні споруди. Екологія та інше. (практичні розробки)   60 – 70 %

Розрахунок елементів автомобільної дороги, характеристик руху транспортних потоків, земляного полотна, дорожнього одягу, екологічних показників та інше.   Детальна розробка окремого питання функціонування автомобільної дороги.

Техніко-економічні показники проекту 5– 10%

 

Примітка. Дослідження в обсязі НДРС – відповідно до навчального плану для студентів денної форми навчання. В інших випадках НДРС є факультативним.

 

Графічний матеріал

1 Аналіз існуючих науково-технічних рішень (вихідна інформація для ДП) (1 – 2 листа).

2 Результати досліджень (НДРС) (1 – 2 листа).

3 Розрахунки робочі креслення (4 – 6 листів).

4 Техніко-економічні-показники проекту (1 лист).

Загальний обсяг графічної частини (9 – 11 листів) може бути за необхідністю збільшено пропорційно по розділах.

 

Склад і структура ДП дослідного характеру (ДПД)

Текстовий документ (пояснювальна записка), 100 %

 

Тема ДП

 

 

Вихідна інформація для ДП. Аналіз існуючих науково-технічних рішень (інформація)   10 – 15 %

 

Експериментальні і (або) теоретичні дослідження   20 – 25 %

 

 

Розрахунки. Елементи автомобільної дороги. Рух транспортних потоків. Земляне полотно. Дорожній одяг. Штучні споруди. Екологія та інше. (практичні розробки)   50 – 60 % 

Розрахунок елементів автомобільної дороги, характеристик руху транспортних потоків, земляного полотна, дорожнього одягу, екологічних показників та інше.   Детальна розробка окремого питання функціонування автомобільної дороги.

 

Техніко-економічні показники проекту 10 – 15%

 

Примітка. У разі виконання ДП по патентах, він відноситься до категорії дослідного характеру.

Графічний матеріал

1 Аналіз існуючих науково-технічних рішень (робочі (або) ремонтні креслення, технологічні процеси та інша інформація) (1 – 2 листа).

2 Результати експериментальних і (або) теоретичних досліджень
(2 – 3 листа).

3 Розрахункові залежності, складальні креслення, креслення споруд, креслення загальних видів обладнання, стендів, технологічного оснащення тощо, програмне забезпечення (4 – 6 листів).

4 Техніко-економічні-показники проекту (1 лист).

Загальний обсяг графічної частини (9 – 12 листів) може бути за необхідністю збільшено пропорційно по розділах.

Дипломна робота, що подається для захисту в Державній екзаменаційній комісії (ДЕК), складається з:

- текстового документа у вигляді звіту про науково-дослідну роботу, виконаного у відповідності з вимогами даного стандарту;

- ілюстративного матеріалу у вигляді комплекту графічних документів, що може включати конструкторські, технологічні, проектні, програмні документи, а також плакати.

Наявність конструкторських, технологічних, проектних і програмних документів в дипломній роботі не є обов’язковим.Склад і структура ДР наведені у додатку.

 

Вступна частина ДР має включати (в означеній послідовності):

- титульний лист за відповідною формою;

- завдання ;

- реферат;

- зміст;

- перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (при необхідності).

 

Основна частина ДР повинна включати:

- вступ;

- суть роботи, яка складається з розділів:

1) аналітичний огляд (стан питання);

2) мета і завдання роботи;

3) патентний пошук (при необхідності);*

4) методика досліджень;

5) зміст і результати виконаної роботи;

6) стандартизація і метрологічне забезпечення досліджень;

7) техніко-економічна оцінка результатів дослідження (при необхідності);

- висновки;

- рекомендації (при необхідності);

- інструкція по техніці безпеки (для експериментальних робіт);*

- перелік посилань;

- додатки (при необхідності).

Примітка. Звіт про патентний пошук та інструкцію по техніці безпеки розміщують в додатках.

Оптимальним є обсяг 80 – 100 сторінок.

 

Склад і структура дипломної роботи

 

Текстовий матеріал з ілюстраціями (100 %)

 

Тема ДР

Аналіз існуючих науково-технічних рішень (інформацій)   10 – 20 %

 

Дослідження 60 – 70 %

 

Лабораторні (в тому числі пошукові). Програма. Методика. Результати   Натурні. Програма. Методика. Результати   Теоретичні. Програма. Методика. Результати

Висновки

Практичні рекомендації. Упровадження результатів   @5 %   Техніко-економічні показники* 5– 10%

 

 

* Розділ виконується при необхідності.

 

Графічний матеріал

1 Аналіз існуючих науково-технічних рішень (1 – 2 листа).

2 Алгоритми, розрахункові залежності і т. інш. (4 – 7 листів).

3 Практичні рекомендації (конструкції стендів, приладів, математичні моделі тощо) (1 лист).

4 Техніко-економічні показники (при необхідності) (1 лист).

Загальний обсяг графічної частини (не менше 6 листів) може бути за необхідністю збільшено пропорційно по розділах.

 

 

2 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал