Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Форма ВУ-12 – Акт про перенумеровування вантажного вагона
5.6.1 Акт форми ВУ-12 складається ВЧД або ВРЗ при перенумеровуванні вантажного вагона в трьох екземплярах і підписується у ВЧД начальником депо та ВПВ, а на ВРП - директором підприємства та ЦВІЗ.

5.6.2 У акті зазначається підстава або причина перенумеровування вагона (наказ Укрзалізниці, невідповідність номера вагона його технічній характеристиці, вагон-двійник, переобладнання, модернізація тощо).

Якщо вагон переобладнують, то в акті вказують з якою метою. Наприклад, у вагон для сипких вантажів тощо.

5.6.3 Номери для перенумеровування вантажних вагонів ВЧД та ВРЗ затребують у ДП «ГІОЦ УЗ» через службу статистики своєї залізниці. У запиті вказується старий номер вагона, його рід, вісність і технічні характеристики вагона, для якого затребується номер.

Перенумеровування вагонів-двійників здійснюється тільки з відома та згоди ДП «ГІОЦ УЗ».

5.6.4 ДП «ГІОЦ УЗ», НЧ через ІОЦ ЗА веде облік відпущеної нумерації вагонів та контроль за своєчасним отриманням від вагоноремонтних підприємств технічних паспортів форми ВУ-4М.

5.6.5 Підписані екземпляри акту направляються: два екземпляри в службу статистики залізниці, на якій проводилось перенумеровування вагона, третій екземпляр залишається у справах вагонного депо або заводу. Служба статистики один із отриманих екземплярів акта відправляє в службу статистики попередньої залізниці приписки вагона, а другий – новій залізниці приписки, або залишає у себе, якщо вагон перенумеровувався в інвентар своєї залізниці.

5.6.6 Служба статистики попередньої залізниці приписки вагона на підставі отриманих актів висилає технічні паспорти форми ВУ-4М в службу статистики нової залізниці приписки вагонів.

5.6.7 ДП «ГІОЦ УЗ» зачисляє перенумеровані вантажні вагони в інвентарний парк тієї залізниці приписки, де були приписані вагони і одночасно знімає з обліку перенумеровані вагони на підставі технічного паспорта ВУ-4М.

5.6.8 Служби статистики щомісячно складають витяг про перенумеровані вагони, що зараховані в інвентарний парк залізниці та знятих із інвентарю, і передає його у службу вагонного господарства для оформлення приймання і передачі балансової вартості вагонів на основні фонди залізниці.

5.6.9 На момент перенумеровування у акті зазначається пробіг вагона.

 

Примітка. До автоматизації розрахунку пробігу вагона (накопичений, після капітального ремонту, міжремонтний) у рядку «Пробіг на момент перенумеровування нумерації», над рядками - накопичений, після капітального ремонту, міжремонтний, значення проставляються за їх наявності, в інших випадках дозволяється ставити прочерк.

5.6.10 У акті вказується новий номер, який наноситься на вагон і старий номер на вагоні зафарбовується.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал