Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


До семінарських занять. Перше питання передбачає вивчення сутності, структури та причин циклічних коливань в економіці
 

Перше питання передбачає вивчення сутності, структури та причин циклічних коливань в економіці. Студент з‘ясовує, що:

· по-перше, циклічний розвиток економіки – це неминучість будь-якої економіки;

· по-друге, послідовність фаз циклу повинне бути таким: економічне зростання – занепад - стагнація – оновлення - економічне зростання Зверніть увагу на динаміку макроекономічних показників на кожній фазі циклу. (Див. в переліку літератури джерела за : № 1, 2, 4, 5, 6).

В другому питанні зміст буде розкрито, якщо визначити основні форми прояву занепаду економіки:

· стрімке падіння макроекономічних показників: ВВП, національного доходу, зростання безробіття, зміни в рівні цін та процентної ставки (останні два показника проаналізуйте відносно до економічної кризи в Україні.);

· зростання безробіття;

· зміни рівня цін (інфляція або дефляція).

З’ясуйте сутність безробіття та його форми, а також питання про те, яка форма веде до втрат ВВП. (Див. в переліку літератури джерела за: № 1, 4, 5, 6.).

В третьому питанні важливо з‘ясувати сутність інфляції як неухильного зростання загального рівня цін, показати різницю між інфляцією попиту та інфляцією витрат. (Див. в переліку літератури джерела за: № 1, 5, 6.).

Четверте питання передбачає вивчення 2х форм зв’язку між інфляцією та безробіттям:

· в короткостроковому періоді цей зв‘язок відображає крива Філіпса;

· в довгостроковому періоді прямий зв‘язок між інфляцією та безробіттям називається стагфляцією.

З‘ясуйте, як криву Філіпса можна застосувати для обгрунтування антиінфляційної політики, або політики зростання зайнятості. (Див. в переліку літератури джерела за : № 1, 5, 6.).

 

Питання для самоконтролю знань

1. Який існує зв’язок між короткими, середніми та довгостроковими економічними циклами?

2. Наведіть приклади порушення теорії циклічного розвитку економіки в реальному житті.

3. Чи можна використати теорію економічних циклів для з’ясування сутності економічної кризи в Україні?

4. Які риси економіки свідчать про її оживлення?

5. Чи може економічний цикл складатися лише з однієї фази: - економічне зростання?

6. Яким фазам економічного циклу притаманні природні інфляція та безробіття?

7. Чому структурне безробіття є формою змушеного безробіття?

8. Яка “ціна” політики зниження рівня інфляції в умовах, коли зв’язок між рівнями інфляції та безробіття відображається кривою Філіпса?

9. Що відображає коефіцієнт втрат ВВП Оукена?

10. В чому полягають особливості політики зайнятості в Україні?

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал