Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Форма ВУ-25М – Акт про пошкодження вагона
5.16.1 Акт форми ВУ-25М є документом, що засвідчує пошкодження вагона, а також підставою для розрізування вагона в разі необхідності забирання його з перегону або станції після транспортної події, виставлення претензій підприємствам, організаціям, з вини яких допущено пошкодження вагона, а також первинним документом для складання звіту форми ВО-15 про пошкодження вантажних вагонів інвентарного парку при навантаженні, вивантаженні, маневровій та поїзній роботі.

5.16.2 Акт складається в усіх випадках пошкодження вагонів, незалежно від обсягу ремонту, технічного обслуговування чи пошкодження до стану виключення із інвентарного парку, незважаючи на власність та того, з чиєї вини сталося пошкодження.

5.16.3 Акт складається особами, зазначеними на зворотній стороні форми, у тому числі представником ВЧД (оглядач вагонів, майстер, начальник ПТО) та представником підприємства, яке пошкодило вагон.

Якщо пошкодження відбулося внаслідок зіткнення або сходу з рейок, акт складається за участю ревізора з безпеки руху поїздів та автотранспорту вагонного господарства ревізорської дільниці.

5.16.4 При пошкодженнях вагонів рефрижераторної секції, акт складається за участю начальника вагонного депо, на дільниці якого сталося пошкодження вагона, ревізора з безпеки руху поїздів та автотранспорту вагонного господарства ревізорської дільниці, начальника рефрижераторної секції та представника підприємства чи організації, яка пошкодила вагон.

5.16.5 Акт складається на кожний пошкоджений вагон:

- при пошкодженнях в обсязі технічного обслуговування з відчепленням - у трьох примірниках ;

- при зіткненнях та сходах - у чотирьох примірниках;

- при пошкодженнях в обсязі планових ремонтів або до стану виключення із інвентарного парку - у п’яти примірниках.

Перший примірник передається підприємству або організації, з вини якої допущено пошкодження вагона, другий додається до рахунку за усунення наслідків пошкоджень, який пред’являється винуватцю, третій залишається у документах депо (заводу), четвертий передається ревізору з безпеки руху поїздів та автотранспорту ревізорської дільниці, п’ятий разом із супроводжувальними документами надсилається заводу або депо, куди вагон направляється для виконання ремонту.

5.16.6 При пошкодженні вагонів рефрижераторної секції складається шостий примірник акта, який вручається начальнику секції.

5.16.7 При пошкодженні власних вагонів, складається сьомий примірник акта, який вручається власнику на його вимогу.

5.16.8 На пошкоджені вагони, які надходять із-за кордону, акт складається на прикордонних залізничних станціях у двох примірниках, один з яких направляється на адресу вагоноремонтного підприємства, інший залишається у документах вагонного депо.5.16.9 При транспортній події, у разі пошкодження вагона до стану, що загрожує безпеці руху, комісія визначає термін розрізування (при необхідності) та прибирання вагона зі станції або перегону, що вказується в акті.

5.16.10 Акт підписується відповідальними представниками із зазначенням посади, прізвища, імені та по-батькові. На акті ставиться печатка підприємства, з вини якого пошкоджено вагон, після чого акт підписується начальником ВЧД та ставиться печатка ВЧД.

5.16.11 Обсяг робіт та вид ремонту, що потребується, визначається начальником ВЧД.

5.16.12 У акті на пошкоджений вагон рефрижераторної секції зазначається підприємство, на балансі якого знаходиться вагон.

5.16.13 Якщо вагон пошкоджений при зіткненні, сході або аварії, то в рядку «Додаткові відомості» зазначається величина максимального вигину у вертикальній та горизонтальній площинах хребтових балок, повздовжніх бокових швелерів та буферних брусів, а також найменування елементів рами, що потребують ремонту.

При відправленні вагона у ремонт на завод або у депо, в акті здійснюється запис щодо найменування цього заводу, депо, а також дата складання супровідного листка форми ВУ-26М.

5.16.14 Додаток до акта форми ВУ-25М складається у разі пошкодження вагона при зіткненнях, сходах та аваріях, а також коли вагон при відновлюваних роботах отримав додаткові пошкодження. При цьому приводиться перелік пошкоджень із зазначенням обставин, які викликали пошкодження.

Додаток до акта форми ВУ-25М складається також і в тому разі, коли комісією встановлено, що вагон має корозійні пошкодження рами, конструктивні та інші недоліки в обсягах та розмірах, при яких вагон підлягає виключенню із інвентарного парку.5.16.15 На схемі додатку до акта відмічаються лише дефекти щодо зносу (корозія, ветхість кузова, рами та інших частин).

Додаток до акта підписується начальником ВЧД, ревізором з безпеки руху поїздів та автотранспорту вагонного господарства ревізорської дільниці та начальником відбудовного поїзда.

5.16.16 Підписи із зазначенням прізвищ в акті та у додатку до акту завіряються круглою печаткою вагонного депо.

5.16.17 Акти реєструються ВЧД у відомості № 11 журналу обліку наданих претензій на сплату штрафів і відшкодування збитків за пошкодження вагонів форми ФБУ-42.

5.16.18. Порядок заповнення.

У рядку «Станція» заповнюється найменування станції, на якій пошкоджено вагон.

У рядку «залізниці» проставляється залізниця станції, на якій пошкоджено вагон.

У рядку «Акт №___» проставляється порядковий номер складеного акту.

У рядку «Складено» проставляється дата складання акту.

Приклад

17.04.2006, «години, хвилини» – 10.30.

У рядку «Вагон №» проставляється номер вагона з кузова, «приписаний до» - підприємство, залізниця приписки; «збудований____року» - рік побудови вагона (наприклад, 2000).

У рядку «останній плановий» проставляється вид останнього планового ремонту (1-деповський, 2-капітальний); «виконано» - ВРП останнього планового ремонту, дата останнього планового ремонту (наприклад, 20.05.2008).

У рядку «унаслідок порушень» проставляється причина, з якої відбулося пошкодження вагона згідно з «Класифікатором причин пошкоджень вантажних вагонів».

У рядку «пошкоджений на» проставляється місце, де відбулося пошкодження вагона згідно з «Класифікатором місць пошкоджень вантажних вагонів».

У рядку «з вини» проставляється підрозділ, з вини якого відбулося пошкодження вагона згідно з «Класифікатором підрозділів, на які віднесена відповідальність за пошкодження вантажних вагонів».

У графі «Перелік пошкоджень вагона» проставляється перелік пошкоджень вузлів та деталей згідно з «Класифікатором пошкоджень вузлів та деталей вантажних вагонів».

У графі «Кількість пошкоджених деталей» проставляється кількість пошкоджених вузлів та деталей згідно з «Класифікатором пошкоджень вузлів та деталей вантажних вагонів».

У рядку «вагон підлягає» проставляється вид ремонту, що потребує вагон або виключення із інвентарного парку.

5.16.19 В умовах автоматизації ведення бази даних пошкоджених вагонів за формою ВУ-25М виконується кодування та введення в ПЕОМ таких показників:

- «Станція» - відповідно до класифікатора «Станції мережі залізниць» (Тарифне керівництво №4);

- «Залізниця» - вказується код залізниці, на якій пошкоджено вагон;

- «Складено» - вказується число, місяць двохзначними цифрами, рік-чотиризначним числом (наприклад, 01.05.2009), години, хвилини - 05.10;

- «Вагон №» - при введенні номера вагона здійснюється перевірка на контрольний знак;

- «Приписаний до» - проставляється двохзначний код адміністрації та залізниці приписки згідно відповідних класифікаторів;

- «Збудований» - вказується повністю рік побудови вагона;

- «Останній плановий ремонт» - проставляється код виду ремонту (1 - деповський, 2 – капітальний;

- «Виконано» - зазначається код депо чи заводу згідно з класифікаторами та дата: число, місяць - по 2 знака, рік – повністю4

- «Унаслідок пошкоджень» - проставляється код пошкоджень відповідно до «Класифікатора пошкоджень»;

- «Пошкоджений на» - проставляється код місця пошкодження згідно з «Класифікатором місць пошкоджень»;

- «З вини» - вказується код підприємства згідно з «Класифікатором підрозділів, на які віднесена відповідальність за пошкодження вантажних вагонів»;

- «Вагон підлягає» - проставляється код відповідно до «Видів робіт з вагоном - 1, 2, 3, 4», (1 - деповський, 2 – капітальний. 3 – технічне обслуговування порожніх вагонів (ТОв-1) при комплексній підготовці до перевезень з відчепленням від состава або групи вагонів і з подачею їх на спеціалізовані колії, 4 - технічне обслуговування (ТОв-2) завантажених або порожніх вагонів з відчепленням їх від транзитних і тих, що прибули у розформування, або від сформованих составів, яке виконується на коліях технічного обслуговування з відчепленням, або виконується на спеціалізованих коліях станції).

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал